U, de petitionaris

Nieuws

Maak 2G-wetgeving

Een ondertekenaar van de petitie Maak 2G-wetgeving vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Gezien de minderheid vaak meer aandacht krijgt dan de meerderheid die zich stil houdt deze petitie om de steun voor 2G (gevaccineerd of genezen-bewijs) vast te stellen om ons en bedrijven uit de crisis te helpen."

https://2gwetgeving.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

14-11-2021

petitie haalt de Gelderlander

Dagblad De Gelderlander heeft het nieuws over de sluiting van de kantine ook opgepikt. http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/clubs-boos-over-sluiting-kantine-de-paasberg-1.4665449#.VIi7lVgXRhU.mailto .

Doorstart petitie : 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'

Ouderenbescherming Nederland |  De petitie Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling dateert uit 2010. In 2012 is er tijdens een commissie vergadering zorg in de Tweede Kamer door Ouderenbescherming Nederland samen met een aantal klagers over mishandeling en ontspoorde zorg binnen zorginstellingen, een persoonlijk gesprek  afgedwongen met voormalig staatssecretaris Marlies van Zanten (CDA). Marlies van Zanten beloofde toen, tijdens dat gesprek, dat ze alles op alles zou zetten  de rechten van ouderen die zorg met verblijf ontvangen te borgen.

+Lees meer...

Ze gaf aan dat ze de IGZ de opdracht had gegeven tot het oprichten van een meldpunt en dat er scherper toezicht kwam op klachtafhandeling.  Kort na dit gesprek vond er ook een gesprek plaats geinitieerd vanuit de IGZ tussen Ouderenbescherming Nederland en een aantal leiddinggevende van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens dit gesprek heeft Ouderenbescherming Nederland er op aangedrongen dat het van groot belang is dat zorgmedewerkers, naastbetrokkenen en ouderen die zorg met verblijf ontvangen niet alleen veilig kunnen melden, maar er ook van op aan kunnen dat hetgeen zij melden direct door de IGZ wordt opgepakt en dat de IGZ transparant is over de stappen die zij na een melding zetten.  Helaas hebben de gesprekken met de toenmalige staatssecretaris en de IGZ niet het gewenste resultaat opgeleverd. De toenmalige staatssecretaris heeft volstrekt onvoldoende maatregelen genomen en hoe de IGZ meldingen afhandelt blijft vragen oproepen. Er blijven bij Ouderenbescherming Nederland via de facebookpagina meldingen binnenkomen van zorgmedewerkers, naastbetrokkenen en ouderen over ernstige klachten aan het bed van ouderen die zorg met verblijf ontvangen. Er blijven klachten binnenkomen over hoe de IGZ met meldingen omgaat.   Ouderenbescherming signaleert net als tijdens de gesprekken met voormalig staatssecretaris van Zanten en de IGZ dat klachtprocedures niet of weinig adequaat werken en dat rechten van ouderen die zorg met verblijf ontvangen nog steeds geschonden worden.   Op verzoek van diverse oud-ondertekenaars van de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' en van een groot aantal melders heeft Ouderenbescherming Nederland besloten de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' nieuw leven in te blazen.   Ouderenbescherming Nederland streeft er naar om medio 2015 een afspraak te maken met de huidige staatssecretaris en opnieuw de inhoud van de petitie te bespreken en er op aan te dringen dat er sancties komen als klachten onbehandeld in een la verdwijnen.   Van dit gesprek zal een verslag gemaakt worden wat te lezen is hier en op de facebookpagina van Ouderenbescherming Nederland te lezen zal zijn.8 december 2014

Petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'

Protest tegen AH amterdamseweg en u stem laten hoeren

Hoi petities ondergingen De AH amterdamseweg moet eerder dicht maar Tom voort actie tegen AH amterdamseweg daarom zoek ik steun Opgroep Wil u stem laten horen dat kan via tomfannynanlohy@gmail.com .

Petitie aanbieding op 13 januari

De petitie Mensen die Maken wil je niet Breken zal op 13 januari worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie. Behandeling van het wetsvoorstel staat gepland voor de 4e week van januari..

ER LOPEN LITERS URINE LANGS HONDERDEN ENKELS

Zorgpersoneel: verwaarlozing ouderen structureel probleem Meer dan de helft van het personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen moet cliënten regelmatig langer dan een uur zonder toezicht laten. Wat na de inmiddels beroemde klacht van Ben Oude Nijhuis nog werd afgedaan als incident, is voor het merendeel van het zorgpersoneel herkenbaar en een structureel probleem. Ben Oude Nijhuis, die vorige week op 82-jarige leeftijd overleed, luidde vlak voor zijn dood de alarmbel over het Haagse verpleeghuis van zijn demente vrouw.

+Lees meer...

