U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Het Parool: "Ongelooflijk, maar er gaat niks mis in Shared Space"

Het Parool schrijft vandaag "Ongelooflijk, maar er gaat niks mis in Shared Space". Inderdaad, ook mijn ervaring.

+Lees meer...

Maar... Je moet wel vaart minderen. Je wordt ertoe gedwongen door drempels op het verder gladde fietspad. Terwijl het een prachtige forensenroute is voor fietsers. Ideaal om de voetgangers en de stoplichten aan de voorkant van het CS te vermijden.

Deze plek is juist geschikt om te experimenteren met een Groene Golf voor fietsers omdat er geen trams rijden die de verkeerslichten kunnen beïnvloeden

27-02-2016 | Petitie Groene golf achter CS

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken.

+Lees meer...
27-02-2016

Volg de ontwikkelingen in het Overblijf Magazine

Het Overblijf Magazine heeft een rubriek voor de VOG ingericht waar het nieuws over de VOG en de ontwikkelingen rondom deze petitie te volgen zijn. Ga daarvoor naar Overblijf Magazine / VOG..

De reden van deze petitie

De wethouders Sociale Zaken van de gemeenten Tilburg, Groningen, Utrecht en Wageningen zijn al geruime tijd bezig om in hun stad een experiment mogelijk te maken met de uitvoering van de Participatiewet. Alle vier willen zij bijstandsgerechtigden meer ruimte geven om bijstandgerechtigden zelf de regie in handen te geven, met minder regels en controle.

+Lees meer...

Op maandag 29 februari aanstaande vindt in Den Haag een volgend gesprek plaats met Staatssecretaris Klijnsma, waarbij een definitieve beslissing wordt verwacht.

Om dit experiment mogelijk te maken, beroepen deze vier steden zich op Artikel 83 - Innovatie van de Participatiewet, welke experimenten mogelijk moet maken. Echter, met een 'ja' of 'nee' van de staatssecretaris is nog steeds het zicht op experimenten ver weg. Immers, in het geval dit gesprek een positief resultaat oplevert, zal er eerst een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moeten worden 'geslagen', waarover de ministerraad en beide Kamers eerst moeten beslissen. Dit proces neemt algauw een jaar in beslag. Hier blijkt uit dat het Innovatie-artikel feitelijk een wassen neus is en geenszins bedoeld om experimenten met de Participatiewet daadwerkelijk mogelijk te maken.

Bijzonder in dit geval is, dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten is gelegd. Het zou daarom logisch zijn als dan ook de verantwoordelijkheid voor experimenten binnen deze wet bij de gemeenten ligt, dus bij de gemeentenraden.

Om in deze gang van zaken een verandering teweeg te brengen hebben de ervaringsdeskundigen (alle uitkeringsgerechtigden) uit de commissie 'Vertrouwensexperiment Tilburg' het initiatief genomen om een petitie te starten met de titel: 'Maak experimenten mogelijk in de Participatiewet'. Deze petitie is gericht aan de Tweede en Eerste Kamer en verzoekt om:

De 'Algemene Maatregel van Bestuur' (AMvB) te schrappen uit de Participatiewet, Artikel 83, Lid 1, 3 en 6

Gemeenten alle ruimte te geven om te experimenteren met de Participatiewet.

De beslissing over en verantwoordelijkheid voor experimenten binnen de Participatiewet te leggen bij de gemeenteraad. (En niet meer bij het kabinet en het parlement.)

De initiatiefnemers hopen hiermee dat dit onderwerp op de agenda zal komen van de Tweede Kamer en uiteindelijk tot een wijziging van de Participatiewet, Artikel 83 zal leiden.

Meer weten: [link]http://tilburgers.nl/category/economie-2/participatiewet/[/link]

Onderzoek rapport ontsluiting FoodvALLEY middels Rondweg Oost dwars door Veenendaal.

