U, de petitionaris
Uitstel onderzoek naar ivermectine

Onderzoek naar veelgebruikte pil Ivermectine tegen corona

3.888 ondertekeningen

Een snelle grote Trial onder de ideale omstandigheden in Nederland is zeer moeilijk te realiseren zonder de medewerking van de producent van Ivermectine en de bestaande instellingen die een dergelijk grootschalig onderzoek zouden moeten faciliteren. Veel dank dat U de moeite heeft genomen om te reageren en deze petitie te ondertekenen . Het belang van een ondersteunde onderzoeks-omgeving om in het vervolg wel adequaat te reageren is groot, dit is helaas niet de laatste pandemie. Met deze conclusie laat ik de petitie tot de afgesproken datum staan om hiermee te pleiten voor een Rapid Respons Groep met voldoende wetenschappelijke bagage om bij een hopelijk lang uitblijvende volgende medisch microbiologische calamiteit adequaat desnoods Out of the Box te kunnen reageren.

Mondmaskeradvies, Lockdown, anderhalve-meter, Tegen de snelle verspreiding van Corona blijkt weinig bestand. Preventief loopt Nederland achter en moeten we in Nederland vrezen voor snelle verspreiding van de Engelse variant. Een middel dat internationaal ter discussie staat is Ivermectine, een medicijn tegen rivierblindheid en schurft. Met de rug tegen de muur hebben artsen dit medicijn toegediend tegen COVID19 en er zijn inmiddels tientallen claims op een preventieve en therapeutische werking. De meest recente conclusie van de WHO en de NIH (Amerikaanse RIVM) is dat een goed dubbelblind vergelijkend onderzoek (RCT) naar werkzaamheid hard nodig is. Dit onderzoek kan bij uitstek plaatsvinden in landen waar de verspreiding snel verloopt. Het middel dat in Afrika miljarden keren werd verstrekt voor de bestrijding van wormen die de Rivierblindheid veroorzaken en in ons land wordt voorgeschreven tegen schurft hoeft niet meer te worden gecontroleerd op giftigheid en bijwerkingen. Het belang is groot. De combinatie van de snelle verspreiding, de trage toediening van vaccins en de uitstekende testmogelijkheden geeft de gelegenheid volgens de regels een valide wetenschappelijk onderzoek uit te voeren waarmee werkzaamheid kan worden bewezen of verworpen. Beide uitslagen zijn van het grootste belang. Snelheid is geboden. Wil je dit verzoek aan de regering steunen teken dan de petitie. Tevens bestaat de mogelijkheid je als kandidaat proefpersoon aan te melden. Walter Schrader (huisarts)

Petitie

Wij

Burgers die de mogelijkheid en de noodzaak van onderzoek naar preventie en behandeling van COVID ondersteunen en de regering vragen internationale ontwikkelingen nauwlettender te volgen.

 

constateren dat:

 • Voor de toepassing van Ivermectine als preventief middel moet een garantie worden gegeven over effectiviteit en veiligheid.
 • Daarvoor is betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek nodig.
 • Gezien de huidige verspreiding van de zeer besmettelijke variant en de goede infrastructuur voor het testen, biedt Nederland hiervoor een uitstekende mogelijkheid die wij op ethische gronden niet voorbij mogen laten gaan.
 • Of nu werkt of niet, de uitkomst is van het grootste belang.
 • Dat de opstellers van deze petitie stellen middelen ter beschikking, zoals hierop ingerichte onderzoekssoftware.
 • Het zal voor de regering van belang zijn dat dit verzoek ook in de praktijk door burgers wordt gedragen, bijvoorbeeld door de aanmelding als kandidaat proefpersoon.

 

en verzoeken

een besluit dit onderzoek te ondersteunen met een opdracht en adequate middelen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
24-04-2021 
Petitionaris:
Walter Schrader 
Organisatie:
Huisartsenpraktijk Schrader 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Trial Resultaten in JAMA

Resultaten Ivermectine onderzoek.

Ik lees de resultaten van het onderzoek naar het al dan niet bestaan van de aanvullende waarde van Ivermectine. Het onderzoek met de geëigende onderzoeksmethode om die waarde naar boven te halen, de Randomized Controlled Trial (RCT) staat beschreven in Jama, een als betrouwbaar en zorgvuldig bekend staand medisch tijdschrift.

