U, de petitionaris
Po better safe than sorry

Heropen primair onderwijs pas na vaccineren personeel

33.300 ondertekeningen

Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie. De daarmee gepaard gaande onzekere gevolgen inzake de duurzame inzet van personeel en de gezondheid van onderwijspersoneel, kinderen en hun naasten. In tegenstelling tot de politiek geënte petitie van JA21 gaat het ons expliciet om eerst vaccineren en dan weer open. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Petitie

Wij

Onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel in primair onderwijs.

 

constateren dat:

  • dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. Dit blijkt o.a. uit zeer recent onderzoek door het UZ te Antwerpen, in geopend primair onderwijs aldaar. Zij leveren het bewijs dat ongevaccineerd heropenen van het primair onderwijs onzekere gevolgen heeft voor de besmettingsgraad onder onderwijspersoneel, leerlingen en hun naasten.

  • dat er momenteel te weinig feitenkennis is om een goede risico inventarisatie te maken m.b.t. besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterftegevallen onder onderwijspersoneel. De inzet van sneltesten helpen een COVID-19 uitbraak vanuit personeel te signaleren en te isoleren. Het zal onderwijspersoneel, haar leerlingen en hun naasten niet vrijwaren van het bovengemiddelde risico op een COVID-19 besmetting en dan met name ook door kinderen. Daarmee creëert de inzet van sneltesten in het primair onderwijs een schijnveiligheid.

  • dat de duurzaamheid van dagelijks onderwijs onder druk zal komen staan wanneer het kabinet na 8 februari 2021 overgaat tot heropening van het primair onderwijs. Door niet gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen. Vooralsnog mogen kinderen, als fysiek onderwijs weer opstart, met milde verkoudheidsklachten naar school. Ze kunnen dit dan gemakkelijk doorgeven aan onderwijspersoneel. Personeel moet dan thuisblijven in afwachting van testuitslagen. Vervanging van leraren is door het reeds bestaande lerarentekort problematisch of zelf onmogelijk.

 

en verzoeken

  • Draag zorg voor een veel sneller vaccinatiebeleid.
  • Neem het onderwijspersoneel direct op in de vaccinatiestrategie.
  • Heropen scholen pas als het voltallige personeel op een school zich heeft kunnen laten vaccineren.
  • Maak in de volgorde van vaccineren de schoolweging leidend. Zo heropenen als eerste de scholen in gebieden met de meeste kwetsbare gezinnen.
  • Denk, tot het moment van vaccinatie en heropening, aan een verplichte verruiming van de zorgverlofregelingen voor ouders door werkgevers.
  • Denk aan een grotere samenwerking en een verbeterde inzet door organisaties als kinderopvang, jeugdzorg en welzijn in zowel online onderwijs, noodopvang als in de zorg voor kinderen.
  • Kijk, waar mogelijk, door een positieve bril en met een genuanceerde blik naar de eventuele gevolgen van deze pandemie voor kinderen en zoek oplossingen in de aansluiting bij hen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
30-04-2021 
Petitionaris:
Annelie Jager 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Hulde aan LIA - Open brief aan de minister

Den Haag, 7 februari 2021

Open brief aan de minister van primair en voortgezet onderwijs.

Betreft: Volledige heropening basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs per 8 februari. Heropening 8 februari niet verantwoord, aanvaardbaar en veilig.

Geachte minister Slob,

De regering heeft na hierover OMT-advies te hebben ontvangen, besloten het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs weer volledig te openen vanaf maandag 8 februari. Het zou een goede zaak zijn als dat op een veilige manier zou kunnen.

+Lees meer...

Toch zegt u in uw brief aan het onderwijs van 3 februari de zorgen van vele in het onderwijs werkzame mensen en andere betrokken groepen over deze heropening te snappen. Ook zegt u dat het een moeilijk besluit vond. Dat snappen wij op onze beurt weer goed. Het is niet niks om zulke zware beslissingen te moeten nemen in deze moeilijke tijden en we zouden niet graag in uw schoenen staan.

Wij vermoeden echter dat u ook niet graag in onze schoenen zou willen staan. Het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel gaat ten gevolge van uw beslissing vanaf 8 februari weer aan de slag op een werkvloer waar, in uw woorden, sprake is van ‘een verantwoord en aanvaardbaar risico’. U noemt de situatie - bewust? - echter niet ‘veilig’. Voor de veiligheid moeten leraren, ondersteuners en scholen zelf zorgen en daarvoor heeft u een brief met daaraan gekoppeld een ‘Servicedocument funderend onderwijs en corona’ naar de scholen gestuurd. Deze maatregelen zijn weer uitgewerkt in een enkele dagen later aan de scholen verstuurd ‘Protocol Basisonderwijs’, dat is opgesteld door de bonden, een schoolleidersvereniging en de sectorraad, in afstemming met partijen als OCW, SZW en - zoals u het noemt - 'collegiaal getoetst' door het RIVM.

Het moge u inmiddels duidelijk zijn dat wij niet blij zijn met deze volledige heropening, de ‘maatregelen’ en de gevolgde werkwijze om tot deze beslissing te komen. Met name in de pers en de sociale media lezen wij erg veel twijfels en grote zorgen bij verschillende betrokken partijen. Het lijkt erop dat partijen zich ‘voor het blok’ gesteld voelden. Ook de wijze waarop het OMT lijkt te hebben ‘ingestemd met een advies’ dat door de regering al was voorgekookt en dat het OMT vroeg om ook te kijken naar maatschappelijke zorgen en sociale problematiek in plaats van alleen naar de gezondheidsaspecten van de heropening lijkt ons geen goede zaak. Wij hebben een andere conceptie van ‘onafhankelijkheid’.

De maatregelen die - zoals u het formuleert - voor een verantwoorde opening moeten zorgen, zijn in onze ogen te weinig, naar schoolbesturen niet verplicht genoeg, niet uitvoerbaar en onvoldoende controleerbaar. Om dat beter te maken, stelt u voor dat scholen kunnen proberen - niet verplicht! - met ‘cohorten’ te werken, zodat door de ‘Aanscherping van het bron- en contactonderwijs’ niet meteen een hele klas of groep als nauw contact van een besmet persoon thuis in quarantaine moet blijven. Het voorstellen van dit soort maatregelen wijst erop dat ook de regering het eigenlijk niet ‘verantwoord en aanvaardbaar’ vindt om weer volledig open te gaan. Op ons komt het over als een show voor de bühne. Indelen van klassen in kleinere groepjes of koppels zal de scholen nog wel lukken, dat opschrijven vast ook, maar iedere leraar kan u vertellen dat het handhaven en controleren van een veilige scheiding tussen deze cohorten in de klas een illusie is. En daarmee valt een belangrijke pijler onder uw streven naar veiligheid weg.

Daarom pleiten wij ervoor dat u een ingrijpende aanscherping van de maatregelen uitvaardigt: er wordt alleen maar lesgegeven aan halve klassen (om en om aanwezig, ochtend en middag of dag na dag) of scholen zorgen ervoor dat hele klassen beurtelings om de dag op school aanwezig zijn, waardoor de kinderen/cohorten echt een stuk uit elkaar geplaatst - en gehouden - kunnen worden. Dat zou dan enigszins in de buurt van ‘verantwoord en aanvaardbaar' kunnen komen. Wij spreken bewust niet van ‘veilig’ in dezen, maar proberen u met deze brief ertoe te brengen dat u in ieder geval meer doet dan nu om de veiligheid te bevorderen.

Gelukkig heeft u - te elfder ure - nog besloten om met de aanvulling te komen dat kinderen met een snotneus thuis moeten blijven - maar dat is voor ons wel weer een aanwijzing dat u al op het eerder door u uitgesproken ‘verantwoord en aanvaardbaar risico' terug bent gekomen. ‘We houden niemand aan het onmogelijke’, zegt u in uw brief, maar dat is wat - zelfs met onze aanvullende eisen voor de maatregelen - voor veel leraren en hun (vaak kwetsbaar) thuisfront nu toch gebeurt.

Uw ‘tegemoetkoming’ dat leraren en onderwijsondersteuners die echt grote angst hebben voor de onveiligheid in goed gesprek met hun directie naar een oplossing moeten zoeken is echt onvoldoende en een belediging voor de professionaliteit en het arbeidsethos van deze leraren en onderwijsondersteuners. Wij stellen voor dat wie zich onveilig voelt en het risico in de school niet verantwoord en aanvaardbaar vindt, zelf de beslissing mag nemen om vanuit huis of een andere wel veilige plek online onderwijs te verzorgen. Dit overlaten aan een ‘goed gesprek’ is vragen om ongezonde druk van de werkgever op de werknemer, vergelijkbaar met het goede gesprek waarmee schoolbestuurders uit West-Brabant - die de onveiligheid in hun school niet voor hun verantwoording konden nemen - werden geconfronteerd toen de onderwijsinspectie bij hen op de koffie kwam. Het betekent ook nog eens dat u kennelijk de Arbowet waarin werkgevers, samen met de MR mede ingevolge de RI&E, worden verplicht de zorgplicht en veiligheid jegens personeel en leerlingen serieus te nemen, daarbij negeert of naar de achtergrond drukt.

Dus, kort samengevat, maximaal de helft van het totale aantal leerlingen tegelijk op school (de details zijn een kwestie van uitwerking) en leraren en onderwijsondersteuners gaan zelf over hun veiligheid.

Tot uw dienst, hoogachtend en met vriendelijke groet, Namens onderwijsvakbond Leraren in Actie, Peter Althuizen, voorzitter.

09-02-2021

Luxemburg sluit wederom haar scholen

04-02-2021

Was een paar weken geleden nog maximaal 10% van de schoolgevallen te wijten aan een infectie binnen de school, dit aantal nadert nu de 30%, aldus de minister van Onderwijs in Luxemburg.

Meer lezen.

06-02-2021

Geef ruimte aan onderwijsprofessionals en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

Nog een petitie die we van harte ondertekenen en aanbevelen is deze:

Geef ruimte aan onderwijsprofessionals en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

Het onderwijs heeft zich tijdens de coronacrisis veerkrachtig getoond. Hierbij zit de opgelegde meetcultuur in de weg.

+Lees meer...

Stop met denken in achterstanden en geef het onderwijs de ruimte de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen van leerlingen zelf vorm te geven en te waarborgen.

De teller staat hier op 2.660 ondertekeningen. Zullen we met z'n allen ook deze teller gaan opvoeren?

06-02-2021