U, de petitionaris

Nieuws

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

06-12-2017

Bij L1: Petitie voor bredere A2 Weert-Eindhoven 10.000 keer ondertekend

Petitie overhandigd op 23 november 2015.

28-11-2015 | Petitie Verbreding A2

Tweede Kamer wil op termijn sluiting alle kolencentrales

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alle kolencentrales in Nederland op termijn gaat sluiten. (Bron: nu.nl) Daar stemde een meerderheid in de Tweede Kamer op aandringen van D66 donderdag mee in. Regeringspartij PvdA staat achter de oproep van D66, maar coalitiepartner VVD voelt er niets voor. Het plan krijgt verder steun van de ChristenUnie, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren.  Op dit moment zijn er elf werkende kolencentrales in Nederland waarvan er vijf uit de jaren tachtig binnenkort sowieso al de deuren sluiten.  In de aangenomen motie staat dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor de klimaatverandering door de eigen CO2-uitstoot te verlangen.  De kolencentrales zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 waardoor de aarde opwarmt, maar ook voor fijnstof, stikstof en kwik. Er wordt geen tijdspanne genoemd wanneer de centrales precies dicht moeten.

+Lees meer...

De Tweede Kamer verzoekt de regering de kolencentrales uit te faseren en daarvoor met de sector een plan op te stellen. Dat plan moet in 2016 klaar zijn. De PvdA liet eerder deze week weten binnen tien jaar van de centrales af te willen. Vanuit de wetenschap klinkt dezelfde oproep. In en open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer riepen 64 wetenschappers op alle kolencentrales voor 2020 te sluiten. Rutte ziet nog bezwaren bij oproep tot sluiting kolencentrales Rutte  Dinsdag liet premier Mark Rutte doorschemeren geen voorstander van de sluiting te zijn. Hij wijst op het risico dat Nederland misschien energie moet halen uit het buitenland die vervuilender is dan wat hier wordt geproduceerd. Dinsdag debatteerde de Kamer met premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) over de Nederlandse inbreng tijdens de klimaattop die maandag in Parijs begint.  Alle bijna 170 deelnemende landen moeten daar laten zien wat zij willen doen om de CO2-uitstoot te verlagen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Europa heeft als gemeenschappelijk doel 40 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Klik voor origineel bericht

Ondanks motie gaat Kamp gewoon door!

Gisteren bleek dat Minister Kamp de motie tegen fracken, die door de tweede kamer is aangenomen, naast zich neer legt op "juridische gronden". Dit staat er in de brief:“De motie raakt de frackactiviteiten op de bestaande gaswinningslocaties in Den Velde in de gemeente Hardenberg en in Saaksum in de gemeente Zuidhorn. Voor het fracken op de locatie Den Velde is de juridische procedure afgerond en zijn de werkzaamheden gestart.

+Lees meer...

Voor de locatie Saaksum is de procedure afgerond op het publiceren van de kennisgeving behorende bij de Barmm-melding na. De Barmm-melding voldoet aan de eisen voor indiening. Staatstoezicht op de Mijnen heeft het VG-document met betrekking tot Saaksum in samenhang met het werkprogramma beoordeeld en heeft de in het VG-document opgenomen risicoanalyse voldoende bevonden. Het fracken kan derhalve veilig plaatsvinden. Om de betrokken gemeenten en de provincie Groningen te informeren over deze risicoanalyse is de beschikbare documentatie ter informatie toegestuurd.Gelet op de fase waarin de frackactiviteiten op Den Velde en Saaksum zich bevinden (de benodigde procedures zijn doorlopen), is er geen juridische grondslag om de activiteiten op te schorten. Voor beide locaties is een specifieke risicoanalyse uitgevoerd die gericht is op de activiteit fracken en specifiek ziet op de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de veiligheid niet in het geding is.”  Allemaal juridische redenen dat men de "procedure" netjes volgt. Echter zijn er wel beving, bodemverzakking en scheuren in huizen geconstateerd na fracking. Dit doet er dus niet toe, want de procedure is gevolgd. Conclusie: Minister Kamp mag procedurieel vertrekken!  

25-11-2015 | Petitie Verbied Fracken in Nederland NU

Update: Berkenweg is geen racebaan: resultaten

Beste ondertekenaars, Al 90 ondertekening binnen drie weken!Het is geweldig om te merken dat er veel bewoners en omwoners deze petitie zo massaal steunen. Een bevestiging van onvrede over de aanpassingen aan de Berkenweg/Kampweg en zijwegen de situatie onveiliger heeft gemaakt. Wat deze petitie al heeft losgemaaktEen week geleden verscheen er een stuk in De Kaap over deze petitie.

