You, the petitioner

Updates

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

  • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

  • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

  • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

  • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

  • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

  • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

  • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

  • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

  • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

  • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

Ondanks dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

2018-04-12

Bewoners Lindensteinlaan in gesprek met wethouder Dekker van Leek

LEEK – In het huis van de familie Mollema is in november 2017 al gesproken over het huidige verkeersbeleid. Hierbij spraken buurtbewoners van de Lindensteinlaan te Leek met wethouder Karin Dekker.

+Read more...

Het ging die middag maar over één ding: de leefbaarheid van de bewoners aan de Lindensteinlaan. Geluidsoverlast en gevaarlijke situaties zijn hier aan de orde van de dag, zo stellen de buurtbewoners. Vandaar dat wethouder Karin Dekker afreist naar de Lindensteinlaan, om de problemen te bespreken. Het gesprek lijkt vast te lopen, totdat Ruud van Nijen het woord neemt. Hij mag toch wel als ‘aanvoerder’ van de protesten worden gezien. Al twintig jaar zet hij zich in voor de leefbaarheid van de straat.Dekker geeft de buurtbewoners gelijk. ‘Wellicht dat er in de vorige verkeersvisie te weinig gekeken is naar het belang van de buurt en teveel naar het belang van het OV. In de nieuwe visie moeten we wellicht meer aan het belang van de buurt denken.’ ‘Sowieso moet er meer naar de leefbaarheid van deze straat worden gekeken’, meent Ruud. ‘Er zijn mensen die in hun eigen huis met oordoppen in moeten slapen omdat ze anders geen oog dicht doen. Zie verder : http://dekrantnieuws.nl/bewoners-lindensteinlaan-in-gesprek-met-wethouder-dekker/

30 juni Ceremonie van Besef op het Surinameplein in Amsterdam

Sinds 1993 komen honderden mensen bij elkaar op het Surinameplein, om stil te staan bij de lotsverbondenheid van de landen die bij het Koninkrijk der Nederlanden horen of hebben gehoord. Een lotsverbondenheid die rechten en plichten met zich meebrengt.

+Read more...

Tai Hori, volharden in verbinding, is de boodschap die wordt uitgedragen

De Ceremonie van Besef wordt traditioneel voorgegaan door de inheemsen met de samburadrum en zang.

Verschillende sprekers zullen ingaan op de lotsverbondenheid en er is zang en gebed. Na het hijsen van de vlaggen en de volksliederen zal de last post de 2 minuten stilte inleiden die om 20:00 ingaat.

Na het klinken van de samburadrum zal op rituele wijze eer worden bewezen aan de voorouders en zullen er bloemen worden gelegd bij het Monument van Besef.

De herdenking op de Dag van Besef op het Surinameplein is een indrukwekkende, ingetogen, sobere bijeenkomst van een beweging, ontstaan uit de grassroots, die met de jaren groter wordt en steeds meer mensen inspireert. Inloop vanaf 18:30. Iedereen is van harte welkom!

organisatie: comité 30 juni-1juli is te bereiken via: comite30juni@gmail.com

2018-06-24 | Petition Repareer het AOW-gat

Informatieavond 'Niet Fracken in Waalwijk'

Op woensdagavond 27 juni vindt er vanaf 19.00 uur in het stadhuis van Waalwijk een informatieavond plaats over de gaswinning in Waalwijk. Wat is er nu precies aan de hand en wat kan je er tegen doen? U bent allen van harte welkom!.

Minister maakt bekend dat Waalwijkse bodem vervuild is.

Op 18 juni 2018 stuurt de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer een brief met een overzicht van verontreinigingen van winningslocaties op land en op zee in Nederland. Minister Wiebes maakte hierin bekend dat de bodem bij de hoofdlocatie van het gaswinningsgebied Waalwijk-Noord vervuild is.

+Read more...

Sterker nog, de bodemverontreiniging op de drie gasbehandelingslocaties van Vermilion Energy (Garijp TC, Harlingen TC en Waalwijk TC) kan op dit moment nog niet worden opgeruimd en wordt gemonitord. Zodra het mogelijk is, en uiterlijk na bedrijfsbeëindiging en verwijdering van de installaties, zal pas de bodem op deze locaties worden gesaneerd.

Bron: Tweede Kamer, 18 juni

Briefkaart tegen gaswinning Waalwijk

WAALWIJK - Met de slogan Waalwijk gasvrij voert Milieudefensie actie tegen de voorgenomen extra gaswinning in de gemeente. Op het actiemoment zelf kwamen echter slechts vier man af, allemaal gerelateerd aan GroenLinksaf.

+Read more...

Milieudefensie zelf was nergens te bekennen.

Een creatief idee: met een bordje 'Gasvrij' onder het kombord van Waalwijk gaan staan en een foto maken, waarvan een digitale prentenbriefkaart wordt gemaakt die iedereen kan sturen naar de politici die hij of zij wil. Een actie van Milieudefensie om op verschillende plekken in Nederland te ageren tegen de voortdurende gaswinning.

