U, de petitionaris
Waterpark terherne 12 edited 300x225 1

Geen grote scheepvaart ten koste van recreatie en natuur in Terherne

1.441 ondertekeningen

Wij zijn zeer ingenomen met het uitstel van besluitvorming over grote scheepvaart en houden contact met alle betrokken partijen om tot een goede oplossing te komen zodat de recreatie en recreatievaart rondom Terherne in alle veiligheid en kleinschaligheid behouden blijft.

De petitie is overhandigd om de politiek te overtuigen niet voor aanpassing van het tracé te kiezen.

Petitie

Wij

Plaatselijk Belang Terherne, Ondernemersvereniging DeBúT en WSV Onder Ons

 

constateren

 • dat het "opwaarderen" van het tracé voor grote scheepvaart schadelijk is voor de veiligheid van de kleine waterrecreatie
 • dit ernstige afbreuk doet aan het unieke karakter van het gebied, 2 eilandjes verdwijnen
 • negatieve invloed op het Natura2000 gebied
 • investering in het Friese merenproject deels teniet wordt gedaan
 • schade geeft aan oevers, kades en beschoeiingen door grote waterverplaatsing Gevolg: afname toerisme en werkgelegenheid!

 

en verzoeken

wij u met klem het voorstel aanpassing tracé Terherne - Heerenveen (variant 1) af te wijzen. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar alternatieven, waarbij de in het rapport genoemde "omlegging route via Henhuisterdeel" (variant 2), ook een mogelijkheid is. Echter een meer duurzamere oplossing zoals een laad-los combinatie direct aan het Prinses Margrietkanaal de voorkeur heeft.

Het antwoord

Aanpassing van rapport over de vaarwegen

Na een behandeling van het rapport over de vaarwegen en havens is besloten dat het rapport op een aantal cruciale punten nader onderzoek vereist

Stemming over het rapport is van de agenda gehaald van de Statenvergadering van 29 maart 2017 en unaniem heeft een commissievergadering op 12 april 2017 gevraagd om meer onderzoek voordat het plan uitgevoerd worden, waarbij onder andere ook rekening wordt gehouden met de zorgen uit de petitie.

Bron: https://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/351879/Provinsjale%20Steaten%2029-03-2017 (video)

Bron: https://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/351885/Steatekommisje%2012-04-2017 (video)

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

DeBúT wsv Onder Ons

Terherne, april 2017

Onlangs heeft u de petitie ondertekend met betrekking tot besluitvorming omtrent 'Brede romtlike en ekonomyske analyze kanalen en farwegen' oftewel, geen grote scheepvaart in Terherne. In totaal zijn ruim 1400 handtekeningen opgehaald. Onze hartelijke dank hiervoor! De handtekeningen hebben wij op 29 maart jongstleden aangeboden aan de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok. Aansluitend hieraan was de vergadering van Provinciale Staten waarin het besluit genomen zou worden omtrent het bovengenoemde rapport. Tot onze grote opluchting is het onderwerp van de agenda gehaald en is hiermee besluitvorming voorlopig uitgesteld. Alle fracties waren unaniem van oordeel dat in het voorliggende rapport een aantal essentiële feiten/gevolgen niet goed zijn onderzocht. Ook ontbrak in het rapport een lange termijn visie over vaarwegen in Friesland.

Op 12 april jongstleden heeft een openbare Statencommissie vergadering plaatsgevonden. Op de agenda stond 1 onderwerp en wel Friese havens en vaarwegen. In deze vergadering hebben alle fracties aangegeven wat er ontbrak aan het plan. Veel gehoorde op- en aanmerkingen zijn:

 • integrale visie opstellen,
 • gevolgen werkgelegenheid toerisme,
 • gevolgen voor het milieu,
 • duurzame oplossing voor container schepen,
 • veiligheid beroep- en recreatievaart
 • en brede maatschappelijke kosten/baten analyse.

De gedeputeerde, mw. S. Poepjes, heeft toegezegd met een nieuw voorstel te komen waarin zij voorrang gaat geven aan prioritering en objectivering in het uitvoeringsprogramma, andere investeerders gaat benaderen en no-regret maatregelen worden opgenomen. Dit laatste zou betekenen dat er bijvoorbeeld versneld een overslagterminal aangelegd kan worden. Wat betreft de visie zal zij zich niet alleen focussen op het Prinses Margrietkanaal maar ook op het gewenste gebruik van zijtakken van het Prinses Margrietkanaal.

Wij zijn zeer ingenomen met het uitstel en houden contact met alle betrokken partijen om tot een goede oplossing te komen zodat de recreatie en recreatievaart rondom Terherne in alle veiligheid en kleinschaligheid behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

Ondernemersvereniging DeBúT, Plaatselijk Belang Terherne en wsv Onder Ons

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Fryslân 
Petitieloket:
Einddatum:
29-03-2017 
Antwoord verwacht:
08-06-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Plaatselijk Belang Terherne, ondernemersvereniging DeBúT en wsv Onder Ons 
Organisatie:
Plaatselijk Belang Terherne, wsv Onder Ons en ondernemersverniging DeBúT 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aanpassing van rapport over de vaarwegen

Na een behandeling van het rapport over de vaarwegen en havens is besloten dat het rapport op een aantal cruciale punten nader onderzoek vereist

Stemming over het rapport is van de agenda gehaald van de Statenvergadering van 29 maart 2017 en unaniem heeft een commissievergadering op 12 april 2017 gevraagd om meer onderzoek voordat het plan uitgevoerd worden, waarbij onder andere ook rekening wordt gehouden met de zorgen uit de petitie.

Bron: https://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/351879/Provinsjale%20Steaten%2029-03-2017 (video)

Bron: https://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/351885/Steatekommisje%2012-04-2017 (video)

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

DeBúT wsv Onder Ons

Terherne, april 2017

Onlangs heeft u de petitie ondertekend met betrekking tot besluitvorming omtrent 'Brede romtlike en ekonomyske analyze kanalen en farwegen' oftewel, geen grote scheepvaart in Terherne.

+Lees meer...

In totaal zijn ruim 1400 handtekeningen opgehaald. Onze hartelijke dank hiervoor! De handtekeningen hebben wij op 29 maart jongstleden aangeboden aan de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok. Aansluitend hieraan was de vergadering van Provinciale Staten waarin het besluit genomen zou worden omtrent het bovengenoemde rapport. Tot onze grote opluchting is het onderwerp van de agenda gehaald en is hiermee besluitvorming voorlopig uitgesteld. Alle fracties waren unaniem van oordeel dat in het voorliggende rapport een aantal essentiële feiten/gevolgen niet goed zijn onderzocht. Ook ontbrak in het rapport een lange termijn visie over vaarwegen in Friesland.

Op 12 april jongstleden heeft een openbare Statencommissie vergadering plaatsgevonden. Op de agenda stond 1 onderwerp en wel Friese havens en vaarwegen. In deze vergadering hebben alle fracties aangegeven wat er ontbrak aan het plan. Veel gehoorde op- en aanmerkingen zijn:

 • integrale visie opstellen,
 • gevolgen werkgelegenheid toerisme,
 • gevolgen voor het milieu,
 • duurzame oplossing voor container schepen,
 • veiligheid beroep- en recreatievaart
 • en brede maatschappelijke kosten/baten analyse.

De gedeputeerde, mw. S. Poepjes, heeft toegezegd met een nieuw voorstel te komen waarin zij voorrang gaat geven aan prioritering en objectivering in het uitvoeringsprogramma, andere investeerders gaat benaderen en no-regret maatregelen worden opgenomen. Dit laatste zou betekenen dat er bijvoorbeeld versneld een overslagterminal aangelegd kan worden. Wat betreft de visie zal zij zich niet alleen focussen op het Prinses Margrietkanaal maar ook op het gewenste gebruik van zijtakken van het Prinses Margrietkanaal.

Wij zijn zeer ingenomen met het uitstel en houden contact met alle betrokken partijen om tot een goede oplossing te komen zodat de recreatie en recreatievaart rondom Terherne in alle veiligheid en kleinschaligheid behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

Ondernemersvereniging DeBúT, Plaatselijk Belang Terherne en wsv Onder Ons

EINDE REACTIE

28-04-2017