U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Petitie indienen bij wethouder 23 juni!

23 juni willen we de petitie indienen bij de betreffende wethouder, tijdens de commissievergadering waarbij de kinderboerderij wordt behandeld. Kom daarom ook: di 23 juni 20:00, stadhuis Delft.  .

Wethouder spreekt met twee monden: CDA neemt stelling in dossier Kuukven

INGEZONDEN ARTIKEL: CDA NEEMT STELLING IN DOSSIERS KUUKVEN Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag zijn twee lastige dossiers besproken. Het langlopende dossier zwemwater en het voornemen om in de Baarlose wijk Kuukven een groot containercomplex voor ‘woonurgenten’ te plaatsen. Midstaylocatie in KuukvenCDA Peel en Maas diende samen met de partijen AndersNu en Ton Hanssen een motie in.

+Lees meer...

De motie riep de raad en college op om het vastgestelde beleid midstay en de uitvoeringsmogelijkheden vanuit de doelstellingen van beleid en de doelgroepen nogmaals onder de loep te nemen. De knelpunten waar het college bij de uitvoering tegenaan loopt, zouden dan naar voren kunnen komen en er kon samen aan een oplossing gewerkt worden. CDA-raadslid Wim Hermans: “Alle betrokken partijen bij dit voornemen zijn op zijn zachtst gezegd niet gelukkig met het voornemen dat er nu ligt. De aanvrager, omgeving, het dorpsoverleg Baarlo, niemand wordt hier gelukkig van. De wethouder gaf op de inloopavond in Baarlo duidelijk aan dat hij ‘niet anders kan dan het beleid van de raad uitvoeren’! Vanuit de volle zaal in Baarlo werd een oproep gedaan aan de raadsleden om het geheel nog eens kritisch te bekijken. We moeten kritisch durven zijn op ons eigen beleid en uitvoeringen!” Heel vreemd dat tijdens de raadsvergadering zowel de coalitiepartijen (Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en VVD) als wethouder Arno Janssen aangaven dat ze die handreiking voor overleg overbodig vonden. De wethouder zou dit zelf wel oplossen. De wethouder had ineens geen hulpvraag meer aan de raad en kon er best zelf met de omgeving uitkomen. CDA-er Wim Hermans: “We blijven dit nauwgezet volgen!” Ook het verzoek om de beslissing op de reeds ingediende vergunningaanvraag voor het midstaycomplex op te schorten of af te wijzen om meer tijd te hebben voor een gezamenlijke oplossing werd afgewezen. Blijkbaar is er nu ineens toch tijd genoeg om er uit te komen. Tot op dit moment was er voor ons en de omgeving in elk geval nog niets van een oplossing merkbaar. De raadsleden van CDA Peel en Maas, AndersNu en Ton Hanssen stemden voor de motie. De raadsleden van Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en de VVD stemden tegen de motie. Voor het volledige artikel zie: http://www.bledje.nl/snel-nieuws/ingezonden-artikel-cda-neemt-stelling-in-dossiers-kuukven-en-dossier-zwemwater/  

http://www.bledje.nl/snel-nieuws/ingezonden-artikel-cda-neemt-stelling-in-dossiers-kuukven-en-dossier-zwemwater/

Voorlopig uitstel van plan voor tijdelijke wooncomplex Kuukven/Heierhof

De plannen voor de tijdelijk woonappartementencomplex Heierhof in de woonwijk Kuukven in Baarlo worden voorlopig uitgesteld. Dat is de uitkomst van een tweede, goed bezochte bijeenkomst van omwonenden en de gemeente 10 juni jongstleden in Baarlo.

+Lees meer...

Er waren veel vragen van de omwonenden en door die onduidelijkheid is er veel weerstand tegen de komst van het complex. Bovendien krijgt de initiatiefnemer van het plan Heierhof, huisvester Work and Stay, op die manier eerst de gelegenheid om een nieuwe locatie voor tijdelijke arbeidsmigranten bij recreatiepark Breebronne in Maasbree te realiseren.  Tijdens de inloopavond werd duidelijk dat de ondernemer cq. initiatiefnemer, College B&W en omwonenden niet op 1 lijn zaten. Nadat dit publiek duidelijk werd voor alle partijen opperde de de wethouder om advies van de raad over de beleids invulling. 

AT-Nieuws doet vandaag item, kom allemaal

Beste allemaal, AT5 nieuws komt vandaag om 18.00 uur een item doen over deze petitie op het hondelosloopveld aan het Christoffel Plantijnpad/ Hemsterhuisstraat (zie afbeelding). AT5 vraagt of er dan meer mensen met hun hond aanwezig willen zijn zodat het item ook 'body' krijgt. Dus kom allemaal en steun de actie nog een keer.

+Lees meer...

Daarnaast zou ik dat ook heel erg leuk vinden, zie ik meteen wie de petitie steunt. AT5 wil ook graag op voorhand weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Ik ben bang dat als ik alleen ben zij niet komen. Dus ik zou het heel erg op prijs stellen als je bij mij wlt melden zo snel mogelijk dat je aanwezig bent. Je kan mij een berichtje sturen via Facebook: https://www.facebook.com/carin.sieling Ik hoop op een leuk interview waarin de boodschap duidelijk wordt overgebracht en die is: Iedereen is welkom op het veld voor allerlei activiteiten maar niet de bbq. En iedereen die gebruik wil maken van dit specifieke veld moet er rekening mee houden dat hier loslopende honden zijn die rondrennen, spelen, blaffen en vaak nieuwsgierig zijn met name als er eten is. Hou je niet van honden, ga dan op een ander veld zitten. Tot slot, voor iedereen geldt ruim je rotzooi op! Tot vanavond! Carin

Rokers ook persona non grata op 't terras

Vandaag is in het ad een artikel verschenen om roken op teras te verbieden.  .

Nee, wij willen nog steeds geen wasstraat in onze achtertuin

2013: Deelgemeente Hoogvliet besluit dat een wasstraat niet binnen het bestemmingsplan past en trekt de verleende vergunning in. Eind 2013 besluit de rechtbank, na beroep van de aanvrager, dat de deelgemeente gelijk heeft maar nagelaten heeft, de aanvraag, te toetsen op Wabo art.

+Lees meer...

2.12. Er zal opnieuw een beslissing genomen moeten worden. 2014: De deelgemeente reageert niet binnen de gestelde termijn en wordt in mei opgeheven. De behandeling wordt overgenomen door de Gemeente Rotterdam. Zij verleent een vergunning voor de bouw van een wasstraat met toebehoren. 2015: De bewoners tekenen beroep aan.

OV-Magazine: "GVB: laat bedrijven meebetalen aan metro"

GVB wil dat het bedrijfsleven in Amsterdam meebetaalt aan de aanleg van nieuwe metrolijnen. Dat zei directeur Alexandra van Huffelen vandaag bij de presentatie van het jaarverslag...

Lees verder.

08-06-2015 | Petitie Metro naar Schiphol

2e gemeente inloopavond - Komt allen

Woensdag 10 Juni 2015 is er een tweede bijeenkomst tijdelijk appartementencomplex in Kuukven (Baarlo). Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur Locatie: Zaal Unitas (Wilhelminastraat 11a in Baarlo). Aanmelden is niet nodig. De bewoners van de wijk zijn rechtstreeks geinformeerd over deze avond, en via dit nieuws willen we u oproepen om naast uw stem ook uw gezicht te laten zien op voornoemde avond. Bovenstaande afbeelding is het 'beeldmerk' zoals de bewoners van Baarlo de plannen van de gemeente ziet. Daarnaast aangezien het al enige tijd rustig is een korte update over de stand van zaken m.b.t.

+Lees meer...

het “bouw”plan in Kuukven/Heierhof, is hieronder een update. Hoe het begon De bouwplannen vloeien voort uit een vergunningsaanvraag voor camping BreeBronne in Maasbree. D.m.v. deze aanvraag wordt onder andere goedkeuring gevraagd om 750 (nieuwe) arbeidsmigranten (< 6 mnd) te mogen huisvesten in Maasbree. Als tegenprestatie moet de ondernemer 64 midstay-plekken (>6 mnd - <2 jaar) realiseren en moet hiervoor van de gemeente een complex bouwen of samenwerking zoeken met een andere huisvester (woningbouwverenigingen of zo). Van hieruit is het onzalige plan ontstaan om een tijdelijke opvang in Kuukven/Heierhof te “bouwen” in de vorm van een tweedehands containercomplex. Huidige Status De vergunningsaanvraag voor BreeBronne is op 14.04.2015 goedgekeurd, maar onder druk van de publieke opinie (de buurt en het dorp) is de koppeling met de bouwplannen in Kuukven/Heierhof losgelaten. Een eerste kleine succes. Er moet wel nog steeds compensatie voor zgn. midstay komen, maar dat hoeft niet (meer) per definitie in Kuukven/Heierhof, en mag dus ook elders. De gemeente houdt voorlopig echter nog steeds vast aan de locatie Kuukven/Heierhof voor wat betreft de bouw van een midstay-accommodatie, maar begrijpt door het tumult dat er een ander plan moet komen (kwalitatief beter gebouw, alternatieve ontsluiting van de wijk door een inrit vanaf de Napoleonsbaan etc. etc.). Wij blijven tegen deze locatiekeuze omdat je voor een periode van 10 jaar geen kwaliteit, passend bij de wijk, kunt bouwen. Dat verdien je met het huisvesten van woonurgenten nooit meer terug! We hebben inmiddels circa 1.400 handtekeningen tegen dit plan verzameld. Volgende Stappen De gemeente moet, zoals tijdens de 1e inloopavond toegezegd is, een 2e inloopavond organiseren waarin zij alle vragen die in de buurt leven, komt beantwoorden en toelichten. Deze is gepland op woensdag 10 juni. Belangrijke kanttekening Alle dorpsbewoners moeten zich goed realiseren dat camping De Berckt eenzelfde uitbreidingsvergunning heeft aangevraagd (huisvesten van arbeidsmigranten op het voormalige speedway-circuit) en tegen dezelfde compensatiemaatregel aanloopt als BreeBronne. Voor je het weet heb je dan een 2e gebouw in Kuukven/Heierhof (of elders in het dorp) en wordt het dorp “overspoeld” met arbeidsmigranten. Wij begrijpen dat deze mensen ergens moeten wonen, maar niet allemaal in Baarlo/Maasbree en niet op een wijze (in containers) zoals nu gepland.

2e Gemeente Inloopavond - komt allen!