U, de petitionaris

Nieuws

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

06-12-2017

De snelheden nu op een kaartje en in cijfers

Een ambtenaar van de gemeente heeft me een kaartje geleverd met welke snelheden nu gelden in welke straten in Amsterdam. Bij benadering kan je volgens hem ook stellen: - 12-20 km wegen hebben in totaal 160 kilometer lengte- 30 km wegen hebben in totaal 1150 kilometer lengte- 50 km wegen hebben in totaal 670 kilometer lengte- 60 km wegen hebben in totaal 40 kilometer lengte- 70 km wegen hebben in totaal 60 kilometer lengte Met andere woorden, op 770 van de ruim 2000 kilometer weg in Amsterdam (exclusief de 80km en 100km-wegen) geldt een snelheid hoger dan 30. Als je het beperkt tot Amsterdam Centrum dan kom je op: - 14 km aan 12-20 km wegen- 130 km aan 30 km wegen- 45km aan 50 km wegen krap 200km aan wegen.  .

28-01-2015 | Petitie 30km/u in Amsterdam

Raadscommissie Asten kritisch over plan mestfabriek Dijkstraat

Een commissie van de gemeenteraad van Asten heeft 13 januari kritische vragen gesteld over de plannen voor uitbreiding van een mestverwerkingsinstallatie aan de Dijkstraat in Asten van 6.000 naar 80.000 ton door Kovemi BV. Diverse raadsleden spraken hun zorgen uit over de lozing van medicijnresten in de Zuid-Willemsvaart, stankoverlast en toename van zwaar vrachtverkeer. De plannen voor de mestfabriek staan 3 februari opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van Asten.

+Lees meer...

De raad moet dan een besluit nemen of zij wel of niet van plan is een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven aan de provincie Brabant. Voor alle duidelijkheid: het bouwen van een mestfabriek op deze locatie is in strijd met het bestemmingsplan. Binnen de raadscommissie werd ook zorg uitgesproken over de lozing van onder meer resten antibiotica en resistente bacteriën die in de mest kunnen voorkomen. Daarnaast is er zorg over de gevolgen wanneer er calamiteiten zijn met de mestsilo’s. Die zou dan rechtstreeks in de Zuid-Willemsvaart en de Aa kunnen stromen. Teken ook via onderstaand linkje:

Geen mestfabriek Asten
20-01-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Geen luisterend oor van gemeente voor voorstanders

Beste mensen, Als u een omwonende bent van het Bilderdijkpark zult u de  27ste of 28ste januari een brief  van de mediation groep ontvangen. Wij als initiatiefnemers zijn blij dat de grootste groep van buurtbewoners nu na enkele maanden weer wat hoort.

+Lees meer...

Het is jammer dat er nog steeds gekozen wordt voor het eenzijdig informeren (zenden) en niet communiceren door het zoeken van dialoog (zenden en ontvangen). Mediation is conflictoplossing voor twee partijen, niet per se bedoelt voor besluitvorming op basis van verschillende belangen (zowel van voor- als tegenstanders). In de brief wordt er gesproken over onjuiste informatie en aannames in de petitie zonder dat daar verder op in wordt gegaan. Wij hadden graag gehoord op basis van welke aannames en informatie er nu gesproken wordt en wat dan het “juiste beeld“ is. “Recent zijn enkele stukken met aannames over wat in de mediation besproken zou zijn/worden in de pers en sociale media verschenen en is een petitie vanuit enkele bewoners gestart. Hoewel hieruit een brede(re) betrokkenheid spreekt - wat positief is - hebben de deelnemers aan de mediation zich door deze berichten enigszins overvallengevoeld. Sommige informatie en aannames in deze berichten zijn namelijk onjuist. Hierdoor is op verschillende punten een verkeerd beeld ontstaan” Het is spijtig dat de deelnemers zich  enigszins overvallen voelen. Zo voelden wij ons als omwonende ook toen we een brief van het stadsdeel kregen over het mediation traject. En over de representatie door twee voor ons onbekende omwonenden, die dus kennelijk bepalen wat  qua levendigheid ( is wat anders dan overlast) acceptabel is. Wij zijn niet direct gestart met het opzetten van een petitie. We hebben als eerste contact proberen te leggen met de buurtcoördinator maar deze gaf meermaals geen gehoor.   “De mediation heeft als doel het zoeken naar een gezamenlijk gedeelde oplossing, die de exploitant van De Liefde in staat stelt De Liefde op een goede manier te exploiteren, terwijl de daarmee gepaard gaande overlast voor de omwonenden van het Bilderdijkpark acceptabel blijft” “Er wordt dus nadrukkelijk naar álle betrokken belangen gekeken, zowel die van de exploitant, als die van de  omwonenden van het Bilderdijkpark. Als het lukt om een dergelijke oplossing te vinden, zullen de deelnemers dit aan alle omwonenden presenteren” Het doel van de mediaton is helder en de gewenste output ook. We hopen natuurlijk dan ook dat de partijen er uit komen en de Liefde blijft. Wij lezen verder dat: “het stadsdeel in beginsel een gemeenschappelijk gevonden oplossing zal ondersteunen” Wij maken hieruit op dat er weinig tot geen invloed van de grootste groep omwonenden is op het eindresultaat. We hopen op een positief besluit voor het park en de buurt  Tot die tijd blijven wij de stadsdeelvoorzitter de heer Bouwmeester verzoeken om in ieder geval de petitie aan te nemen en daarmee  te laten blijken  dat hij echt naar ‘de buurt’ luistert. We hopen in ieder geval dat de Liefde blijft! En zonder dat het stadsdeel naar de buurt geluisterd heeft, blijkt uit de brief die u nu heeft gekregen dat ook een positieve meerderheid zijn stem kan laten horen. Onze dank voor jullie hulp! Groet Rosalie en Fred    

