You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Activiteiten nu..

We zijn zowaar in overleg met K3Delta om de plannen van richting te veranderen. Richting echt duurzaam en innovatief.

+Read more...

We hopen het overleg verder uit te breiden naar de steenfabriek. In de gesprekken komt op tafel: geen grote ontgronding. Niet op de nu beoogde plaats. Openhouden van de polderweg langs langs de voorkant van de steenfabriek. de oostelijke rivieroever De onverzorgd slecht achtergelaten gaten uit het verleden verdienen een ecologische opknapbeurt. Alleen ontgrondingen in de uiterwaarden waar ze gekoppeld worden aan een experiment met een klei-sediment bezink gebied voor toekomstige kleiwinning. De mogelijkheid openen voor de betrokken bedrijven om de duurzame leemsteen als bouwgrondstof te gaan produceren en verwerken. Lokaal en regionaal houtverwerking voor de bouw aanjagen. De partijen in de gemeenteraad worden scherp en in de gaten gehouden.

Petitie blijven tekenen tot verkiezingen van maart 2018

Zodat het een punt van aandacht kan worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zonder meer benoemen van een burgemeester voor 6 jaar is niet van deze tijd. Dat moet dus stoppen!!!! blijf tekenen en delen deze petitie!.

Kom naar de actie bij het gemeentehuis in Oosterhout!

Op 13 december werd duidelijk dat er vanaf volgend schooljaar geen enkele basisschool meer open is in Slotjes-Midden. Als het aan het schoolbestuur (Delta) ligt, gaan zowel RKB de Biëncorf, als OBS de Kameleon dicht.

+Read more...

Zo’n 165 kinderen, onze kinderen, moeten naar andere scholen. Andere scholen zijn voor veel mensen een stuk verder weg en het is onbekend of deze scholen de druk van zoveel extra leerlingen aankunnen. Berichten over het mogelijk openblijven van een schoollocatie in Slotjes- Midden zijn vaag en geven geen enkele houvast of duidelijkheid. Dit is onacceptabel en daarom voeren we deze week samen actie. We roepen u op om met uw kind(eren) aan te sluiten

https://www.facebook.com/events/771526669699805/

Petitionaris tegen de woekercontainer stelt zich verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Toen ik vorig jaar begon met mijn actie voor het behoud van de grijze container voor restafval, en de daarbij behorende momenten dat ik “up close and personal” in aanraking kwam met de Hengelose politiek werd het me pijnlijk duidelijk hoeveel daar eigenlijk mis is. Ik proef er echt een minachting voor de inwoners, er wordt niet naar hun mening geluisterd en geen middel wordt geschuwd om vooral het eigen ego door te drukken. Eigen belang en partij belangen vieren hoogtij en altijd over de rug van de inwoners.

+Read more...

Je hoeft alleen maar te kijken naar wat er voor nodig was om de raad überhaupt na te laten denken over hun afvalbeleid(4000 ondertekeningen en een gang naar de Raad van State.) en dan nog proberen ze op slinkse wijze het plan door te drukken in de vorm van een woekercontainer als doekje voor het bloeden voor diegenen die de container wensen te behouden. Datzelfde patroon zie je telkens weer terug, of het nu gaat om armoedebestrijding, speelplekken voor de kinderen of de binnenstad, er is geen visie slechts eigenbelang en ego’s. Men maakt zich drukker om gescheiden compartimenten in de publieke afval bakken dan om het feit dat de armoede in Hengelo sinds 2013 met 9% is gestegen en dat 1 op de 6 kinderen zonder een fatsoenlijke maaltijd naar bed gaat. Dat wil ik veranderen en daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld. Ik wil door zelf een zetel in de raad namens Lokaal Hengelo te bezetten het afvalbeleid terugdraaien en ook de werkelijke kosten ervan inzien om vervolgens een eerlijke afvalstoffenheffing te hanteren waar alles inzit. Ik ben er van overtuigd dat een dergelijk eerlijk beleid alleen al op afval tussen de € 100 en € 200 euro per jaar zou kunnen besparen en dat doet al heel veel voor diegenen met de laagste inkomens. Het wordt hoog tijd dat verkapte winsten zoals het dividend van Twence terugvloeien in de portemonnee van de inwoners. Ik sta voor een kleine maar faciliterende overheid en dat wil zeggen minimale regelgeving om zaken simpel te houden, en vrij van overbodige bureaucratie maar taken die we het best zelf uit kunnen voeren moeten we ook uitvoeren en daar hoort ook het afval ophalen bij ieder perceel bij en dan vol inzetten op nascheiden. Ik ben er van overtuigd dat wanneer we het beschikbare budget voor Hengelo efficiënt inzetten we een heleboel geld vrij kunnen maken voor belangrijke zaken zoals armoede bestrijding en daarbij denk ik aan een veel betere ondersteuning van de stichtingen en voedselbanken die zich daar nu voor inzetten en dat moeten doen zonder enige vorm van hulp of subsidie vanuit hun gemeente. Ook de zorg kan vele malen efficiënter wanneer overbodige lagen in het management eruit gesneden worden. Hoe korter de lijntjes hoe effectiever en goedkoper de zorg. Dit alles wil ik samen met mijn partijgenoten mogelijk maken, en daar heb ik de stem en het vertrouwen van de inwoners van Hengelo voor nodig. Ik zou zeggen kiest u maar, Gaat u voor aanpakken, of gaat u voor doormodderen?

