U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

Handboek leenfietsen

In de Kennisbank van het Fietsberaad wordt het Handboek Leenfietsen uit 2011 genoemd. Opgesteld naar aanleiding van de succesvolle leenfiets-programma's in het buitenland (Parijs, Barcelona).

+Lees meer...

Veel van dergelijke projecten worden geanalyseerd en vergeleken door het Optimising Bikesharing in European Cities-project (OBIS). Een project met als doel om het weesfietsenprobleem op te lossen komt er alleen niet in voor. Nederland ontbreekt ook in het boek, behalve in lijstjes met fietsbeleid en percentages fietsers enzo.  

Obis - Optimising Bike Sharing in European Cities A Handbook (8Mb PDF)

Een GPS-tracker heb je al voor $30

Voorbeeld van een GPS-tracker die je nodig hebt voor een witte fietsen-plan. Ze zijn er al voor $30..

Vervolgacties?!

Geachte petitietekenaars, Allereerst bedankt voor het tekenen van de petitie. Door de petitie, Twitter én het artikel in de krant is het de Gemeente duidelijk geworden dat het menens is. Onze klachten en de actie zijn ondertussen opgeschaald naar de Burgemeester en Wethouders. Maar we zijn er nog niet. Vooralsnog is de reactie van de gemeente de standaard reactie die iedere keer komt na een gesprek of klacht, 'de politie zal meer surveilleren' en 'we gaan in gesprek met de bewoners'. Het moge duidelijk zijn dat dit geen daadkrachtige lange termijn oplossing is maar ad-hoc troubleshoot beleid. De tijd en ervaring heeft geleerd dat deze maatregelen hooguit tijdelijk werken. We zijn in de petitie héél duidelijk geweest: daadkrachtige maatregelen óf sluiten. Hoewel er formeel nog geen reactie is gekomen op de petitie is er achter de schermen wel contact met de gemeente. Waarschijnlijk zal de petitie in de raadsvergadering van 18 Sept.

+Lees meer...

aan de burgemeester worden aangeboden. De kans is aannemelijk dat de gemeente niet verder zal gaan dan tijdelijk meer politiesurveillance en gesprekken met bewoners. Dan zullen we ons moeten beraden over vervolg acties. Die kunnen alleen plaatsvinden als er genoeg draagkracht voor is in de wijk. Te denken valt aan een grootschalige mediacampagne, juridische trajecten, demonstraties etc. Mocht de gemeente geen verdere maatregelen ondernemen, vindt u dan dat er verdere actie moet komen? Zo ja, wat moet dat volgens u dan zijn? Dit hoop ik van u te horen zodat we, mócht dat onverhoopt nodig zijn, de gemeente verder onder druk kunnen zetten om échte maatregelen te nemen. Ideeën en suggesties kunt u mailen naar lfkooistee@gmail.com De actie is verder te volgen op Twitter: @lfkooistee (Leefbaar Kooistee) en via de petitiepagina http://petities.nl/petitie/aanpak-overlast-jongerencomplex-zalmbliekspiering-hellevoetsluis Ik hoop van u te horen. Met vriendelijke groet, Jerry Meijs Initiatiefnemer petitie/actie

Artikel in het AD

Vandaag is het artikel in het AD geplaatst. Vandaag óók bericht gekregen dat de klachten / actie zijn opgeschaald naar Burgemeester en Wethouders. De zaak ligt nu waar hij zijn moet. Nu is het even afwachten....

Directeur BKK Carla Bienemann stapt op

Stichting BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang) moet vanaf 1 oktober verder zonder directeur Carla Bienemann. Zij stapt op in overleg met het bestuur van BKK nadat bleek dat ze in hun opvattingen verschilen over de aanpak en uitwerking van het programma Kwaliteitsimpuls.

+Lees meer...

