U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Petitietermijn verlengd tot en met 20 mei!!!!!!

Beste bewoners van de Utrechtse Heuvelrug, De belangstelling voor de petitie is groot, echter 15 a 20% vergeet te bevestigen via de toegezonden mail van petities.nl! Het daadwerkelijk aantal inwoners dat bezwaar maakt is dus aanmerkelijk hoger. Graag alsnog bevestigen anders telt uw mening niet mee! Wij zullen de mogelijkheid tot ondertekening met een week verlengen: sluitingsdatum 20 mei 2011. De petitie wordt wel aangeboden maandag a.s(16/5)., echter op basis van de tussenstand van dat moment. Dank voor uw medewerking. Marian van der Linden Anne van Doorn   .

Alkmaar opent petitieloket op petities.nl

De Alkmaarse gemeenteraad heeft vanaf nu een eigen ‘loket’ op petities.nl. Inwoners van Alkmaar kunnen voortaan via alkmaar.petities.nl een petitie bij de gemeenteraad indienen. De gemeente hoopt dat dit instrument drempelverlagend werkt voor inwoners om nu wél eens dat goede idee in te brengen. Via de website alkmaar.petities.nl kan digitaal een petitie gestart en gesteund worden over zaken die in Alkmaar spelen.

+Lees meer...

Het loket zorgt er voor dat de e-petitie op de juiste plaats in de gemeentelijke organisatie terecht komt. Dat kan de gemeenteraad zijn, het college van Burgemeester en Wethouders of de ambtelijke organisatie. Ook onderhoudt het loket contact met de indiener(s).

Petitieloket Alkmaar
13-05-2011

Verkeersberaad: Spek en bonen

Meedoen voor spek en bonen vrijdag 18 februari 2011 00:01 DOORN - Het tumult over het uitgelekte advies van het Verkeersberaad bereikte vorige week een hoogtepunt. Het adviesorgaan voorspelde een verkeersinfarct, als in 2012 het nieuwe gemeentekantoor in Doorn in gebruik is genomen.

+Lees meer...

De brief werd op 8 oktober aan het college verstuurd, maar gemeenteraadsleden moesten de onheilspellende conclusie eind december in deze krant lezen. Twee raadscommissies bogen zich over de affaire, die al wekenlang stof doet opwaaien. door Michiel Schaaij Vooral donderdagavond werd er in de commissie Bestuur en Middelen stevig gedebatteerd. Opmerkelijk genoeg was het onderwerp door coalitiepartij D66 op de agenda gezet. Raadslid Hugo Prakke noemde de late inschakeling van het Verkeersberaad ,,een typisch gevalletje van mosterd na de maaltijd". Het Verkeersberaad moet voor elk verkeersonderwerp worden geconsulteerd, vindt Prakke. Alle collegevoorstellen zonder zo'n advies mogen wat hem betreft onmiddellijk retour. D66 vindt het bovendien vanzelfsprekend, dat alle adviezen tijdig naar de gemeenteraad wordt doorgestuurd. Sybe Streekstra (Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug) sloot zich daarbij aan. ,,We moesten het in de krant lezen, daarna sloeg alles op tilt", aldus het BVH-raadslid. Hij wilde van Pamboer horen, waar het advies is uitgelekt. ,,Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren", vroeg ook Hans Waaldijk (Groen Links/PvdA) zich af. Hij raadde het college aan om ,,adviesorganen die je zelf hebt ingesteld serieus te nemen". Hoewel wethouder Roy Pamboer (VVD) nadrukkelijk ontkende dat het college de observatie van het Verkeersberaad wilde achterhouden, trok hij wel het boetekleed aan. ,,Dit is geen zaak die de schoonheidsprijs verdient, sommige dingen zijn niet helemaal goed gegaan. We hadden het Verkeersberaad al in 2006 bij de plannen voor het nieuwe gemeentekantoor moeten betrekken", aldus Pamboer. Ook gaf hij toe, dat de observatie van het Verkeersberaad lang is blijven liggen. Dat riep verontwaardiging op bij Gerrit Boonzaaijer (SGP). ,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat we alleen dankzij het artikel in De Kaap op de hoogte zijn gebracht", zei hij boos. Boonzaaijer herinnerde zich dat het Verkeersberaad in het recente verleden ook al te laat bij verkeersprojecten werd betrokken. ,,Elke keer wordt gezegd: de volgende keer doen we het beter. Maar ze doen gewoon voor spek en bonen mee." Pamboers partijgenoot Stan Klijnhout (VVD) wilde niet al teveel woorden aan de affaire vuilmaken. ,,Procedureel is het jammer, dat dit is gebeurd", aldus het liberale raadslid. ,,Maar de fouten zijn inmiddels gerepareerd met een excuusbrief. Het gaat er nu vooral om, hoe we hier in de toekomst mee omgaan". Intussen is de auteur van het uitgelekte stuk uit het Verkeersberaad gestapt. Hij haakte gedesillusioneerd af, omdat hij zijn inspanningen niet in verhouding tot het resultaat vindt staan.

Tekenen van twijfel bij politieke partijen: 12 mei 2011 in De Kaap

‘Massaal protest niet negeren’ HEUVELRUG - Hoewel de formele besluitvorming al is afgerond, keert het nieuwe gemeentekantoor terug op de politieke agenda. De petitie tegen de bouw is inmiddels door bijna 5000 inwoners ondertekend en de roep om een gesprek met de initiatiefnemers klinkt steeds luider.

+Lees meer...

Politici en oud-politici van verschillende partijen willen het geluid van inwoners niet negeren. Zie verder in De Kaap via hyperlink: http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Massaal-protest-niet-negeren.708799.news  

http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Massaal-protest-niet-negeren.708799.news

Reactie op de artikelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Via Heuvelrugnieuws, De Nieuwsbode en De kaap heeft de Gemeente (op voorhand) in krachtige bewoordingen gereageerd op dit burgerinitiatief. Daarnaast is nu reeds aangekondigd dat men de petitie, getekend door duizenden inwoners, naast zich neer zal leggen (Citaat heer Pamboer: "Wat moet ik ermee"). Donderdag 12 mei a.s.

+Lees meer...

zullen de initiatiefnemers van de petitie kort reageren op deze houding/uitspraken in De Kaap, daarnaast zal ook bij het aanbieden van de petitie op 16 mei 2011 bij deze gang van zaken worden stilgestaan. De tekst die wordt uitgesproken bij het aanbieden van de petitie verschijnt maandagmiddag op deze site.

Tekst van de begeleidende email bij de petitie d.d. 20 april 2011

Beste Bewoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,   Graag willen wij u verzoeken kennis te nemen van onderstaande tekst in het kader van een burgerinitiatief(van twee bezorgde bewoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug).   Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan: onderteken de digitale petitie!   “De kosten van de geplande bouw van het Gemeente kantoor zijn buiten proportioneel, de burger en hun kinderen gaan voor deze financiële ramp opdraaien”   Burgers van de Gemeente Heuvelrug maken zich  zeer ongerust nadat bekend is geworden dat  de bouw van het gemeentekantoor reeds op tekening(€ 27.000.000!) zorgt voor de duurste m2 per ambtenaar in  Nederland. Na voltooiing van het pand zullen er nog bijkomende kosten blijken te zijn.

+Lees meer...

Enerzijds omdat overschrijdingen van budgetten in onze Gemeente schering en inslag zijn, anderzijds omdat gerekend is met een aantal dekkingen die door de economische ontwikkelingen niet haalbaar zijn(mogelijke opbrengsten van onroerend goed).   Hoe is mogelijk dat in een tijd van economische crisis en bezuinigingen bij overheid en bedrijfsleven deze op hol geslagen Heuvelrugtrein maar blijft doordenderen. De locale overheid richt zich op een prestige object en maakt daarvoor onbeperkt, de door u te verstrekken, middelen vrij. De subsidiekraan voor Tafeltje Dekje(€ 3.500,-) wordt dichtgedraaid, voor ouderenzorg, sportaccommodaties etc. gaat de hand op de knip.  De kloof tussen locale overheid en burgers is in onze Gemeente groter dan ooit. Overwegingen met betrekking tot besluitvorming die aan het Gemeentekantoorbesluit vooraf gingen De burger heeft nooit inspraak gehad in de opmaat van dit avontuur. Het besluit tot bouwen van een Gemeentekantoor  is in kleine (besloten)kring genomen.  Dankzij Vereniging Leefbaar Doorn konden de vergevorderde plannen nog een beetje worden bijgestuurd, waar het het uiterlijk van het geplande kantoor betreft.  Er is de burger nooit gevraagd OF er een Gemeentekantoor moest komen, tegen welke kosten,  op welke locatie en welke serviceloket op lokaal niveau gehandhaafd zou blijven. Van de bouw kan nu nog zonder kosten worden afgezien, definitieve aanbesteding volgt eind mei 2011: daarna draait de Gemeente(lees uzelf) op voor kosten van afblazen en zal dit argument (“we zitten er aan vast”)vervolgens worden gebruikt om de bouw juist voort te zetten. Overwegingen m.b.t. de praktijk Wekelijks lezen we in De Kaap dat overal bezuinigingen worden doorgevoerd en dat er nergens geld (meer)voor beschikbaar is(Tafeltje Dekje,fusie van scholen), behalve voor….. het bouwen van het prestigieuze Gemeentekantoor. Het is een bedenkelijke eer om in het huidige tijdsgewricht het de duurste ambtenarenhuisvesting van heel Nederland te gaan realiseren (Beter ten halve gekeerd ….). Bezuinigingen bij de overheid zullen ook de ambtenaren alhier raken: het pand is op tekening reeds te groot en zal in de toekomst voor een aanzienlijk deel leeg komen te staan. Concentratie van ambtenaren is niet meer van deze tijd (flexwerken). Bestaande gemeentehuizen kunnen worden gerenoveerd en herbetrokken worden per betreffende doelgroep. In het recente verleden hebben we meerdere malen mogen vaststellen dat deze Gemeente een abonnement heeft op het overschrijden van budgetten: De bouw van de aula van de nieuwe begraafplaats, de bestrating voor het Cultuurhuis(€ 500.000,-boven budget),alsmede de renovatie van de ambtswoning van de burgervader(€ 400.000) . Deze gang van zaken verontrust de burger ,c.q. maken dat de burger op voorhand voorvoelt hoe ook dit avontuur met onbeperkt budget (via de WOZ betaalt!) gaat eindigen: in acceptgiro’s die in twee termijnen elk voorjaar mogen worden betaalt door elk huishouden! Er is al veel leegstand van kantoorgebouwen in de gemeente, daarnaast is er in veel gevallen (ook) geen belangstelling voor de Gemeentepanden die vrijkomen in de decentrale kernen, terwijl er wel met opbrengsten van deze panden wordt gerekend in het kader van de dekking. Deze tegenvaller(s) komen er derhalve nog bij, want de panden (bijv. Gemeentehuis Amerongen) worden niet verkocht, of zullen tegen veel lager dan begrote prijzen van de hand gaan. Het cultuurhuis kan eventueel voorzien worden van een verdieping(momenteel vide) waar een groot deel van het bestuurlijk ambtenarenapparaat/vergaderaccomodatie etc.gevestigd kan worden. E.e.a is dan tevens milieuvriendelijker ! Er is straks onvoldoende parkeergelegenheid voor ambtenaren en bezoekers: Een parkeerchaos in omgeving Gemeentekantoor en vooral ook het winkelgebied ontstaat, waar auto’s van ambtenaren het terrein bij Albert Heijn zullen bezetten. Rapportages van (interne) verkeersdeskundigen die een rampzalige en vooral onveilige verkeerssituatie voorspellen worden schaamteloos achtergehouden en vinden bij toeval hun weg naar de publiciteit. Als zich in de toekomst onverhoopt (wederom) noodlottige ongevallen voordoen als gevolg van onveilige verkeerssituaties is correctie van de infrastructuur niet meer mogelijk. De situatie rond het kruispunt Doorn wordt ook zonder Gemeentekantoor al gekwalificeerd als onveilig.   Verkeersdeskundigen voelen zich door de gang van zaken binnen de gemeente geschoffeerd, sommigen hebben inmiddels gedesillusioneerd het Verkeersberaad de rug toegekeerd. Bewoners van de andere kernen(Maarn, Leersum etc.) voelen zich slecht geserviced door de Gemeente en zouden liever diensten op locaal niveau aangeboden zien.(mogelijk in beperkte vorm in bestaande gemeentehuizen)   30% van de Heuvelrug bewoners heeft de leeftijd van 55+ en hun aantal zal alleen nog maar groeien! Toegankelijkheid en bereikbaarheid van locale overheidsdiensten voor ouderen is van belang. Men ziet de kosten voor alle diensten en service toenemen, terwijl de dienstverlening afneemt en er veel “verkeer”op gang komt(personeel en bevolking) om het centrum van Doorn te bezoeken.   Bestuurders van financiële instellingen(b.v. ING) blijken uiteindelijk “aanspreekbaar” als gevolg van maatschappelijke onrust. Dat zelfde principe zou ook moeten gelden voor onze locale overheid. Geplande exorbitante uitgaven, waar meer nadelen dan voordelen aan kleven, passen niet in deze tijd. Het is ongepast om de “stakeholders”(lees burgers) via de WOZ voor dit onbezonnen avontuur te laten opdraaien en voor daadwerkelijke maatschappelijk investeringen de hand op de knip te houden.   Teken via internet de petitie: Stop de bouw van het Gemeentekantoor, nu het nog kan! Klik op onderstaande hyperlink: http://petities.nl/petitie/stop-de-bouw-van-het-gemeentekantoor-in-doorn-nu-het-nog-kan   Stuur deze email door naar familie, vrienden en relaties in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug om hen eveneens de kans te geven  de petitie te tekenen. Als er in uw huishouden meerdere gezinsleden zijn (en dus meer e-mailadressen) kunnen ook zij de petitie met hun eigen emailadres ondertekenen.   Bij voorbaat dank voor het lezen,verzenden en ondertekenen van de petitie . We zullen het resultaat medio mei aanbieden aan B&W. Met vriendelijke groet,   Marian van der Linden – Emanuel (Leersum) Anne van Doorn (Doorn)                  

Datum en tijdstip aanbieden petitie bekend!

De petitie zal op maandag 16 mei 2011 om 16.45 uur door de initiatiefnemers worden aangeboden aan de heer F. Naafs, burgermeester van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Iedereen is van harte welkom!.

Gedicht

Gedicht van Henny van Herck "Station Parel van Oisterwijk..