+Lees meer...

Inmiddels zijn er verkennende gesprekken in de agenda met de Vereniging Leefbaar Doorn, het Revius Lyceum, CB de Sterrenboog en Veilig Verkeer Nederland. Om te verkennen wat de vervolgstappen zijn. Ook andere partijen hebben interesse getoond om de Berkenweg weer veiliger te maken in plaats van een racebaan.   Wat kan u doen?- Vertel aan buren, laangenoten, clubgenoten en vrienden door dat deze petitie er is- Dien klachten in bij Connexxion mbt rijgedrag (te hard) vd chauffeurs https://www.connexxion.nl/klachten/121- Maak melding van te hard rijdende voertuigen van het Korps Mariniers bij de kazerneleiding(dhr. De Rooij 06-30466579).  Vervolgstappen om impact te vergroten - Meer ondertekeningen om inspraak op de agenda te zetten- Aanbieden van de petitie aan lokale bestuurders Gemeente Utrechtse Heuvelrug- Verbeterplan samen uitwerken Wij verzoeken iedereen die wil meedenken, meehelpen of iets kan betekenen om zich aan te sluiten bij deze petitie. Mail dan graag naar elmarduiveman@gmail.com of bel 0624465858 

Het Parool: Vooral onzekerheid bij eerste spits nieuwe Shared Space achter CS

Fietsers en voetgangers die zelf uitmaken wie wanneer mag oversteken: achter CS onderging het shared-spaceprincipe vanmorgen een test. Er waren geen ongelukken en ook geen ongelukjes..

23-11-2015 | Petitie Groene golf achter CS

AT5: Samen worstelen en wurmen op shared space achter Centraal

Het was voor veel fietsers, scooterrijders en voetgangers één van de grootste ergernissen van de stad: de ruimte achter het Centraal Station bij de pontjes. Maar nu is daar de oplossing die aan alle problemen een einde moet maken: de shared space.

+Lees meer...

Iedereen op dezelfde brede stoep, zonder auto's, maar ook zonder regels.

lees verder bij AT5
23-11-2015 | Petitie Groene golf achter CS

Lotgenotengroepen

Vanaf 2016 starten er weer lotgenotenbijeenkomsten slachtoffers van stalking. Meld je aan voor de volgende bijeenkomst op 2 juli 2016.

+Lees meer...

Aanmelden kan via het Steunpunt Ggz Utrecht.

http://www.ggzutrecht.nl/lotgenotengroepen
11-11-2015 | Petitie Stop stalken

(PZC) Petitie 'Westerscheldetunnel tolvrij' razend populair

NIEUWVLIET - De petitie 'Westerscheldetunnel tolvrij', dinsdag online gezet door Mark Perquin uit Nieuwvliet, heeft in twee dagen tijd ruim vierduizend ondertekeningen opgeleverd. De petitionaris wil zijn nek uitsteken voor een vrije doortocht voor alle betalende pendelaars aan weerszijden van de tunnel. De petitie, met daarbij de namen van de ondertekenaars, zal Perquin in februari aanbieden aan NV Westerscheldetunnel, de provincie en de Tweede Kamer. Vrij bewegen Perquin is de petitie gestart omdat er geen behoorlijk alternatief is voor het vrij bewegen door Zeeland en omdat steeds vaker tol juist wordt afgeschaft.

+Lees meer...

Perquin wil benadrukken dat hij de petitie niet is gestart voor zichzelf, maar echt voor alle forenzen, met of zonder T-tag, uit Zeeland of daarbuiten, particulier of bedrijfsmatig. De petitie was in eerste instantie opgezet om te pleiten voor een tolvrije doorgang voor Zeeuws-Vlamingen, maar zodra Perquin het verzoekschrift had aangemaakt en de link van de site had gedeeld via Facebook, stroomden er ondertekeningen binnen van sympathisanten uit de rest van Zeeland en zelfs daarbuiten. Perquin paste daarom woensdag de tekst van het verzoekschrift, binnen de regels van de Stichting Petities, aan. De lat ligt nu hoger: een verzoekschrift voor een vrije doorgang voor alle gebruikers.    

Westerscheldetunnel tolvrij voor iedereen