You, the petitioner

Updates

Wilders heeft deze petitie per aangetekende post ontvangen

Op 21 maart 2017 heeft Geert Wilders deze petitie per aangetekende post ontvangen.. .

+Read more...

Op 21 maart 2017 heeft Geert Wilders deze petitie per aangetekende post ontvangen..

2017-03-28 | Petition Iedereen maximaal één paspoort

Wilders heeft deze petitie per aangetekende post ontvangen

Op 21 maart 2017 heeft Geert Wilders deze petitie per aangetekende post ontvangen..

+Read more...

Op 21 maart 2017 heeft Geert Wilders deze petitie per aangetekende post ontvangen.

2017-03-28 | Petition Steun voor Wilders van PVV-ers

Miljoenen/Miljardenwinst uit WBA voor Advocaten int Verzekeraar Nationale Nederlanden

Benadeelt in Dossiernummer 400912071 & 401205028 , waarbij Verzekeraar de Amerikaanse Leuze van het dood-procederen hanteert , niet alleen landelijk maar ook tot over de grenzen heen en de Hoge Raad ze wel veroordeelt tot het betalen van de proceskosten maar aan de andere kant de gedupeerde in de kou laat staan , is "" ONRECHTVAARDIG""...Dit is Kennelijk in hun visie "" Rechtvaardig "" te noemen ??? Een advocaat mag kennelijk fatale fouten maken bij een door de Wet opgelegde verzekering ""Wettelijke Beroepsaansprakelijkheid Advocaten "" genaamd . Lachende 1e en 3e is hierbij steeds de Verzekeraar ...

+Read more...

Deze int , maar wringt zich door menig zelfs met niet van toepassing zijnde fratsen doorheen bochten waarbij U als slachtoffer hiervan , ...simpelweg gezegd U in de kou blijft staan ! Per definitie maken ze hierbij niet alleen 1 slachtoffer ( De advocaat die de polis betaald ) en 2 Het slachtoffer zelf. De verzekeraar in dit geval : De Nationale Nederlanden "" MAAKT ZICH SCHULDIG "" aan Miljoenen/Miljardenzelfverrijking , zonder ook maar 1 cent aan schadeloosstelling uit te hoeven betalen . De Hoge Raad is zich niet bewust waarmee zij bezig zijn en maakt hiermee keer op keer en zonder schroom "" ONGESTRAFT "" slachtoffers !!! De makers van deze Wet dienen dit heel zwaar te overwegen , in behandeling te nemen en volledig te herzien . Dit is een zaak van "" MAATSCHAPPELIJK BELANG "' ...

De Gelderlander houdt 'Het Grote Donjon Debat'

Nu de herbouw van de donjon dichterbij dan ooit lijkt, groeit ook het verzet tegen een nieuwe reuzentoren in het Valkhofpark. Op vrijdagmiddag 7 april houdt de redactie van De Gelderlander daarom Het Grote Donjon Debat, een speciaal Nieuwscafé in De Villa aan de Oranjesingel.

website van De Gelderlander.

Geen aanpassing Chroom-6 regeling

(Nog meer redenen waarom je de petitie zou moeten gaan ondertekenen. Defensie wil steeds meer zichzelf terugtrekken uit situaties!!!)

De coulanceregeling Chroom-6 wordt niét aangepast zolang er geen akkoord is met de vakbonden.

+Read more...

Hoewel de media berichten dat de coulanceregeling is aangepast, is dat niét het geval. Ook Minister Hennis gaat met de Kamerbrief haar boekje fors te buiten.

Defensie wil de coulanceregeling aanpassen als gevolg van de uitkomst van een deelonderzoek van het nog lopende onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het ministerie wil een aantal aandoeningen van de lijst halen omdat het niet waarschijnlijk zou zijn dat ze worden veroorzaakt door het werken met Chroom-6.

Volgens AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels loopt de berichtgeving hierover voor de muziek uit. “Aanpassingen in de coulanceregeling kunnen niet plaatsvinden zónder akkoord van de vakbonden. Daarvoor moet dit eerst ingebracht worden in het formele overleg. Aangezien dit overleg is opgeschort naar aanleiding van de stukgelopen arbeidsvoorwaardenonderhandelingen kan er van aanpassing geen sprake zijn”, aldus Anne-Marie Snels.

Deze boodschap brachten we maandagmiddag ook in het Sectoroverleg Defensie (SOD). Met de Kamerbrief die minister Hennis stuurde loopt zij dus fors “voor de muziek uit” en passeert zij de bonden. Dat is onacceptabel. Aangedrongen werd op een rectificatie van die brief. Het RIVM stuurt een nieuwsbrief rond die eveneens vooruitloopt op besluitvorming in het overleg.

Ter geruststelling van alle betrokkenen: (voormalig) defensiemedewerkers die al een coulanceregeling hebben ontvangen houden die gewoon. (voormalig) defensiemedewerkers kunnen nog steeds een beroep doen op de coulanceregeling. Daarbij geldt de coulanceregeling zoals die vorig jaar in overleg met de vakbonden tot stand is gekomen.

Twijfel bij enige potentiële huurder van de Donjon

Op de protestbijeenkomst van afgelopen zaterdag zijn terechte vraagtekens geplaatst bij de enige potentiële huurder van de Donjon. Het is een reëel gevaar dat de Nijmeegse belastingbetalers straks toch nog zullen opdraaien voor de kosten van deze neptoren.

+Read more...

Op Facebook geeft Huub Bellemakers een toelichting.

Stop de Donjon - Facebook

Petitie overhandigd aan de wethouder op 21 maart 2017

De petitie is overhandigd aan de wethouder op 21 maart 2017.

+Read more...

De petitie is overhandigd aan de wethouder op 21 maart 2017.

2017-03-27 | Petition 380KV niet langs A59

Petitie overhandigd aan de gemeenteraad van Heemskerk op 2 februari 2017

fbvideo.

+Read more...

fbvideo

2017-03-27 | Petition De Nozem & De Non wil blijven