Beste ondertekenaar

Beste ondertekenaar,In februari / maart 2013 hebben velen deelgenomen aan onze petitie tegen de komst van een grote megamestvergister op bedrijventerrein Wolfsveld in Gemert. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

+Lees meer...

De gemeenteraad van Gemert-Bakel was gelukkig zo wijs om dit plan af te blazen. Initiatiefnemer MACE wil nu echter een megamestfabriek van 500.000 ton gaan bouwen tussen Landhorst en Venhorst. Beide dorpen liggen nu al ingeklemd tussen tientallen intensieve veehouderijen. Een groep inwoners van Landhorst en Venhorst is daarom een soortgelijke petitie gestart om hun dorpen te beschermen voor verdere aantasting van de leefbaarheid. Meer informatie is te vinden op: http://stopmestfabriek.petities.nl/Vriendelijke groet,Stop mestfabriek Wolfsveld.

http://stopmestfabriek.petities.nl/

In het nieuws bij Omroep Gelderland & De Gelderlander ! (Meer dan 1500 ondertekeningen!)

Sinds afgelopen weekend staat deze petitie online. Dat er de nodige aandacht is voor het parkeerbeleid in Arnhem is wel duidelijk.

+Lees meer...

Op Facebook wordt deze petitie enorm veel gedeeld en ook de Gelderlander en Omroep Gelderland besteden aandacht aan deze actie.De online community's en initiatiefnemers van deze petitie "Ik Hou Van Arnhem" & "Let Us Stay For A Day" zijn dan ook enorm blij met al steunbetuigingen. Hopelijk dat de gemeente Arnhem nu zelf vanavond in de gemeenteraadsvergadering tot actie over gaat en het betaald parkeren na 18.00 uur afschaft of met een passende oplossing komt. Wij zijn benieuwd. Artikel in de Gelderlander: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/handtekeningen-tegen-parkeerbeleid-arnhem-stromen-binnen-1.4732520Artikel bij Omroep Gelderland:http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2081837/inwoners-arnhem-starten-petitie-tegen-betaald-parkeren-in-avonden.htm#.VMZvOnYSngU

Slachtoffers gezocht

Vandaag was ik met een vriend van mij aan het praten die slachtoffer is geworden van een broodfokker. Het is sneu hoe het met zijn hond afgelopen is, maar hij is niet de enigste.

+Lees meer...

Daarom ben ik opzoek naar slachtoffers van broodfokkers die hun verhaal willen delen op ons petitie-platform.  Wil jij je verhaal delen (dit kan anoniem) mail je verhaal dan naar wilcodewaal@icloud.com

22-01-2015 | Petitie Broodfokkers, weg ermee

350+ handtekeningen en een reactie van de gemeente

Gisteren is er contact geweest met de gemeente. De reactie is positief en de gemeente wil graag een afspraak met ons. De petitie op de website levert niet veel reacties op, maar door de presentatie bij de Jumbo, het artikel in de Kijk op Reeuwijk en de mogelijkehden bij COOP en Zus & Zo, worden er wel veel handtekeningen op papier gezet. Het totaal is nu al meer dan 350 handtekeningen. Dat maakt ons sterk richting de gemeente. We wachten de afspraak af.  .

22-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

Statenlid Maarten Verwey in Het Parool: 'Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is bittere noodzaak'

In reactie op het pleidooi van Jos Nijhuis om de metro door te trekken naar Schiphol valt een statenlid hem bij met: "vooralsnog is het voornemen om de Noord/Zuidlijn uit te breiden een dode letter in het collegeprogramma. Het woord is nu aan de gemeenteraad." en "Zolang men niet bereid is veel meer te investeren in echt hoogwaardig openbaar vervoer (de metro), zal er ook geen enkel zicht zijn op een volwaardige ontwikkeling van de Amsterdamse metropoolregio.

+Lees meer...

Het beleid moet daar worden gericht op ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, aansluitend op de ontwikkelingen rond de metrostations."

Statenlid Maarten Verwey in Het Parool: 'Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is bittere noodzaak'
20-01-2015 | Petitie Metro naar Schiphol