De veelbesproken taal- en interactietrainingen maken hier ook onderdeel van uit. In een brief kondigen Carla Bienemann en bestuurslid Gjalt Jellesma het vertrek aan van de directeur, die vanaf de start bij Stichting BKK betrokken was. Bienemann was nauw betrokken bij de eerste programmaperiode van BKK Werken aan excellente kinderopvang. In deze periode kwam er 40 miljoen euro aan opleidingsbudget vrij waarmee kinderopvangorganisaties uit een lange lijst van opleidingen konden kiezen om te werken aan pedagogische kwaliteit. Pedagogisch kaders In totaal werd 55-65 procent van alle pedagogisch medewerkers met het eerste programma bereikt. Uit een eindmeting van Bureau Bartels bleek dat van de geschoolde medewerkers 90 procent in 2012 nog profijt had van de scholing. Bekend zijn natuurlijk ook de Pedagogisch kaders die in deze vier jaar zijn ontwikkeld, zowel voor de dagopvang, de bso als de gastouderopvang. Reden vertrek Het vervolg van het programma, Kwaliteitsimpuls, verloopt in de voorbereiding wat minder gestroomlijnd. Eigenlijk zou de subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden al deze zomer starten, maar door een conflict tussen wetenschappers en BKK over de procedure heeft dit enkele maanden vertraging opgelopen. Of dit ook de reden is van het vertrek van Bienemann wordt in de brief niet duidelijk. Zij wil daar zelf verder ook niet op ingaan. Wel vermeldt de brief dat het bestuur en directeur Bienemann van gedachten verschillen over de beste aanpak en uitwerking. Het vertrek van de directeur is een gezamenlijke beslissing. Onlangs reageerden Gjalt Jellesma en Lex Staal namens het BKK-bestuur op het vertrek van hoogleraren en de onvrede over de selectie van bewezen effectieve trainingen om de taal- en interactievaardigheden te verbeteren. 'De wetenschappers hebben laten weten dat ze achter vier van de vijf geselecteerde offertes staan. Het werkveld heeft behoefte aan goede trainingen. Die gaan er komen', zegt Jellesma. Opvolger Wie de opvolger van Bienemann wordt bij BKK, is nog niet bekend. Wel dat zij per 1 oktober vertrekt. Bienemann zelf dankt in haar brief iedereen met wie zij vanuit haar positie bij BKK heeft samengewerkt en denkt dat BKK de komende jaren nog veel kan betekenen voor de kwaliteit van kinderopvang.

12-08-2014 | Petitie BKK-aanbod aan kinderopvang

Klachten buurt/actie opgeschaald naar B&W

Het begint er een beetje op te lijken dat we eindelijk serieus worden genomen. Zojuist vernomen dat de klachten en de actie zijn opgeschaald naar de Burgemeester en Wethouders. Nu nog resultaten..

Dankzij inspanningen toch klankenbord, wensen kunnen gemaild worden!

Dankzij de inspanningen van Dhr. Ligthart is er straks toch een klankenbord.

+Lees meer...

Hierin kunt u als gebruiker van het bad laten weten wat u belangrijk vindt en wilt behouden. Hoewel dit twee jaar geleden al belooft was, en we vanaf toen zouden participeren, mee mochten praten en bij overleg aanwezig zouden zijn is dit toch een mogelijkheid.  Helaas is het hierdoor wel vertraagd en dreigt het bijna 3 jaar dicht te gaan. De fase had als bovenstaande wel goed was gegaan al gepasseerd kunnen zijn.  Desondanks gaan wij hierin, het klankenbord en de komende tijd op andere manieren uw behoefte, wensen en aanbevelingen inbrengen in de nieuwe situatie. Wij kunnen dus deze stemmen voor u hierin vertegenwoordigen. Mail er daarom zoveel mogelijk: actiegroepdecrommenije@hotmail.com want voor u, maar ook met u staan we sterk!

14-08-2014 | Petitie Zwembad de Crommenije

Facebookpagina actiegroep de Crommenije veel bezocht

De Facebookpagina van de actiegroep is veel bezocht en bekeken zo bleek afgelopen dagen. Deze pagina en deze petitie vertegenwoordigen de inbreng en stem van omwonenden, gebruikers, kinderen, ouders in de nieuwe situatie.

+Lees meer...

Omdat de nieuwe situatie de capaciteit moet hebben om hetzelfde aan buiten recreatie te bieden als nu het geval is. Helaas is dat zoals het er nu voor staat onvoldoende en valt er nog een hoop te doen.

14-08-2014 | Petitie Zwembad de Crommenije