U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

'Kinderen hebben nieuwe chauffeur'

Kijk, zo pakken wij dat aan!! Heel goed nieuws! Naar aanleiding van een bericht dat we oppikten over een slaande chauffeur, zijn we gelijk in actie gekomen. Onze lijntjes uitgegooid, met een mooi resultaat.

+Lees meer...

En net ontvingen we het volgende bedankje:

Lieve Esmee, dank zij jou inzet hebben de kindjes vanaf gisteren een leuke buschauffeur hartelijk bedank.

belangrijk

er komt meer aandacht voor onze petitie. wij willen bereiken dat bewoners met een 1e of 2e auto het 1e recht op een parkeerplaats hebben. eind deze week zullen wij ook een blog openen waar u suggesties kunt doen.

+Lees meer...

dit kan ook naar; parkerenoudedorpurk@gmail.com

02-10-2017 | Petitie Parkeren oude dorp Urk

Naast politieke strijd ook petitieactie voor juiste inzet Klijnsma-gelden

ALMELO - Met een petitieactie wil de Minimapartij proberen te voorkómen dat de gemeente Almelo de rijksbijdrage van ruim een half miljoen euro voor kinderen die in armoede leven wil verdelen over andere sociale uitgaven. Ook de PvdA maakte zich daar, bij monde van fractievoorzitter Wessels, meermalen sterk voor en kreeg medio dit jaar bij de vaststelling van de meerjarenbegroting (Perspectiefnota) een meerderheid van de gemeenteraad achter zich, maar het college van burgemeester en wethouders legde de aangenomen motie naast zich neer, met name wethouder Cornelissen van de SP die Sociale Zaken onder zijn hoede heeft.

Onlangs liet Cornelissen in reactie op een hernieuwde actie vanuit de gemeenteraad weten te persisteren in de opvatting dat de zogenoemde Klijnsma-middelen beter kunnen worden aangewend voor regelingen voor minima en armoedebestrijding waarop de gemeente namelijk zwaar tekort zou komen.

Het effect is volgens Cornelissen hetzelfde, want veel bestaande regelingen raken links- of rechtsom ook aan het welzijn van kinderen.

+Lees meer...

De meerderheid van de raad vindt dat Cornelissen voor de bestaande regelingen zelf voldoende geld had moeten regelen binnen de gemeentelijke begroting. Het bedrag van acht miljoen dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken (afgelopen week trouwens benoemd tot commissaris des konings in Drenthe) vrijspeelde zou heel specifiek ten goede moeten komen aan kinderen die in armoede opgroeien.

De definitieve besluitvorming over het aanwenden van het geld, in Almelo zo’n 550.000 euro, vindt dit najaar plaats bij het vaststellen van de begroting 2018, waarover de eerste debatten volgende week plaatsvinden. Met een petitieactie wil de Minimapartij het verzet tegen het aanvullen van andere ‘potjes’ met Klijnsma-gelden maatschappelijk kracht bij zetten. ‘Dat kan en mag niet gebeuren’, zegt fractievoorzitter Bolhuis in een persbericht van de partij. ‘Als het college niet naar de meerderheid van de gemeenteraad wil luisteren, dan schakelen we ook de stem van de inwoner van Almelo in.’

bron: http://roskam.nl/home/nieuws/3605-naast-politieke-actie-ook-petitieactie-voor-juiste-inzet-klijnsma-gelden.html

Almelose Minimapartij op de bres voor geld armoedebestrijding onder kinderen

De Almelose Minimapartij gaat handtekeningen verzamelen onder de inwoners van Almelo. Met het binnenhalen van zoveel mogelijk handtekeningen wil de partij voorkomen dat de gemeente Almelo geld voor armoedebestrijding onder kinderen aan andere zaken uitgeeft.

Almelo krijgt extra geld voor armoedebestrijding, maar het college wil volgens de Minimapartij een groot deel van dit geld anders besteden.

+Lees meer...

De Minimapartij wil dit voorkomen en start daarom een petitie. "Als het college niet naar de meerderheid van de gemeenteraad wil luisteren, dan schakelen we ook de stem van de inwoner van Almelo in", zegt Lieneke Bolhuis, fractievoorzitter van de Minimapartij.

Op zaterdag 14 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur staan mensen van de Minimapartij op de Koornmarkt in Almelo om bewoners te vragen naar hun mening en om handtekeningen op te halen.

bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/277290/almelose-minimapartij-op-de-bres-voor-geld-armoedebestrijding-onder-kinderen

Fred Teeven heeft zich teruggetrokken voor benoeming Raad van State

Fred Teeven, onze voormalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VVD), heeft zich in juni teruggetrokken voor een benoeming bij de Raad van State. Zijn kandidaatstelling was van het begin af aan al uiterst omstreden, onder andere vanwege zijn belangrijke rol in de zogeheten bonnetjesaffaire, die eerder tot zijn aftreden als staatssecretaris heeft geleid.

