U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

DUIC: Vier partijen maken zich zorgen om toekomst City bioscoop

NU: Utrechtse fracties maken zich zorgen om toekomst City bioscoop

Bewoners ook ongelukkig met kleiner wooncomplex in Baarlo

Direct omwonenden zijn niet gelukkig met de kleinere variant van een tijdelijk wooncomplex (midstay) in de wijk Kuukven in Baarlo zoals die donderdagavond aan ze is gepresenteerd.  Dat zegt Peter Dorssers die in de besloten bijeenkomst is bijgepraat over de mogelijke komst van tien tijdelijke woonunits voor maximaal twintig woonurgenten. TegenprestatieHet tijdelijk (maximaal tien jaar voor 64 mensen) wooncomplex is de 'tegenprestatie' die huisvester Work and Stay moet leveren voor het legaliseren van de huisvesting van 750 arbeidsmigranten bij camping Breebronne in Maasbree. De volle laagHet eerste plan met wooncontainers in twee lagen voor 64 mensen kreeg de volle laag uit het hele dorp. Nog steeds staat de wijk Kuukven vol protestborden tegen de komst van wooncontainers in de nieuwbouwwijk.

+Lees meer...

Maar met de kleinere 'midstay 2.0' zijn de bewoners op zijn zachtst gezegd ook niet gelukkig. Al is het complex in plaats van twee verdiepingen maar één etage hoog, kunnen er maar 20 in plaats van 64 mensen wonen en is het gebouw voorzien van een 'houten schil'.  Openbare bijeenkomstOm ook ander omwonenden en belangstellenden te laten reageren op het nieuwe midstay-plan organiseert de gemeente een openbare bijeenkomst waar iedereen zijn zegje kan doen. Die bijeenkomst over midstay 2.0 is op donderdag 15 oktober om 19.30 uur in zaal Unitas in Baarlo.

Pieternel Kellenaers

Europa.nu: "Eerste Kamer neemt wetsvoorstel over Spoorwegrichtlijn aan"

De Eerste Kamer heeft de "Richtlijn 2012/34/eu van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte" aangenomen. Dit maakt de weg vrij voor het realiseren van fijne nachttreinen. .

29-09-2015 | Petitie Nachttreinen in Europa

Status petitie "Red New York Pizza Deventer van nekslag door gemeente".

Beste mensen. Hartelijk bedankt voor het ondertekenen van de petitie "Red New York Pizza Deventer van nekslag door gemeente". Ik had graag duizenden handtekeningen gehad maar al met al vind ik het huidige resultaat ook niet slecht. Op dit moment (17:30uur 28-09-2015) zitten we aan 1044 handtekeningen, een respectabel aantal.

+Lees meer...

Hiermee kan ik laten zien dat er buiten mij meer mensen zijn die het niet rechtvaardig vinden dat de gemeente Deventer de dwangsommen die ze de eigenaar van New York Pizza Deventer heeft opgelegd ook daadwerkelijk gaat innen. Aanstaande woensdag krijg ik van de gemeenteraad van Deventer de gelegenheid om deze petitie met de handtekeningen (digitale 0ndertekeningen) aan te bieden. Ook zal ik de gelegenheid krijgen om een korte toelichting te geven op mijn beweegredenen om deze petitie te starten. En hoewel dit dossier aanstaande woensdag niet inhoudelijk behandeld zal worden door de gemeenteraad hoop ik toch dat we weer een signaal afgeven richting gemeenteraad waardoor ze aan het denken gezet worden. Ik hoop het in ieder geval wel want ik blijf het omrechtvaardig vinden dat Kevin Kerklaan (eigenaar van New York Pizza Deventer) deze dwangsommen zou moeten betalen. Te meer omdat hij altijd zijn best heeft gedaan om aan alle eisen te voldoen, maar daarbij constant gedwarsboomd werd door de VVE van de panden die zich boven zijn zaak bevinden. Zelfs nadat de rechter beslist had dat ze mee moesten werken aan de oplossing van het geurprobleem werkten ze nog tegen door de deur waardoor de installateur van de afvoerpijp naar binnen moest te barricaderen. De voorafgaande rechtzaken en dit barricaderen hebben samen voor de vertraging in de installatie en dus oplossing van het probleem gezorgd. Conclusie; eigenlijk zou Kevin de dwangsom niet hoeven te betalen, maar de bewoners die hem tegengewerkt hebben. Ik hoop dat we met onze inspanningen kunnen bijdragen aan het kwijtschelden van de dwangsommen. Met vriendelijke groet Marcel Velner      

DUIC: “Geen genoegen met mooie praatjes”

Pamflet "Nee AZC" geeft een verkeerd beeld van de feiten

DEN BOSCH - De bewoners van de wijk Maaspoort in Den Bosch worden verkeerd ingelicht over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in De Saren. De informatie in het pamflet ‘Nee AZC’ klopt niet.

+Lees meer...

"En dat is niet goed”, reageert wethouder Eric Logister. "De keuze voor de locatie voor een asielzoekerscentrum wordt niet beïnvloed door een hoge opkomst, maar door argumentatie", waarschuwt de verantwoordelijk wethouder vooraf aan de 3 informatiebijeenkomsten die voor begin september gepland staan.   De voormalige honkbalvelden aan De Saren zijn met landgoed Coudewater en het voormalige Michelinterrein aan de Vlijmenseweg in beeld voor een asielzoekerscentrum. Inmiddels is er vanuit de Maaspoort ook een petitie op internet gezet. Meer dan 300 mensen ondertekenden de petitie ’Maaspoort, de Saren zegt nee tegen AZC’.

NU: Filmliefhebbers starten petitie voor behoud City-bioscoop