U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

rijdend verzet

Rijdend verzet tegen Brouwerseiland. .

17-01-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

**Tussenstand petitie Oostvaardersplassen naar commissaris van de Koning Flevoland**

Na 3 dagen nadert de petitie "Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin en schiettent" het aantal van 1500 ondertekenaars. Op woensdag 18 januari om 15.00 uur zal de stichting Dierbaar Flevoland op het Provinciehuis in Lelystad de tussenstand van de petitie overhandigen aan de commissaris van de Koning in Flevoland, de heer Leen Verbeek.

+Lees meer...

Een half uur later begint de vergadering van de Commissie Duurzaamheid waarin het beheer van de Oostvaardersplassen besproken wordt. Dierbaar Flevoland zal gebruik maken van het recht om in te spreken. Met het grote aantal steunbetuigingen kan het pleidooi voor de natuur en voor de dieren in de Oostvaardersplassen nog meer kracht bijgezet worden.

Petitionaris over petitie

Bron: jaarverslag 2015 raad en griffie Almere

“Ik heb een zeer goed gevoel overgehouden aan het initiatief om een petitie te starten. Natuurlijk komt dat omdat we ons doel bereikt hebben: die ingang naar de TBS wordt verplaatst.

+Lees meer...

Vanuit de wijk zijn ook andere initiatieven genomen. Zo hebben we ingesproken tijdens de Politieke Markt en ook de pers gezocht. Maar de petitie was een groot succes. Van de 200 mensen die we uitnodig­ den om de petitie te ondertekenen heeft meer dan drie­ kwart daar gehoor aan gegeven. Ik denk dat de raadsleden daar toch niet omheen konden ­of wilden­ gaan. De griffie heeft ons geholpen bij de wens om de handtekeningen of cieel aan te bieden. Dat gebeurde uiteindelijk tijdens een pauzemoment bij de Politieke Markt. Het duurde nog geen tien minuten, maar er was aandacht voldoende van raadsleden. Ook stond er een fotograaf van Almere Dichtbij bij. Die aandacht is ongetwijfeld ook van invloed geweest. Maar de petitie zelf was de aanzet. Een goed middel waarmee we ons doel bereikten.”

Petitionaris over petitie

Bron: jaarverslag 2015 raad en griffie Almere:

“Ik vind het slecht dat het aantal zwembaden in Almere achterblijft, ondanks de groei van de stad. Dat is de reden dat ik een petitie heb opgestart.

+Lees meer...

Want voor veel doel­ groepen, zoals ouderen of invaliden, is het heel belangrijk om in het eigen stadsdeel op de gewenste tijd te kunnen zwemmen. Er komt nu een zwembad in Poort, maar in Haven gaat die weer dicht. Dat is niet wenselijk. In de petitie roepen wij op om in elk stadsdeel een zwembad te houden. Maar we roepen ook op om een buitenzwembad realiseren. De petitie heb ik gepromoot via social media en daar is veel op gereageerd. Er waren raadsleden die via Twitter contact met me zochten en uiteindelijk vond ik ook gehoor. Ook op de motiemarkt was ik aanwezig. Met Marco de Kat van Leefbaar Almere heb ik een paar keer om tafel gezeten en er is ook al contact geweest met een architect voor dat buitenzwembad. Mijn petitie is niet binnen een paar maanden realiseerbaar, het is echt een kwestie van lange termijn. Maar met de petitie heb ik één en ander in gang gezet. Het heeft zijn doel dus bereikt.”

17-01-2017 | Petitie Meer zwembaden in Almere

Gesprek met Ecoloog en gebiedsmanager Haarlemmermeer

9 januari j.l. heb ik een ontmoeting gehad met de gemeentelijke ecoloog, gebiedsmanager en nog een gemeentelijke collega. Daarbij is aan mij nogmaals het plan Quatrebras getoond, maar daar was ik al mee bekend.

+Lees meer...

Gesproken is over het wandelbos en dat deze grotendeels verdwijnt maar dat er veel groen elders gecompenseerd wordt. Helaas, voordat er een beetje groen van enige proportie's staat moet er 30 tot 40 jaar gewacht worden (we moeten op de lange termijn denken ...), dus daar hebben de huidige (en dus ook de toekomstige) gebruikers niets aan. Waarom niet Quatrebras elders geplekt, er komt immers genoeg grond vrij van de A9 die verdwijnt??!! (daar hadden de omwonenden van de eerste pek van Quatrebras nabij de ANWB dus al tegen geprotesteerd). Helaas, de locatie van Quatrebras zijn nu verplaatst naar de gronden van het park en die kunnen lucratief verkocht worden en daarmee wordt een deel van de omlegging van de A9 gefinancierd .... Jammer dus voor het Badhoevedorps Wandelbos en de gebruikers. Ondanks dat het wandelbos best behoorlijke ecologische waarden heeft qua dieren en groen, staat de ontmanteling van het wandelbos in de startblokken. Dus er resteren nu alleen nog restmaatregelen zoals beroep en bezwaar tegen genomen gemeentelijke beslissingen en uiteraard het aanbieden van deze petitie aan de Gemeenteraad van de Gemeente Haarlemmermeer.

16-01-2017 | Petitie Red het Badhoevedorps wandelbos

Petitie gestopt, want doel bereikt

Dag iedereen,

Superbedankt voor jullie steun! We stoppen deze petitie omdat Rijkswaterstaat de bouw van bruggen van normale afmetingen over het IJ niet langer tegenhoudt, evenmin als ons kabinet en provincie. We danken het kabinet, provincie en Rijkswaterstaat hiervoor en verheugen ons erop om over de eerste brug naar het centrum van Amsterdam te fietsen.

Of deze petitie het verschil gemaakt heeft weten we niet, maar als hij een beetje geholpen heeft is dat ook uw werk.

+Lees meer...

Lang leve de democratie in Nederland!

Dank en groeten, namens de leden van Brug over het IJ, Ed Eringa.

16-01-2017 | Petitie Bruggen over het IJ

Petitie ingediend bij gemeenteraad en college van B&W gemeente Gorinchem (16-1-2017)

De petitie heb ik zojuist online ingediend bij de griffie op het stadhuis in Gorcum, gericht aan de gemeenteraad en het college van B&W. Welgeteld 1.960 mensen hebben getekend (750 anoniem, maar zichtbaar voor mij als petitionaris dus die tellen gewoon mee), waarvan er 1.337 uit Gorcum komen en de overigen uit omliggende plaatsen.

+Lees meer...

Nu is het afwachten wat de politiek ermee gaat doen. Het geplande archeologisch onderzoek is nog niet afgerond, maar ligt nog stil omdat ze de extra (vervuilde) grond i.v.m. het vervolg van de afgraving ter plaatse nog niet kwijt kunnen, maar mogelijk zal dat deze maand worden hervat. Het indienen van de petitie moest natuurlijk vóór die tijd gebeuren. Omdat ook het aantal nieuwe ondertekenaars opdroogde heb ik voor dit moment gekozen. De laatste tijd is er verder niet heel veel informatie naar buiten gekomen, mede omdat de afgraving stilligt, maar achter de schermen is nog wel druk overleg geweest met historici en andere deskundigen, wat de betekenis is van de vondst. Hierover later meer. Dank voor jullie stem!

Einddatum in zicht!

De einddatum van de petitie 'Kampen tegen koopzondag' is vastgesteld op 1 maart 2017. Daarna zal de petitie worden aangeboden aan de gemeente Kampen.

16-01-2017 | Petitie Kampen tegen koopzondag