U, de petitionaris

Onderdak in Goes voor vluchtelingenkinderen uit de kampen van Lesbos

255 ondertekeningen

Bezorgde inwoners uit Goes verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders van Goes actief bij te dragen aan de opvang van kwetsbare vluchtelingenkinderen in Nederland.

Petitie

Wij

Leden en sympathisanten van verschillende geloofsgemeenschappen en andere verontruste groepen in de Gemeente Goes

 

constateren dat:

 • dat er op een aantal Griekse eilanden veel minderjarige vluchtelingen zijn
 • dat het een onhoudbare situatie is en Griekenland een dringend appèl op “Europa” heeft gedaan om een groot deel van deze (ouderloze) kinderen over te nemen
 • dat elf landen hier gehoor aan hebben gegeven
 • dat “Den Haag” tot nu toe laks is met toelating van deze kinderen en kiest voor de oplossing van financiële hulp aan een NGO (Movement on the ground) die het in Griekenland moet oplossen
 • dat het laatste een schijnoplossing is omdat Griekenland de structuren mist om dit grootschalig te doen
 • dat Griekenland sowieso al hele grote aantallen vluchtelingen herbergt
 • dat in Nederland een aantal organisaties, waaronder Kerk in Actie, zich inzet om de politiek op andere gedachten te brengen en circa 500 kinderen toe te laten
 • dat er al 73 gemeenten zijn die opvang willen regelen en meerdere gemeenten zich nog beraden

 

en verzoeken

 • Burgemeester en Wethouders, daartoe opgeroepen door de Goese Gemeenteraad er bij het kabinet in Den Haag op aan te dringen dat Nederland meer minderjarige vluchtelingen opneemt dan nu gepland is als een eerste stap op de weg naar een oplossing voor dit vluchtelingenprobleem
 • Daarvoor ook in Goes mogelijkheden te willen zoeken en aanbieden
 • De Goese geloofsgemeenschappen en andere vrijwilligers in de Gemeente Goes bieden aan een bijdrage te willen leveren aan de opvang van deze kinderen.

en zijn bereid

 • met het College van B en W te overleggen hoe we als plaatselijke groepen ons kunnen inzetten voor hun opvang in Goes.

Het antwoord

Petitie 10 maart 2021 overhandigd aan burgemeester Mulder

Hartelijk dank dat je mee hebt gedaan aan onze petitie voor de vluchtelingenkinderen uit de kampen van Lesbos. In totaal hebben we zo'n 280 handtekeningen ontvangen en dat vinden we een goed resultaat voor een actie in Coronatijd waar je maar weinig mogelijkheden hebt om mensen te benaderen.

Afgelopen woensdag (10 maart) hebben we de handtekeningen aangeboden aan de burgemeester van Goes, mevr. Mulder.

Zij reageerde heel positief op het initiatief. Ze heeft beloofd onze actie onder de aandacht van de Goese Raad te brengen. En vond het een goed teken dat we ook het laatste punt aan de petitie hadden toegevoegd: dat we (vrijwilligers)hulp willen bieden op het moment dat er daadwerkelijk vluchtelingen vanuit de kampen in Goes zouden worden onder gebracht.

Mocht het zo ver komen dan zullen we zeker weer een beroep op jullie doen!

Voorlopig, nogmaals dank dat jullie mee je schouders wilden gebruiken op dit probleem weer op de tafel van de Raad te zetten!

Hartelijke groet,

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Goes 
Petitieloket:
Einddatum:
01-02-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Klaas van der Woude 
Organisatie:
Diaconaal Platform Goes 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie 10 maart 2021 overhandigd aan burgemeester Mulder

Hartelijk dank dat je mee hebt gedaan aan onze petitie voor de vluchtelingenkinderen uit de kampen van Lesbos. In totaal hebben we zo'n 280 handtekeningen ontvangen en dat vinden we een goed resultaat voor een actie in Coronatijd waar je maar weinig mogelijkheden hebt om mensen te benaderen.

Afgelopen woensdag (10 maart) hebben we de handtekeningen aangeboden aan de burgemeester van Goes, mevr.

+Lees meer...

Mulder.

Zij reageerde heel positief op het initiatief. Ze heeft beloofd onze actie onder de aandacht van de Goese Raad te brengen. En vond het een goed teken dat we ook het laatste punt aan de petitie hadden toegevoegd: dat we (vrijwilligers)hulp willen bieden op het moment dat er daadwerkelijk vluchtelingen vanuit de kampen in Goes zouden worden onder gebracht.

Mocht het zo ver komen dan zullen we zeker weer een beroep op jullie doen!

Voorlopig, nogmaals dank dat jullie mee je schouders wilden gebruiken op dit probleem weer op de tafel van de Raad te zetten!

Hartelijke groet,

14-03-2021

U kunt nog tekenen!

In verband met Corona is het toch lastiger dan verwacht iedereen te bereiken en de gelegenheid te geven de petitie te ondertekenen. We hebben daarom besloten de periode waarin kan worden ondertekend door te laten gaan tot 21 februari 2021.

02-02-2021