+Lees meer...

De eerder uitgegeven adviezen van de Nederlandse beroepsorganisatie de NHG zijn adequaat. Het off label voorschrijven van Ivermectine moet worden afgeraden bij COVID-19 patiënten, er is geen overtuigend bewijs dat dit een gunstig effect heeft op het aantal ziekenhuisopnamen of overlijden als gevolg van COVID-19. Ivermectine op zich heeft geen toegevoegde waarde zo blijkt uit dit onderzoek.

De oorzaak van de gunstige uitkomsten van veel gepubliceerd onderzoek kan worden gezocht in de gebruikte niet adequate onderzoeksstrategieën, zoals het niet dubbelblind, niet gerandomiseerd vergelijken van willekeurige behandelingscentra, maar ook in de kwaliteit van behandelaars en behandelcentra, een therapeuten effect, een placebo-effect, gedragsverandering bij patiënten en omgeving bij preventief gebruik zoals in India. Het is van groot belang die voorgaande als onbetrouwbaar bestempelde onderzoeksverslagen niet meteen op de vuilnishoop te gooien. We zouden daarmee een aantal collega's die onder soms onder bijzonder moeilijke omstandigheden naast hun medisch werk ook nog de inspanning hebben verricht hun bevindingen wereldkundig te maken tekort doen. We kunnen een binnenkort te verwachten publicatie van een grote preventieve gerandomiseerde dubbelblinde trial afwachten (de Oxford Trial) en als die dezelfde voor veel mensen teleurstellende resultaten opleveren, dan moeten we proberen na te gaan wat de kritische succesfactoren zijn geweest van de behandelaars die met zulke overtuigende cijfers zijn gekomen van het blijkbaar niet werkzame Ivermectine. Extreem gezegd, wat maakt hun behandeling zo goed en/of wat maakte hun onderzoek zo slecht? Wellicht komen hier nog werkzame primair- en secundair preventieve behandelingsadviezen uit voort.

Walter Schrader huisarts

07-03-2021

Randvoorwaarden voor snelle Trial In Oxford aanwezig.

This study is a platform, randomised controlled trial in primary care

Dit is qua acquisitie voor een grote N een goede systematische aanpak en een mogelijk skelet waar de Ivermectine kan worden ingehangen, kortom een goede aanpak voor het in kaart brengen van additieve therapie, niet voor het gebruik van Ivermectine tegen de verdere verspreiding zoals momenteel in India wordt gedaan. Een kleine aanpassing in het Design zou al genoeg zijn om in deze opzet in de directe omgeving van de reeds geïncludeerde doelgroep de primair preventieve capaciteit van Ivermectine in kaart te brengen.

Een hoge vaccinatiegraad kan het onderzoek in de weg staan.

+Lees meer...

Hiervan is in Nederland geen sprake.

Met vriendelijke groet en dank aan Dhr Martin Keesenberg, die de aanpak van Oxford naar boven bracht . Nu nog het stuk Ivermectine Trial wat wereldwijd ten sterkste wordt aanbevolen.

07-02-2021

Help ons aan het Design van de Oxford Trial.

Wat betreft het vermogen tot het organiseren van een snelle RCT. IK heb een grote verwachting van het uiteindelijke vermogen van de Nederlands samenleving als geheel om adequaat op de vraagstelling van de WHO en de NIH te reageren.

+Lees meer...

Er zijn toezeggingen van niet medici die gewend aan het mobiliseren van grote groepen, vanuit een visie op de dwingende context van een grote wereldwijde crisis. De houding van Kory begrijp ik en tegelijkertijd betreur ik die, hij zegt: het is INSANE om een RCT te vragen of te organiseren, zo kom je er niet.

Uitgangspunten:

 1. Een snelle RCT is noodzakelijk
 2. We weten dus niet wat ze in Oxford doen
 3. We vertrouwen erop dat ze het goed doen.
 4. De duur van de noodzakelijke RCT is afhankelijk van de verspreidingsfactor
 5. De duur van de noodzakelijke RCT is afhankelijk de grootte van de onderzoeksgroep.

Het eerste wat we moeten weten wat de Design is van de Oxford Trial. Kunnen we in ieder geval kijken of we daarachter kunnen komen?

Met vriendelijke groet Walter

06-02-2021