U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Wat voor invloed heeft deze beslissing op jouw?

Doormiddel van een enquete willen wij graag uitvinden wat voor invloed deze beslissing op jouw zou hebben? Iedereen mag deze invullen, deel uw mening alstublieft. Jullie verhalen hebben we nodig!

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dmWLakkggmH7Qdn

.

Meer dan 200 duizend redenen om de petitie te tekenen.

Een op de vier jongeren heeft een chronische aandoening. Helaas wordt endometriose niet in de lijst vermeld.

+Lees meer...

Stel dat de helft van deze groep, 1,3 miljoen, jongeren meiden zijn en dat dan volgens de statistieken 10% tot 12.5% van die groep meiden endometriose zou kunnen/moeten hebben, dan komen we uit op 81.250 meiden. Een zeer grote groep die met een chronische aandoening rondloopt en met zeer grote waarschijnlijkheid niet een van het bestaan af weet. Gaan we uit van 1 op de 3 meiden die menstruatiepijn/klachten heeft dan is het aantal vele malen hoger, zo rond de 214.000 meiden. Velen denken dat deze klachten erbij horen en niets is minder waar. Redenen genoeg om educatie over menstruatie welzijn in te voeren.

Second petition

There is a second petition about this subject. Please make sure to sign that one as well.

+Lees meer...

Together we can make a stand against this 'preacher''.

https://petities.nl/petitions/geen-haatprediken-van-steven-anderson-in-nederland?locale=nl

Thanks in advance!

Interview op Radio Utrecht

Donderdag ochtend 25 april heeft Radio Utrecht een uitzending gewijd aan de petitie en de bezuinigingen. Met wethouder Boonzaaier is kort gesproken over de bezuinigingen.

+Lees meer...

Donderdag na 17:00 uur is een korte uitzending geweest op RTV Utrecht over dit Item.

Meer uitleg over salderen

Wie thuis zonnepanelen heeft, ziet op een zonnige dag de kWh meter in de meterkast terug lopen. s'Avonds loopt de meter weer de goed kant op, en dan verbruik je eigenlijk de stroom van de zon van die dag, dat is salderen. De regering wil dit echter afschaffen.

+Lees meer...

Ze gunt ons burgers dat voordeel niet. Met deze petitie vragen we de Tweede Kamer, dat salderen te behouden, en uit te breiden naar kavels windpark en zonneweide

Met salderen is het elektriciteitsnet een grote accu. Voor de stroom die we er in stoppen, hoeven centrales geen brandstof te stoken, die gebruiken ze alsnog als we thuis de gesaldeerde stroom alsnog gebruiken. Dit kan ook met een kavel windpark of zonneweide. Omdat windmolens en zonnepanelen automatisch werken, heb je als eigenaar, de zelf opgewekte stroom voor de kostprijs.

Meer op dit blog

Gemeente Westland zorgt voor onnodige vertraging.

De gemeente Westland geeft te kennen geen toekomst te zien in het concept wat de herbouw van de Poelmolen betreft. Middels een korte afwijzing gebaseerd op eerste verkenning constateren we dat deze door deskundige evenals de stichting eenvoudig weerlegt kunnen worden en daarmee de tweede handreiking richting de gemeente Westland op papier zal worden gezet.

Initiatiefnemers moeten blijkbaar alle registers opentrekken om het Westlandse college te overtuigen, de aangedragen knelpunten doet menig wenkbrauwen fronzen, Westland "voor elkaar met elkaar" is toch het credo? We gooien de handdoek niet in de ring , geven de moed niet op en doen gezond beroep op de gemeente met stichting de Poelmolen aan tafel te gaan om het plan verder uit te werken.

Brief van College van B&W aan de gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Wethouders van een gemeente Rotterdam heeft in onderstaande brief een toelichting aan de gemeenteraad gegeven over de inhoud en procedure van het haalbaarheidsonderzoek en eventueel vervolg. In het haalbaarheidsonderzoek lijkt vooral de nadruk op de financiële haalbaarheid te liggen.

+Lees meer...

Daarnaast is het opvallend aan wat voor compenserende maatregelen gedacht wordt voor aspecten die er nu reeds zijn, zoals groen, verbinding tussen Parkhaven en Park, etc.

Meer lezen? https://rotterdam.notubiz.nl/document/7538125/1/s19bb014319942790_tds

24 april 2019 Volkskrant Hoe slecht is de megastal eigenlijk ?

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-slecht-is-de-megastal-echt~badc5b8b/

In de film Het Systeem https://vimeo.com/18306343 ( 2009 ) helder en wel de voor en nadelen van de vee-industrie. In dit artikel spreekt men over voordelen.

+Lees meer...

Voordelen voor wie ? Juist de boer! ''Volgens deskundige '' ( geen namen ) zouden de ruimtes voor de dieren in megastallen groter zijn. Vreemd dat de foto, in het artikel , van de stal het omgekeerde laat zien. Je ziet dan dat varkens tussen ijzeren stangen vastzitten. Logischerwijze spreekt men dan van ''geen ruimte''. De volgende vraag doemt dan op ; wat is er mis met de journalistiek ? Zien ze het niet ? Is dat niet juist hun vak ; om te bespeuren dat het geen de geïnterviewde zegt klopt of niet klopt? Megastallen hebben grotere luchtwassers dat is goed voor buiten de stal zo staat er in het artikel. Maar of het goed is voor de dieren zelf ? Naast de kans op ziektes ? Hoe groter een stal hoe groter de bom die ontploft hoe groter de streek die plat ligt ( q-koorts ) Bent u wel eens bij een megastal geweest ? Een onnoemelijke geur doemt op ondanks de luchtwassers. Het is dus nog even wachten voordat de journalist niet alles klakkeloos van lobby groep LTO overneemt maar zelf gaat onderzoeken. We wachten nu ongeveer 10 jaar. Enkele inzichten uit de film worden nu pas door deskundige gezegd.