Belangstelling

Hoe ludiek ook, de belangstelling viel nogal tegen. Slechts vier mensen kwamen gistermiddag af op de actie in de buurt van café Het Galgenwiel. ,,Ach, als we hier met 83 man hadden gestaan, had dat nooit rond het kombord op de foto gepast. En dat zou me ook hebben verbaasd", relativeert oud-raadslid Frank den Braven.

Hij voert de strijd aan tegen de gaswinningsplannen inclusief fracken van energieconcern Vermilion in Waalwijk. Zijn Facebookpagina Niet Fracken In Waalwijk telt inmiddels 180 volgers en hij haalt regelmatig de landelijke media. Zo werd hij gisteren opgevoerd in de Volkskrant en werd hij geïnterviewd door RTL Nieuws. Den Braven stelt dat het niet zo slecht gesteld is met het draagvlak tegen gaswinning als de opkomst doet vermoeden. ,,Ik verwacht woensdag bij de informatieavond in het stadhuis meer belangstelling."

Politiek

Of Den Braven, net een paar maanden uit de gemeenteraad, het niet veel te leuk vindt om politiek te blijven bedrijven? ,,Niet iedereen gelooft het, maar van mij had dit écht niet gehoeven. Ik zit hier niet op te wachten."

De gaswinningsplannen van Vermilion, dat tot 2026 gas wil blijven winnen in Waalwijk, zijn controversieel. Vanwege redenen die variëren van risico's voor natuur tot duurzaamheid zijn provincie, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Waalwijk tegen de plannen. Belanghebbenden kunnen tot 4 juli een zienswijze tegen de plannen indienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bron: Brabants Dagblad, 20 juni

Geertruidenberg fel tegen uitbreiding gaswinning bij buurgemeente Waalwijk

RAAMSDONKSVEER - 'Onwenselijk en onverantwoord.' Ook de gemeenteraad van Geertruidenberg is fel tegen uitbreiding van gaswinning bij buurgemeente Waalwijk. Eerder spraken provincie en Waalwijkse politiek zich hiertegen uit.

+Read more...

Al sinds begin jaren '90 wordt uit de ondergrond van Waalwijk aardgas gewonnen. Het bedrijf Vermilion heeft een aanvraag ingediend om de vergunning te verlengen tot 2026. Dat zou moeten gaan via fracking: onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond spuiten. Een mogelijk gevolg is het ontstaan van kleine explosies.

De Sociale Volkspartij Geertruidenberg kwam met een voorstel tegen gaswinning. Alle partijen steunden dit. Deze boodschap wordt overgebracht aan de Waalwijkse gemeenteraad.

Bron: BN DeStem, 21 juni

Boer Woldring doet WOB verzoek aan provincie Groningen inzake veesterfte

De Harense boer Woldring die vecht voor behoud van zijn kudde Friese Roodbonte koeien doet een WOB verzoek (wet openbaarheid bestuur) aan de Provincie Groningen om de correspondentie tussen de Gedeputeerde en het Waterschap boven tafel te krijgen. Hiermee wil hij duidelijkheid hebben wie de opdracht tot vernatting van de polder heeft gegeven . Door vernatting van de polder en als gevolg hiervan de oplossing van zware metalen in de polder, zijn in de jaren 2014 circa 50 koeien dood gegaan door vergiftiging met zware metalen, onstond er een weerstandsgebrek, raakten de koeien onvruchtbaar en bleven organen achter in de groei.

+Read more...

Door deskundigen is aangetoond dat er o.a. zwaar verhoogde mangaan- en zinkgehalten in de grond, het gras en het vee zat, aldus Woldring. Een veterinaire deskundige heeft vastgesteld dat het vee aan deze grote hoeveelheid zware metalen is doodgegaan. De vraag is nu wie opdracht heeft gegeven om al jaren niet de droogleggingsnormen voor landbouwgrond te volgen en zo een passieve vernatting te creëren. De gedeputeerde Staghouwer wijst naar het Waterschap, en het Waterschap naar de provincie Groningen. Gevolg is een patstelling, waar ik de dupe van ben. Onze veestapel heeft grote schade opgelopen en ons land is al vier jaar lang niet meer te gebruiken voor landbouw, aldus boer Woldring, die de afgelopen tijd de Provincie Groningen op allerlei manieren heeft geprobeerd te bewegen gedane beloften waar te maken. Met het verzoek krijgt de familie inzicht in alle correspondentie die er inzake de polder is gevoerd en wordt ook duidelijk hoe het kan dat een onafhankelijke instelling als het Waterschap zonder mandaat de waterstand gaat aanpassen.

Het Parool: Geen eetwinkel, wel Domino's op de Haarlemmerdijk

Domino's Pizza krijgt donderdag toch een vergunning voor het omstreden filiaal op de Haarlemmerdijk, zeer tegen de zin van stadsdeel Centrum en de buurt. (...) lees verder.