U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Kantine verdwijnt, op zoek naar invulling tot 2019

Beste ondertekenaars van de petitie voor de Boeletuin-kantine,

De petitie is op 23 december aangeboden aan de Facilitaire Campus Organisatie van de VU. Zoals sommige waarschijnlijk al weten is De Boeletuin-kantine op het moment gesloten.

+Lees meer...

De beheerders Niek en Ellen hebben uiteindelijk zelf de knoop doorgehakt en hun contract opgezegd per 1 januari. De kantine zal, zoals beslist door de VU, ook niet over worden genomen door een andere partij. We zijn heel blij dat ze de afgelopen 2 jaar zo’n fijne en unieke plek hebben gecreëerd waar we van hebben genoten, zoals wel blijkt uit de massale ondersteuning van deze petitie.

Nu de kantine toch zal verdwijnen, zal er nagedacht worden over een goede invulling van dit deel van het terrein totdat er gebouwd gaat worden in 2019. We zijn met de VU in overleg hoe dit groene stuk weer een leuke benutting kan krijgen vanaf het voorjaar en we verzamelen nu goede ideeën.

Groeten, Het petitie-team

26-01-2017 | Petitie Boeletuin blijf langer

Reeds duizenden handtekeningen verzameld!

De handtekeningenactie in de bibliotheken is een groot succes. Er zijn inmiddels enkele duizenden handtekeningen opgehaald.

+Lees meer...

En de actie gaat door!

Deze online petitie loopt parallel met het verzamelen van de handtekeningen in de bibliotheken en mag als ondersteunend daaraan worden gezien. Als je de actie wil steunen en nog niet in de bibliotheek hebt getekend, teken dan hier!

De waarheid over de Oostvaardersplassen. Zie onderstaande link: De Nieuwe WilderniX.

De waarheid over de Oostvaardersplassen. Zie de video van De Nieuwe WilderniX.

Raad en inwoners wisten van niets

In de raadsvergadering van 24 januari stelde het CDA vragen over de slechte communicatie. Want waarom kwam het College van Gemeentebelangen, Groen Links, PvdA en D66 niet in actie na de negatieve uitspraak van de Raad van State (december 2015)? Waarom werden inwoners en de raad niet proactief geïnformeerd over deze uitspraak en voorbereid op de bouw en gevolgen van deze windwapper? Volgens wethouder Bruines omdat het College formeel niet verantwoordelijk is.

+Lees meer...

Dat zijn de gemeente Den Haag en de CEVA. "Achteraf hadden we misschien alerter kunnen zijn en meer moeten doen", zo gaf ze toe.

Inwoners zijn duidelijk over het hoofd gezien. Of zoals een bewoner zei: aan alle milieunormen is keurig voldaan, maar niet aan communicatienormen. We houden een stevige vinger aan de pols en hebben wederom aangedrongen op een deugdelijk overleg met omwonenden.

700 handtekeningen aangeboden

In de raadsvergadering van 24 januari heeft het CDA bij monde van raadslid Jaap Geluk de eerste 700 handtekeningen tegen de windturbine in de Vlietzone aangeboden aan burgemeester Tigelaar. Een stevig signaal van onze bewoners.

In een motie drongen we er eveneens op aan om de windturbine weg te krijgen.

+Lees meer...

Iedere concrete mogelijkheid hiertoe willen we aangrijpen, hoe gering de juridische kansen misschien ook zijn. Het College van Gemeentebelangen, PvdA, D66 en Groen Links wilde hier echter niets van weten. Ze steunden de motie niet. Een gemiste kans.

De raad stemde wel in met een motie van Gemeentebelangen die vroeg om naleving van de milieueisen. Dat is echter zo vanzelfsprekend dat volgens ons een motie overbodig is.

Motie windturbine in Gemeenteraad

Bijna 700 mensen hebben onze petitie getekend. Een prachtig resultaat.

+Lees meer...

Vanavond, 24 januari, gaat ons raadslid Jaap Geluk mondelinge vragen stellen aan het College van B&W tijdens het vragenuur. Ook komen we met een motie waarin we deze "Haagse windwapper" willen laten afbreken. Verder vragen we het College om goed te communiceren met bewoners: niet langer achterover leunen maar actief het gesprek aangaan met omwonenden. Belangstelling? U kunt de raadsvergadering live volgen: https://lv.nl/vergadering-bijwonen-live-volgen. En natuurlijk kunt u de petitie nog steeds ondertekenen. Hoe meer steun, hoe groter de impact.

Menselijk lint aan de kust SAMEN VOOR DE WAARDE VAN DE KUST

Hand in hand vormen we een menselijk lint om aandacht te vragen voor de waarde van de kust en het direct daarachter gelegen land. Doe mee!!

Verzamelen om 11.00 uur zodat om 12.00 uur het lint gevormd zal zijn.

+Lees meer...

Om 12.30 uur eindigt deze actie, nadat fotografen op zee, op land en in de lucht opnames hebben kunnen maken.

Meldt U hieraan voor deelname.

24-01-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

Tegenstanders Brouwerseiland vormen één lang lint

Tegenstanders van het Brouwerseiland aan de Brouwersdam gaan op 4 maart één lang lint vormen langs de kust om aandacht te vragen voor hun tegenargumenten.

Klik hier voor het hele artikel..

24-01-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland