U, de petitionaris
Petitie plaatje %282%29

Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart

2.166 ondertekeningen

De binnenvaart wordt geconfronteerd met buitenproportioneel veel inspecties en hoge boetes voor relatief kleine vergrijpen. Dit schaadt de bedrijfstak. Het gefixeerde boetesysteem houdt geen rekening met het (vermeend) economisch voordeel of het mogelijke veiligheidsrisico bij een overtreding.

Petitie

Wij

Gebruikers van de Nederlandse vaarwegen voor het vervoer over water van goederen en passagiers

 

constateren

 1. Een onevenredig grote controledruk op de binnenvaartsector
 2. Dat extreem hoge, gefixeerde boetes worden opgelegd voor relatief kleine vergrijpen.
 3. Dat bij bezwaar maken de drempels te hoog zijn en de beoordelaar (ILT) niet onafhankelijk is
 4. Dat omstandigheden zoals "goed zeemanschap" (storm, tij) of onvoorziene zaken (ligplaatsen) onvoldoende meewegen in het boetebeleid.
 5. Dat dit de binnenvaart benadeelt t.o.v. het wegtransport

 

en verzoeken

 1. De hoogte van de boetes proportioneel te maken in verhouding tot het behaalde economische voordeel of de mate waarin de veiligheid in gevaar gebracht is.
 2. Een verbod in te stellen om via AIS schepen op te sporen ter controle
 3. Een volledig onafhankelijke, laagdrempelige (beroeps)procedure te hanteren
 4. De hoeveelheid controles te beperken (in verhouding met controles wegvervoer)

5."Goed zeemanschap" leidend te laten zijn voor het beleid

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
06-06-2017 
Antwoord verwacht:
16-06-2017 
Status:
Gesloten 
Organisatie:
ASV (Algemeene Schippers Vereeniging) 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie genoemd in Kamerdebat op 7 december 2017

De petitie is genoemd door vier Kamerleden in een algemeen overleg op 7 december 2017 volgens dit verslag

 • Van Tongeren: "Dan hadden wij zowel een petitieaanbieding alsook uitleg op de hoorzitting van mensen van de binnenvaart. Wat is de visie van de minister daarop? Is er nou een overaanbod, waardoor een rendabele bedrijfsvoering niet mogelijk is? En als je, zoals de minister ongetwijfeld is, een aanhanger bent van het marktprincipe, dan vind je dat de markt dat moet corrigeren.
+Lees meer...

Of speelt er daadwerkelijk een ander probleem? Wat is de visie van de minister daarop? Ik begrijp dat de opbrengst van boetes die de ILT oplegt, rechtstreeks naar het ministerie gaat. Is dat niet een perverse prikkel? De boeteopbrengst zou, zoals het werkt bij Veiligheid en Justitie met wegverkeersboetes, niet meer moeten binnenkomen bij het ministerie dat de boetes ook oplegt. Het is ook bestuurlijke handhaving. Als je in beroep gaat, kun je alleen bezwaar maken op het proces maar niet op de feiten. Hoe kijkt de minister daartegen aan?"

 • Van Aalst: "Voorzitter. De terminalproblematiek zorgt momenteel voor een omgekeerde modal shift, waarbij het vervoer zich van de binnenvaart naar de weg verplaatst. Dat zorgt dus alleen maar voor meer files. Ook het pesten van binnenvaartschippers met onevenredig veel controles en boetes -- daarover hebben we van de week een petitie ontvangen -- helpt hier niet bij. Sowieso is het niet uit te leggen als we toch vrijwel Kamerbreed constateren dat er een gebrek aan capaciteit is bij de ILT. Wat gaat de minister hieraan doen?"

 • Laçin: "Tot slot. Een aantal collega's hebben al gerefereerd aan het onevenredige boetebeleid in de binnenvaart. Afgelopen dinsdag hebben we de petitie mogen ontvangen. De ILT functioneert op dit moment in de binnenvaart als boetemachine en niet als organisatie die kijkt naar goed zeemanschap en de reden waarom een overtreding is begaan. Daar moeten we naar terug. We moeten ervoor zorgen dat de schipper ook uitleg kan geven en we moeten af van het feit dat de ILT op afstand, zonder contact met de schipper, via het AIS-systeem boetes uitdeelt. Wat gaat de minister daaraan doen? Dank je wel."

 • Dijkstra: "Dank u, voorzitter. Ik begin ook met de boetes. Lopen we niet te veel uit de pas? Ik refereer aan de motie-Visser/Van Helvert (31409, nr. 167), die de regering verzocht te onderzoeken of de boetetarieven in de binnenvaartsector, in vergelijking met andere sectoren, niet te veel uit de pas lopen. Er loopt dus een onderzoek. Ik ben daar heel benieuwd naar. Laatst hoorde ik in het kader van een petitie het voorbeeld dat het ontbreken van een zwemvest €1.500 boete opleverde. Dat staat in het zwartboek van de ASV. Ik kreeg een beetje het idee dat achter iedere boom een politieagent staat en dat mensen gaan bukken om maar niet gezien te worden, maar dat lukt niet met een schip. Het komt een beetje raar over. Graag een reactie daarop."

11-01-2018

RTV Rijnmond: Boze binnenvaartschippers bieden petitie aan in Den Haag: 'Wij zijn opgejaagd wild'

Boze binnenvaartschippers bieden dinsdagmiddag in Den Haag een petitie aan de Tweede Kamer aan. De schippers zijn woedend over de vaak torenhoge boetes die ze krijgen opgelegd voor relatief kleine overtredingen.

+Lees meer...

Meer dan tweeduizend schippers (...) Lees verder

06-12-2017

Overhandiging op 5 december 2017

De petitie 'Boetebeleid in de binnenvaart' wordt overhandigd aan de Tweede Kamer op 5 december 2017 om 13:30 - 13:45 volgens TweedeKamer.nl. In de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag komt de commissie van Kamerleden over Infrastructuur en Waterstaat de petitie in ontvangst nemen.

+Lees meer...

Neem op tijd contact op met de petitionaris als u daar bij wilt zijn. Aanmelden tevoren is nodig en er mogen maximaal 8 personen mee. Wees ruim op tijd om door de beveiliging te gaan en een kluisje te vinden voor uw spullen. Lees ook het Handboek Petities over de overhandiging.

23-11-2017