U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

Petitie is verlengd

Het ziet er naar uit dat Minister Kamp op 3 oktober 2016 een bezoek gaat brengen aan Schiermonnikoog. We hebben derhalve de petitie weer opengesteld voor wie wil ondertekenen en dat nog niet eerder heeft gedaan.

+Lees meer...

Bij het bezoek van de minister in oktober zullen we dan nogmaals de petitie aanbieden, maar dan met daarbij de nieuwe ondertekenaars.

Gemeenteraad stelt grofvuiltarief ter discussie

De voltallige Leidse gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond een voorstel gesteund waarin het CDA Leiden wethouder Paul Laudy oproept om verschillende mogelijkheden te onderzoeken om grofvuil in Leiden weer gratis op te halen. Na de zomer wil de raad dan een overzicht, waarbij ook de kosten voor de gemeente in kaart zijn gebracht.

+Lees meer...

“Het kost in ieder geval 300.000 euro per jaar,” hield Laudy de raadsleden voor. “Want dat is de bezuiniging die we realiseren door de 30 euro die sinds begin dit jaar in rekening wordt gebracht als we het grofvuil komen ophalen.” Begin dit jaar voerde de gemeente een tarief in van 30 euro per keer dat grofvuil opgehaald moet worden. Zelf wegbrengen naar de Milieustraat kan nog wel gratis. Sinds die kosten in rekening worden gebracht neemt de overlast door zwerfvuil en illegaal aangeboden vuilnis toe. Volgens Laudy gaat dat slecht om drie meldingen per week, maar de raad denkt dat het veel vaker misgaat en wil een oplossing.

Dit najaar wordt de nieuwe grofvuilregeling geëvalueerd en dan wil de raad ook kunnen kiezen uit verschillende opties. Een maandelijkse vuilnisophaaldag wordt het als het aan de wethouder ligt sowieso niet. “Dat hadden we vroeger. En dan weet je zeker dat het een zooitje wordt. Dan gaan zogenaamde ‘morgensterren‘ de stad door om overal spullen uit het vuilnis te vissen.”

Bron: LEIDEN, 11 JULI 2016, 14:58 DOOR CHRIS DE WAARD

Nog meer 30km/u in Parijs, ondertussen in Amsterdam?

In Parijs wordt het gebied met een maximumsnelheid van 30km/u verder uitgebreid.

Op de blog van de deelfietsen een opsomming van de voordelen:

  • minder lawaai
  • het risico op dodelijke ongelukken gedeeld door 9 door de langere remweg en omdat automobilisten meer zicht hebben
  • automobilisten staan minder vast, het verkeer rijdt soepeler door
  • voor de detaillisten meer klanten, want studies tonen aan dat voetgangers en fietsers meer uitgeven in winkels dan automobilisten

Overal waar je 30km/u moet rijden staat het op het wegdek zelf.

+Lees meer...

Ondertussen in Amsterdam? Het GVB heeft de lokale politiek in een houdgreep en is faliekant tegen 30km/u. Want dan zouden ze de huidige dienstregeling niet kunnen realiseren, met minder passagiers tot gevolg en grotere verliezen. Dat is een te grote aanslag op het stedelijke budget.

Allemaal onbewezen aannames. Binnen het gebied dat zich leent voor 30km/u zijn weinig rechte stukken waar de tram even kan scheuren. In nieuw-West haalt de tram soms wel de 70, maar dat kan zo blijven.

Een tram haalt tussen haltes soms heel even de 40, maar dan komt de volgende halte alweer. Bussen worden comfortabeler en aantrekkelijker als ze maximaal 30 mogen. Omwonenden zullen minder brullende dieselmotoren ook waarderen.

11-07-2016 | Petitie 30km/u in Amsterdam

RTV Utrecht: Duizenden handtekeningen voor behoud RASA

Duizenden handtekeningen voor behoud RASA https://t.co/XUQfjKWAYY #utrecht pic.twitter.com/oFcFtUssrK— RTV Utrecht (@rtvutrecht) July 7, 2016 .

09-07-2016 | Petitie Ik steun RASA

Beslissend Burgerinitiatief

Om de Burgerinitiatief ook Beslissend/Bindend te maken is er een petitie op de volgende link hierover https://beslissendburgerinitiatief.petities.nl.

08-07-2016 | Petitie Referendum bindend maken

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren.

+Lees meer...

Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten

08-07-2016

Uitnodiging tweede informatieavond maandag 11 juli 2016 bij TMG partycentrum

Kleurstelling Regenboogbuurt

De Regenboogbuurt is een kleurrijke buurt. Bij het ontwerp van de Regenboogbuurt hebben deskundigen alle kleuren van de woningen en de omgeving op elkaar afgestemd.

+Lees meer...

Door het samenspel van kleuren en materialen is een bijzondere wijk ontstaan met 27 woonprojecten, waarvoor veel gerenommeerde architecten indertijd tekenden.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders op 26 februari 2016 met een motie gevraagd om:

Te onderzoeken hoe het originele plan met kleurstelling in de Regenboogbuurt in (gemeentelijke) regelgeving vastgelegd kan worden en de uitkomsten hiervan voor het zomerreces dit jaar aan de raad te doen toekomen;

Een discussie onder de inwoners van de Regenboogbuurt over dit onderwerp te faciliteren. Waarbij tevens gepeild wordt wat het draagvlak voor bescherming van het originele masterplan inclusief de kleurstelling is.

De eerstvolgende informatieavond vindt plaats op 11 juli van 20.00 - 21.15 uur bij TMG Partycentrum (Sumatraweg 22) . Bekijk hier de uitnodiging. Regenboogbuurt grotendeels op een lijn over kleuren

De bewoners in de Regenboogbuurt hechten belang aan de kleuren van hun woningen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een door de gemeente gehouden enquête. De enquête is uitgevoerd onder particuliere woningeigenaren, naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie. Van de woningeigenaren is 89% voor het behouden van de oorspronkelijke kleuren van muren en 77% voor het behouden van kleuren van vlakken en panelen van woningen. Over de kleuren van deuren en kozijnen zijn de meningen meer verdeeld: 59% wil de oorspronkelijke kleuren behouden en 39% de kleuren naar eigen inzicht kunnen bepalen. Een klein aantal eigenaren heeft geen mening over het kleurgebruik.

De enquête werd de tweede helft van mei verspreid onder alle 1.560 koopwoningen in de Regenboogbuurt. Aanleiding voor de enquête waren de verschillende inzichten van bewoners over de mate van detail in het kleurbehoud. De resultaten zijn representatief: 563 eigenaren vulden de enquête in, een response van 36%. De woningcorporaties (eigenaar van 23 procent van de woningen in de buurt) hebben aangegeven de kleuren te willen behouden.

De welstandscommissie heeft op verzoek het College van Burgemeester en Wethouders ook geadviseerd over het kleurgebruik in de buurt. De commissie ziet de bijzondere waarde van de buurt voor de bewoners en bezoekers en adviseert om zorg te dragen voor het volledig kleurbehoud. Daarbij doet de welstandscommissie concrete aanbevelingen om het kleurbehoud te stimuleren.

De resultaten van de enquête worden verder geanalyseerd en worden samen met een voorstel voor het kleurbehoud in juli aan de gemeenteraad aangeboden. Wat kunt u verder verwachten?

Op 18 april 2016 is een eerste informatieavond gehouden voor de bewoners van de Regenboogbuurt. We organiseren voor half juli een tweede informatieavond. De datum volgt binnenkort.

Voor 1 juli ontvangen de bewoners van de Regenboogbuurt een nieuwsbrief die huis aan huis wordt bezorgd. De nieuwsbrief geeft de belangrijkste resultaten uit de enquête en informatie over de bewonersavond en het proces;

De eerstvolgende informatieavond vindt plaats op maandag 11 juli van 20.00 - 21.15 uur bij TMG Partycentrum (Sumatraweg 22). Bekijk hier de uitnodiging.

Begin juli doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad. In dit voorstel worden de twee vragen van de motie beantwoord. De gemeenteraad bepaalt hoe het vervolgproces er uit ziet.

Met vriendelijke groet,

Wethouder, T.Herrema Ruimte, wonen & wijken

Namens de gemeente Almere, Sandra Butter Actiecomité Behoud de Regenboogbuurt

08-07-2016 | Petitie Behoud de Regenboogbuurt

Voorlopig geen verbindingsboog

Het is gelukt. De gemeenteraad heeft het voorstel van het college afgeschoten.

+Lees meer...

De hele raad (op één raadslid na) stemde tegen het slecht opgezette plan. De boodschap aan wethouder Jansen was duideljik: "Als deze boog een schakeltje in een ketting is, toon ons dan maar eerst de hele ketting."

Lees ook het nieuwsbericht op de site van het ED!