Volg Everwijn Overberg hier

Petitie overhandigd aan gedeputeerde

Gisteren was de grote dag en mochten we de petitie overhandigen aan gedeputeerde Fleur Gräper van Provincie Groningen. In het filmpje hieronder zie je ook het geweldige aantal wat we uiteindelijk hebben gehaald. Bedenk dat Oostwold slechts 650 inwoners heeft - kun je nagaan hoe trots we hier op zijn!

Na de overhandiging hebben we nog een hele tijd gesproken over alle ins & outs.

+Read more...

We hebben er nu alles aan gedaan en zullen nu moeten wachten. Namens iedereen die bij de organisatie betrokken was: alle ondertekenaars heel erg bedankt voor jullie warme steun en belangstelling. Ook veel dank aan de dorpen om ons heen, zoals Lettelbert en Enumatil.

Waarin kleine dorpen groot kunnen zijn!

Tot ziens op de fiets - aan de noordkant en anders niets!!! :)

Kijk hier voor het filmpje: https://www.facebook.com/fietsrouteplusoostwold/videos/1759978510699224/

TALK OF THE TOWN: Dit weekeinde in NRC Handelsblad

Aandacht voor onze behoudscampagne in NRC Handelsblad Achter de voorgevel van Lauriergracht 6 schuilt een stads paradijsje: een schattige binnentuin en een voormalig schoolgebouw. Daarin zitten nu zes kunstenaars en vier bedrijfjes van ambachtslieden.

+Read more...

Vioolbouwer (...) Lees verder

Snorfietsen mogen van het fietspad gestuurd worden

Vanaf donderdag 14 december is er een meerderheid in de Tweede Kamer ontstaan voor de maatregel die het mogelijk maakt om snorfietsen van het fietspad te sturen. Dankzij VVD en CDA die dit nu ook steunen.

+Read more...

Maar let op, dat betekent helemaal niet dat de snorfiets overal tussen de auto's komt te rijden. Dat zou gevaarlijk zijn, daar is weerstand tegen. Zie dit kaartje van de gemeente Amsterdam om te zien dat het eigenlijk maar om een klein deel van de Amsterdamse fietspaden gaat. In het centrum zijn nauwelijks vrijliggende fietspaden, dus daar verbetert er weinig. Hoogstens dat er minder snorfietsen bijkomen omdat het ietsjes minder aantrekkelijk is geworden.

De volgende stap is het landelijk afschaffen van de 'snorfiets'. In Amsterdam heeft D66 al een snorfietsban voor Amsterdam in het verkiezingsprogramma geschreven, maar landelijk is het een kwestie van tijd.

Veel snorfietsen kunnen bromfiets worden na aanpassingen, maar er zijn ook steeds meer modellen die zo grondig verbouwd moeten worden dat het te duur wordt. Bij de (duurdere, zeldzame) elektrische snorfietsen is de aanpassing software-matig.

2017-12-14 | Petition Einde voor het blauwe kenteken

Cafetaria Marco moet drie maanden dicht: "Dit kost me anderhalve ton."

Het besluit is het gevolg van een inval van de politie in de nacht van 24 op 25 november. Ver na sluitingstijd werden in de zaak en de woning 19 mensen aangetroffen.

+Read more...

De politie vond bij enkelen van hen en in de woning drugs, waaronder (...) Lees verder

2017-12-14 | Petition Sluit Cafetaria Marco niet