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2013/4-februari/09:30/Statenvoorstel-Middellange-termijnoplossing-voor-de-Rijnbrug--PS2013MME02/PS2013MME02--bijlage-3-GM-0063938-Actualisatie-Tidal-Flow-Rijnbrug-def.pdf.

Het NIMAR gaat door!

Zeer geachte lezer,

U ontvangt dit bericht omdat u de petitie voor het behoud van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) heeft ondertekend. Allereerst wil ik u alsnog bedanken voor uw steun. En ik kan u ook melden dat dat doel bereikt is. U had het misschien al eerder vernomen, het is namelijk al sinds vorige zomer bekend. Het NIMAR krijgt een doorstart als onderdeel van de Universiteit van Leiden.

+Lees meer...

Enkele weken geleden zijn de activiteiten van het NIMAR herstart. Momenteel is er weer een groep studenten Arabisch die onderwijs volgt op het NIMAR.

Informatie over het NIMAR kunt u nu vinden op: Website: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/netherlands-institute-in-morocco Twitter: @NIMAR_Rabat Facebook: fb/NIMARinRabat Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nimar

Via deze weg wil ik ook de nieuwe directeur van het NIMAR bij u introduceren. Dat is mijn collega, vriend en mede-Marokkoliefhebber (prof.) Léon Buskens. U zult begrijpen dat ik hem alle succes toewens bij het voortzetten en uitbouwen van het NIMAR.

Hoe die laatste periode van onzekerheid rond het voortbestaan van het NIMAR is verlopen, heb ik achteraf nog beschreven op mijn weblog. Ik heb daar ook vermeld welke personen onmisbaar zijn geweest in de lobby voor het behoud van het NIMAR. Dat weblog was ik begonnen in 2005, n.a.v. de oprichting van het NIMAR (officiële opening in 2006), u kunt er dus de geschiedenis van 10 jaar NIMAR teruglezen.

Nogmaals wil ik u danken voor uw steun en laten wij allen elkaar toewensen dat de betrekkingen tussen Nederland en Marokko mede door de activiteiten van het NIMAR goed zullen blijven of beter zullen worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoogland

26-02-2016 | Petitie Het NIMAR in Rabat moet blijven

De petitie heeft nu al geleid tot vragen aan de staatssecretaris

De petitie is nog maar een week actief en heeft nu bijna 25.000 handtekeningen. Maar het eerste resultaat is al geboekt. 2 kamerleden van de PvdA hebben de staatssecretaris 7 vragen gesteld over de onrust die heerst onder ZZP'ers over de nieuwe Wet DBA. http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z03831&did=2016D07880 Eén van de vragen is naar zijn reactie op de gestelde vragen in deze petitie! Bedankt allen die al hebben ondertekend, laat dit het eerste bewijs zijn dat dit nu al effect heeft. Mag ik als petitionaris iedereen nogmaals oproepen, deze petitie te blijven delen onder mede ZZP'ers op al uw netwerken. Op naar de 100.000 ondertekeningen!.

Kom je ook naar deze belangrijke commissievergadering...?!!!

Hallo allemaal,

Ten eerste willen we jullie natuurlijk bedanken voor jullie handtekening waarmee jullie onze petitie hebben gesteund. In het totaal hebben we nu al bijna 800 handtekeningen van mensen die het met ons eens zijn dat het project van Uwoon niet op de lokatie past.

+Lees meer...

Dat mogen er natuurlijk meer worden - als je nog mensen kent waarvan je denkt dat ze het met ons eens zijn, stuur de link gerust door!

Inhoudelijk is er nu weinig te melden, maar op 1 maart aanstaande, om 19.30, vergadert de Commissie Infrastructuur en Ruimte. Onder andere de ontwikkelingen op het terrein Postlaantje/Kerklaan staan op de agenda. Het is een openbare vergadering, dus iedereen die het aangaat is welkom!

Misschien tot dinsdag!