U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Nieuwe site komt, gegevens van 22 december kwijt

Maar ongeveer 1000 ondertekeningen en andere wijzigingen van dinsdag 22 december (na 2:38 uur ’s morgens en voor 19:39 uur ’s avonds) zijn helaas verdwenen. Onze excuses daarvoor! Er zit helaas niets anders op dan opnieuw te ondertekenen.

+Lees meer...

Maar er komt een mooie nieuwe website aan! Bent u petitionaris? Dan kunt u helpen door een plaatje bij uw petitie te plaatsen en de indiendatum op ergens in 2016 te zetten. Petities zonder plaatje krijgen automatisch een grafiekje en petities met een indiendatum in het verleden gaan dicht. In het beheerscherm kunt u het plaatje onder ‘vormgeving’ uploaden en de datum kunt u onder ‘inhoud’ (helemaal onderaan) aanpassen. Het plaatje moet alleen niet rechtop staan of vierkant zijn, anders wordt die vreemd opgerekt. Om een mailtje te krijgen zodra u onze nieuwe website kunt gebruiken kunt u een abonnement nemen op onze nieuwsbrief (via een onduidelijk formulier of met een mail naar nieuws-request@petities.nl met subscribe als onderwerp) of ons volgen op Twitter.

Onze nieuwsbrief
24-12-2015

Brief van Staatssecreatis Dekker met goed nieuws

Op vrijdag 18 december 2015 heeft de staatssecretaris een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met goed nieuws voor jong Dans en Muziek talent in de hbo-vooropleiding - zogenaamde DaMu leerlingen. Er komt een oplossing voor het komende schooljaar 2016 - 2017. Meer informatie op http://www.ov4damu.nl.

tekst uit de Gelderlander

WESTERVOORT - De gemeente Westervoort eist de sluiting van de Bodywear Superstore op bedrijventerrein Het Ambacht. De ondernemer heeft een lingeriezaak geopend op een plek waar detailhandel niet is toegestaan. Te omvangrijkWestervoort vindt de winkel aan Het Hazeland veel te omvangrijk. De ondernemer is dat direct na de opening in 2014 verteld, zegt burgemeester Arend van Hout.

+Lees meer...

"Tot op de dag van vandaag is er niets veranderd. Ondanks veel gesprekken. Dan kom je de overheid een keer tegen", verklaart de burgemeester. Grootste van NederlandWestervoort stoort zich eraan dat de ondernemer adverteert met 'de grootste lingeriewinkel in Nederland'. De Bodywear Superstore zit op een plek van een voormalig autobedrijf, waar een tankshop van 100 vierkante meter toegestaan is. Het gemeentebestuur heeft de ondernemer aangeboden zijn zaak tot die proporties terug te brengen. Omdat de ondernemer alles op zijn beloop heeft gelaten, trekt Westervoort dat aanbod nu in.

Bezwaarschrift ingediend!

Beste buurtgenoten, Op 8 December jl heb ik namens allen die de petitie hebben ondertekend (152 mensen!) een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Amsterdam. Inmiddels heb ik een ontvangst bevestiging gekregen van zowel het juridisch bureau van de gemeente als het informatiebeheer team. Afwachten dus.........   Met vriendelijke groet, Caroline .

Bijna 23.000 Likes op onze FB pagina

12-12-2015 | Petitie Vuurwerktraditie moet blijven

Bekende Nederlanders tekenden

Wieteke van Dort, Nederlandse actrice, cabaretière en zangeres, onder meer bekend door vele kinderprogramma's en het Nederlands-Indische personage Tante Lien, tekende ook!.

De kostendelersnorm blijft ter discussie staan

Persbericht 24-11-2015 Op 8 oktober heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam zich in verschillende rechtszaken bezig houden met de manier, waarop de kostendelersnorm door de gemeente Amsterdam op bijstandsgerechtigden wordt toegepast. De voorzieningenrechter had al geoordeeld, dat de gemeente hier niet goed mee omgaat.

+Lees meer...

Zie het item 'voorgeschiedenis' hieronder. De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft op 19 november haar oordeel gepubliceerd. Het ging over een zaak, waarbij de kostendelersnorm van toepassing werd verklaard omdat de betrokkene geen commerciele huurprijs zou betalen. (Als er sprake is van commerciele onderhuur is de kostendelersnorm niet van toepassing). Betrokkene betaalde 210 euro per maand. Bovendien vond er geen periodieke indexering van de huurprijs plaats en er konden geen bankafschriften worden overlegd waaruit bleek dat de huur per bank werd overgemaakt. Door betrokkene verstrekte kwitanties beschouwt de gemeente als onvoldoende bewijs. De rechter heeft nu geoordeeld dat de eisen van de gemeente in het geval van betrokkene niet juist zijn. De gemeente moet de omstandigheden van betrokkene in ogenschouw nemen bij de beoordeling of sprake is van een commerciele huurprijs. Dat is niet gebeurt. Bovendien hoeft de indexering niet in een huurovereenkomst te worden vastgelegd en tenslotte kunnen kwitanties als bewijs dienen om aan te tonen dat er huur betaald wordt. De rechter verklaart de kostendelersnorm niet op betrokkene van toepassing. Zie voor de uitspraak van de rechter  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:8074&keyword=kostendelersnorm Voorgeschiedenis Op 26-08-2015 heeft de Bijstandsbond een persbericht gepubliceerd, waarin gesteld werd dat de gemeente Amsterdam te streng is bij de beoordeling of er sprake is van een kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden. Hierover verschenen berichten in de pers. http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/4129591/2015/08/26/Gemeente-benadeelt-onderhuurders-sterk-met-nieuwe-kostendelersnorm.dhtml De wethouder werk en inkomen ontkende vervolgens dat de gemeente Amsterdam te streng is, strenger dan de wet voorschrijft. 'Wat de Bijstandsbond zegt is helemaal niet waar'. http://www.at5.nl/artikelen/146624/wethoudervliegenthartregelsvoorminimanietstrengerinamsterdam De voorzieningenrechter had al op 13 augustus een uitspraak gedaan, die ook op 26 augustus is gepubliceerd en waaruit blijkt dat de Bijstandsbond gelijk heeft. De wethouder had daarvan op de hoogte kunnen zijn. Wanneer er sprake is van een commerciele onderhuurrelatie is de kostendelersnorm niet van toepassing. De gemeente Amsterdam verbindt veel te strenge eisen aan de huurovereenkomst. Wordt niet aan die eisen voldaan, dan is volgens de gemeente de kostendelersnorm van toepassing. Wij zeggen: die strenge eisen zijn niet in overeenstemming met de wet. En de rechter zegt het nu ook. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2015%3A5503 Citaat: De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de bovenstaande passage uit de wetsgeschiedenis naar voren komt dat betrokkene een door hem gestelde zakelijke huurovereenkomst kan onderbouwen met bijvoorbeeld het overleggen van een individueel contract dan wel een commerciële overeenkomst. Het overleggen van bewijs heeft tot doel om vast te stellen of sprake is van een zakelijke huurrelatie en van een zakelijke (huur)relatie onderling. Gelet daarop brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter een redelijke wetsuitleg van 'schriftelijke overeenkomst' als bedoeld in artikel 22a, vierde lid, aanhef en onder c, van de Participatiewet met zich dat deze voorwaarde ruim moet worden uitgelegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het licht van deze bepaling voldoende is dat de overeenkomst en de commerciële prijs aan de hand van schriftelijke stukken, waaronder onder meer betalingsbewijzen, aannemelijk wordt gemaakt. Gelet op het voorgaande kan verzoeker ook met andere schriftelijke stukken dan een schriftelijk huurovereenkomst aannemelijk maken dat hij een huurovereenkomst heeft gesloten. De voorzieningenrechter is in de onderhavige zaak van oordeel dat verzoeker door overlegging van het onder 3.2 genoemde vonnis, de verklaringen en betalingsoverzichten, genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zakelijke huurovereenkomst en van een commerciële prijs. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat de kantonrechter in het vonnis heeft vastgesteld dat verzoeker op grond van de overeenkomst gebruik maakt van een woonkamer, een keuken en een slaapkamer en dat hij met andere bewoners een toilet en badkamer moet delen. Verder bestaat er geen grond voor het oordeel dat de maandelijkse huursom van € 640,- voor het gebruik van een dergelijke woonruimte in het commerciële verkeer niet gebruikelijk is. Verder blijkt uit de overgelegde verklaringen dat de huurprijs na aanvang van de huur in december 2007 in elk geval drie maal substantieel is verhoogd, waardoor ook is voldaan aan het vereiste van periodieke aanpassingen. Wethouder Vliegenthart heeft aangekondigd, dat hij de kostendelersnorm wil repareren. Daarvoor heeft hij de volgende maatregelen genomen: 1. Alleenstaanden in de bijstand die samenwonen met een niet-rechthebbende zonder inkomen krijgen voortaan weer 70% ipv 50% van het Wettelijk Minimumloon. 2. Een-ouder gezinnen in de bijstand die inwonen is de kostendelersnorm niet van toepassing. Zij ondervinden moeilijkheden met de kindertoeslag. 3. Onderzocht gaat worden of mantelzorgers sterk getroffen worden door de kostendelersnorm en er wordt nagedacht over maatregelen in dit verband. 4. De wethouder zegt dat Amsterdam geen extra strenge criteria hanteert voor de bepaling of er sprake is van commerciele onderhuur. (De kostendelersnorm is dan niet van toepassing.). Als wij gevallen hebben waarbij dat wel het geval is, kunnen wij dat melden. Bijstandsbond Amsterdam info@bijstandsbond.org

05-12-2015 | Petitie Stop de kostendelersnorm

Omroep Gelderland: Opa René Hoose terug naar Malden; rechtszaak Cyprus geseponeerd

De Maldenaar (73) die vastzat op Cyprus omdat hij betaalde met vals geld, mag naar huis. De zaak tegen hem is geseponeerd..