U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Veel commotie rondom het nieuwe beleid

Er is veel te doen rondom het nieuwe beleid. Er is een interview afgenomen door RTV Stichtse Vecht in het park, er verschijnen stukken van voor- en tegenstanders in de VAR en Vechtstroom en in het park wordt er veel over gepraat.

+Lees meer...

Er is ook een Facebookpagina aangemaakt, waarop steeds alle nieuwe informatie gedeeld wordt. Op de hoogte blijven? Like dan deze pagina

Wanneer je nog geen bezwaar hebt gemaakt bij de Gemeente tegen de aangekondigde wijziging, doe dit dan snel. Tot 4 februari is dit mogelijk, gezien de bezwaartermijn. Inspiratie nodig? Geef via de link je naam en mailadres en je kunt een voorbeeld downloaden

25-01-2016 | Petitie Hondenbeleid park Maarssenbroek

Al meer dan 700 ondertekeningen in 3 dagen

Sinds de start van de petitie drie dagen geleden hebben meer dan 700 mensen de petitie ondertekend. Met 40.000 ondertekenaars kunnen we Den Haag wakker schudden...De paardenbeulen zijn ook levens gevaarlijk voor mensen!!

.

Spread this link to the English version of the petition

The short link to this petition does not seem to work, so use https://petities.nl/petitions/night-trains-in-europe?locale=en to promote this petition amongst Europeans who do not understand Dutch.

21-01-2016 | Petitie Nachttreinen in Europa

Bevestigen ondertekening (nog) niet met Outlook Mobile

Er komen e-mails binnen op webmaster@petities.nl met klachten van mensen die hun ondertekening niet kunnen bevestigen met "Verzonden vanuit Outlook Mobile" of "Verzonden met Windows Mail" onderin hun bericht.

Gebruikers van Microsoft Outlook op de mobiel kunnen hun ondertekening niet bevestigen omdat de link niet klikbaar is.

+Lees meer...

De link kleurt wel groen, maar daar blijft het bij.

We raden Outlook Mobile-gebruikers en anderen die de link niet kunnen volgen aan om de e-mail door te sturen naar/te lezen op een andere computer. Ook kunt u de in onze mail genoemde link natuurlijk overtypen, maar dat is heel erg lastig. Kopiëren van de link kan niet zomaar. Dat is wel mogelijk als u de e-mail eerst beantwoordt of doorstuurt. Bij het bewerken van de e-mail kunt u er dan voor kiezen onze e-mail volledig te tonen. Met wat gepriegel kunt u de link dan kopiëren en weer in een webbrowser plakken.

Zodra wij, op termijn, e-mails in HTML-formaat versturen en niet als een gewone e-mail zullen de links niet meer groen kleuren in Outlook Mobile.

OutlookMobile-link OutlookMobile-copy-link

20-01-2016

Uitreiking petitie aan regiodirecteur NS

Deze petitie wordt maandag 18 januari om 15.45 uur in de raadszaal van de gemeente Beverwijk uitgereikt aan de Regiodirecteur van de Nederlandse Spoorwegen mevrouw Heike Luiten. De petitie wordt uitgereikt door fractievoorzitter Brigitte van den Berg namens alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Beverwijk in het bijzijn van Wethouder Jaqueline Dorenbos.

Ruud Jansen, die voor Zandvoort FM programma’s presenteert is tegenwoordig langer onderweg naar Zandvoort.

+Lees meer...

Om de reistijd niet onnodig lang te maken, heeft hij hulptroepen ingeschakeld. “Collega’s en vrienden halen mij op. Die mensen moet ik met mijn NS-probleem lastig vallen. De NS lijkt maling te hebben aan de inwoners van de IJmond”.

Omdat er nog slechts een boemeltje rijdt van en naar Haarlem wordt de regio slecht bereikbaar. De initiatiefnemers stellen dat de regio minder economisch aantrekkelijker wordt, het milieu onnodig wordt belast door toenemend autogebruik en de bereikbaarheid in en om de IJmond slechter wordt. “De trein is met deze maatregel geen goed alternatief meer voor de auto. Als meer mensen in de auto stappen wordt het ook steeds drukker op onze toch al drukke wegen. Mensen die afhankelijk zijn van de trein worden helemaal getroffen. Ik maak me daar zorgen over” aldus Jacqueline Makbouli.

De initiatiefnemers zijn nog het meest verontrust over de sluiting van de Velsertunnel op 15 april a.s. Ondanks alle inzet van Rijkswaterstaat om alternatieven te bieden, lijkt de NS daar niet aan mee te willen werken. Zij vragen bij het uitreiken van de petitie dan ook de aandacht van de NS voor de geschetste problemen die onze regio kent door de versoberde dienstregeling

ISIS en 'gematigde rebellen' trekken samen op

http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/isis-deal-syrian5814128.html.

18-01-2016 | Petitie Bert Koenders moet naar Syrië

Koppensnellende 'gematigde rebellen'

https://willyvandamme.wordpress.com/2015/11/21/syri-een-brandstapel-voor-minderheden/.

18-01-2016 | Petitie Bert Koenders moet naar Syrië

Bert Koenders 'gematigde rebellen' Goed Nieuws Show

http://www.nu.nl/politiek/4157244/nederlandse-hulp-oppositie-syrie-verloopt-voorspoedig.html.

18-01-2016 | Petitie Bert Koenders moet naar Syrië