De uitspraken van de heer Teeven tegenover de Groene Amsterdammer (17 mei 2017) hebben uiteindelijk een doorslaggevende rol gespeeld.

+Lees meer...

In het gesprek gaf hij onder meer aan dat verdere verstrenging van het strafrecht niet meer tot de mogelijkheden behoorde, waardoor hij zijn pijlen op bezuiniging op de advocatuur zou hebben gericht: "Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging" aldus Teeven. Zijn uitspraken leverden Kamervragen op, en riepen grote verontwaardiging op binnen de juridische wereld. Volgens de berichtgeving in het AD zou de VVD Teeven uiteindelijk hebben geadviseerd zich terug te trekken.

Bronnen: AD, 1 juli 2017, NRC Handelsblad, 1 juli 2017, NOS, 1 juli 2017, De Groene Amsterdammer, 17 mei 2017.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Aangezien ethisch handelen van groot belang is voor leden van een orgaan dat onze democratische rechtsstaat dient te versterken, zijn wij blij dat Fred Teeven zich terug heeft getrokken als kandidaat voor de Raad van State. Wij willen alle ondertekenaars dan ook heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Helaas zijn er nog vele horden te nemen.Een andere bedreiging voor onze democratie is die van de sleepwet. De Piratenpartij voert campagne om de initiatiefnemers van door de Eerste Kamer is aangenomen. We zitten inmiddels in de 'definitieve fase' van dit proces. De Piratenpartij heeft als een van de weinige politieke partijen aangegeven zich in te spannen om het referendum mogelijk te maken. Help jij ook mee? Tekenen kan op https://teken.sleepwet.nl

Met vriendelijke groet,

Vincent van der Velde

Voorzitter Piratenpartij Nederland

Piratenpartij.nl

EINDE REACTIE

Gendergekte is actueel

Dames en Heren,

Gendergekte is actueel en de trend zal zich blijven voortzetten als wij stil blijven zitten.

Het is onderdeel van linkse ideologie. Links heeft gelijkwaardigheid vervangen door gelijkheid.

+Lees meer...

Gelijke kansen vervangen door gelijke uitkomsten. Tolerantie vervangen door acceptatie (als je iets niet volledig accepteert ben je intolerant of een hater). De meerderheid moet wijken voor kleine minderheden; hoeveel het ook mag kosten. Groepen worden gestimuleerd zichzelf als slachtoffer te identificeren, zodat ze meer aandacht krijgen en al hun tegenstanders voor daders en haters uitgemaakt kunnen worden. Oud is fout en nieuw is ‘progressief’. Verstand is vervangen door gevoel. Om deze redenen heeft links altijd iets om zich druk over te maken, terwijl de gewone mensen vooral met rust gelaten willen worden en echte problemen willen oplossen.

Waarom ik de wijziging van de omroepberichten van de NS vooral belangrijk vind is dat het onderdeel uit maakt van twee trends.

De eerste is het ontkennen van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit kan niet anders worden beschreven als het ontkennen van de realiteit.

De tweede is het verdwijnen van beleefdheidsvormen. Vroeger zeiden kinderen u en meneer/mevrouw tegen volwassenen. Nu spreken kinderen volwassenen aan met je en hun voornaam. Als u voor de verandering iemand beleefd wilt aanspreken wordt u vaak gecorrigeerd: “zeg maar je”. Of iemand voelt zich zelfs beledigd om met u aangesproken te worden(voelt zich oud, of het voelt afstandelijk). Als u het prettig vind om beleefd aangesproken te worden of graag mensen beleeft wilt aanspreken hoort u er blijkbaar niet bij.

Als u nog meer wilt doen kunt u vergelijkbare petities tekenen: http://www.citizengo.org/nl/fm/72953-zeg-nee-tegen-genderwaanzin-ns-gemeente-amsterdam

http://www.citizengo.org/nl/fm/74274-rutte-geen-genderneutraliteit-het-regeerakkoord

http://www.citizengo.org/nl/fm/93207-hema-moet-niet-meegaan-genderneutrale-verwarring

Dordrecht. Aanbieding handtekeningen Proeftuin Amstelwijck 31/10

De campagne proeftuin Amstelwiijck heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 300 geldige handtekeningen; online/fysiek . Burgemeeste Wouter Kolff neemt dinsdag 31/10 (wijzigingen voorbehouden) in aanwezigheid van het Raad en College de handtekeningen in ontvangst..

Dordrecht. Aanbieding handtekeningen Proeftuin Amstelwijck 31/10

De campagne proeftuin Amstelwiijck heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 300 geldige handtekeningen; online/fysiek . Burgemeeste Wouter Kolff neemt dinsdag 31/10 (wijzigingen voorbehouden) in aanwezigheid van het Raad en College de handtekeningen in ontvangst..