In dezelfde instelling wordt ook de moeder van staatssecretaris Martin van Rijn verzorgd.   Oude Nijhuis klaagde onder meer dat zijn vrouw soms zonder toezicht op de afdeling zat, uit tijdgebrek onzorgvuldig met medicijnen wordt omgesprongen, kleding niet vaak genoeg wordt gewassen en cliënten niet vaak genoeg worden verschoond. ,,De urine liep langs haar enkels," zei hij over zijn vrouw. Een uur alleen latenHet verpleeghuis ontkende het probleem en sprak van incidenten. Maar uit een enquête die het AD samen met vakbond Abvakabo FNV heeft gehouden onder ruim 3800 zorgmedewerkers van meer dan 600 instellingen, blijkt dat de problemen die Oude Nijhuis aankaartte regelmatig en in heel het land voorkomen. Ruim 90 procent van de ouderenzorgmedewerkers laat weten te weinig tijd en mensen te hebben om goede hulp te kunnen bieden aan de bejaarde bewoners. Daardoor moet 54 procent van het zorgpersoneel cliënten langer dan een uur alleen laten. Eén op de vijf zegt dat dit dagelijks voorkomt. Eenzelfde aantal ervaart het wekelijks. Ruim 14 procent maakt dit elke maand mee.   Vergissingen en valpartijenRuim 68 procent van de zorgmedewerkers meldt dat door onderbezetting en te hoge werkdruk vergissingen worden gemaakt met medicatie. Meer dan 70 procent geeft aan dat gebrek aan personeel leidt tot valpartijen of conflicten tussen patiënten. In een kwart van de gevallen gebeurt dit op wekelijkse basis.   Ruim 28 procent zegt dat cliënten soms lijden aan ondervoeding of uitdroging. Eenderde van het zorgpersoneel constateert dat cliënten te lang vuile kleding moeten dragen.  Schrijnend   De toestand in de bejaardenoorden is niet alleen schrijnend voor bewoners, maar ook voor het personeel, meent Lilian Marijnissen van vakbond Abvakabo FNV. ,,Zorgmedewerkers kiezen dit beroep niet vanwege de topsalarissen. Zij doen dit werk omdat ze goede zorg willen verlenen. Als dat niet lukt omdat ze tijd en handen tekort komen, is dat ongelooflijk frustrerend."   Volgens Marijnissen maken zorgmedewerkers noodgedwongen elke dag keuzes die ze niet willen maken. ,,Om iemand in bed te tillen, zijn twee mensen nodig. Maar dan zijn de mensen in de huiskamer alleen, om maar een voorbeeld te noemen. Zorgmedewerkers proberen alle ballen in de lucht te houden om in hun dienstverlening niet door de bodem van de menswaardigheid te zakken. Deze enquête onderstreept dat er meer personeel nodig is."   Nieuw planStaatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn zegt volgende maand met nieuwe maatregelen te komen om de ouderenzorg aan te pakken. ,,Het verbeteren van de verpleeghuizen is een van mijn belangrijkste speerpunten. Ik heb de Tweede Kamer onlangs voorgesteld direct scherper toezicht in te stellen waar de zorg ondermaats is. Maar ik pak het probleem grondiger aan, want dit probleem is hardnekkig. Beter bestuur is er niet met een knip van de vingers, nieuwe gebouwen staan er niet morgen, personeel hoger opleiden kost jaren. Daarom presenteer ik nog voor de kerst een plan voor de lange termijn. Onze kwetsbare ouderen moeten kunnen rekenen op liefdevolle zorg in een veilige omgeving."  Bron AD http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3800810/2014/11/29/Zorgpersoneel-verwaarlozing-ouderen-structureel-probleem.dhtml

STOP DAT ER NOG MEER LITERS URINE LANGS HONDERDEN ENKELS LOPEN
29-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg

Behandeling wetsvoorstel auteurscontractenrecht nu gepland in week 4 2015

De Tweede Kamer heeft de behandeling van de Wet auteurscontractenrecht verplaatst van week 51 van 2014 naar week 4 van 2015 (20, 21 of 22 januari). Gezien het drukke vergaderschema en de vele nog liggende dit jaar af te handelen onderwerpen en begrotingen was dit uitstel ten dele verwacht, maar nu formeel bevestigd. Platform Makers is in overleg met de griffie over mogelijk uitstel van de petitieaanbieding naar week 3 2015, zodat de petitie langer ondertekenbaar blijft..

ONTSPOORDE ZORG HOUDT NIET OP, NIET VANZELF...

  VERZORGINGSHUIS MANNA ENSCHEDE | 28 NOVEMBER 2014 | TURBANTIE |  Zorg voor bejaarde moeder (90) in verzorgingshuis Manna in Enschede laat te wensen over Verkeerde medicijnen, verkeerd eten, onterechte kosten, alarmknoppen die het niet doen, hulp die niet komt, of te laat: het relaas van Margret Houdijk over haar bijna 90-jarige moeder in verzorgingshuis Manna in Enschede, is schokkend. .

28-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg

Petitie aanbieding op 2 december

De petitie "Mensen die maken wil je niet breken -De auteurswet moet beter" zal op 2 december door vertegenwoordigers van Platform Makers worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie..