You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Laatste nieuws!

Op dit moment is de stand 954 handtekeningen online en 77 opgehaald afgelopen zaterdag in het centrum van Vlissingen. Ook de posteractie waarbij je een foto maakt waarop je staat met de poster loopt goed. We kunnen hier al een mooie fotocollage van maken. Meer foto's zijn nog steeds van harte welkom.

+Read more...

Wilt u zelf niet op de foto maar wel een poster op uw raam, ook dat kan en misschien dat u daar dan wel een foto van kunt maken. De poster is te downloaden via: https://vlissingen.sp.nl/nieuws/2021/05/zekerheid-voor-de-piek Deze kunnen nog tot en met donderdag 20 mei, ivm de voorbereidingen voor het aanbieden van de petitie, worden gestuurd naar vlissingen@sp.nl

2021-05-18 | Petition De Piek moet blijven

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

2021-05-18

Reactie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hallo allemaal, De petitie is inmiddels gedeeld met het kabinet. En vandaag heb ik een reactie ontvangen vanuit VWS.

+Read more...

Zie hieronder: Geachte heer Leistra,

Bedankt voor uw mails en het delen van uw verzoek om wedstrijden met publiek weer mogelijk te maken voor sportende kinderen. Ik beantwoord uw mails namens het ministerie van VWS.

Het is inderdaad erg vervelend voor sporters, ouders en clubs dat het nog niet mogelijk is om al wedstrijden tegen andere clubs te spelen en hier publiek bij toe te laten. Hoewel er langzaam meer ruimte ontstaat om maatregelen af te bouwen, moet die ruimte goed verdeeld worden over verschillende sectoren. Daarom wordt de heropening van de sport in verschillende stappen uitgevoerd. Daarbij wordt eerst de ruimte voor sportbeoefening binnen en buiten voor kinderen en volwassenen vergroot. Vervolgens wordt ook het spelen van en kijken naar wedstrijden weer mogelijk.

Het kabinet heeft een openingsplan opgesteld dat ingaat op deze stapsgewijze opening van verschillende sectoren. Op de website van de Rijksoverheid (Opening samenleving stap voor stap | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) wordt dit openingsplan besproken. Hier wordt ingegaan op stapsgewijze opening van verschillende sectoren. Niet alles kan tegelijkertijd worden geopend, om op die manier stap voor stap te kijken wat mogelijk is zonder dat de besmettingen en ziekenhuisopnames direct snel oplopen. Bovendien is er beperkt ruimte voor versoepelingen, en is het ook van belang om die ruimte te verdelen over veel verschillende sectoren die nu beperkt of niet opengesteld zijn.

Tot slot wil ik u bedanken voor het delen van uw zorgen en het meedenken over het coronabeleid. Dit wordt zeer gewaardeerd. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Publieksvoorlichting VWS

Enkele reacties ie ons aanspreken

We hebben via Email ook reacties binnengekregen. Een paar daarvan wil ik u niet onthouden:

Ik ben het roerend met je eens.

+Read more...

De Vullerschool is volgens mij in perfecte staat en ligt op de mooiste plaats. Hét Trefpunt daarentegen ligt op een van de gevaarlijkste plaatsen in ons dorp. Je kan wachten op grote ongelukken.

De Vullerschool moet in het dorp blijven! Met een speelveld in de buurt . Wat wil je nog meer. Waanzinnige geld verspilling. Het idee vervult mij met afschuw.

Hoi Henk, helemaal mee eens, mocht je nog hulp nodig hebben voor een grote protestdemonstratie, help ik graag mee, hartelijke groet ,..............................

Als oud- Gorsselnaar heb ik de petitie ondertekend. Succes met je actie!

Willen we de De Vullerschool behouden?

We zijn nu een paar dagen verder. We hebben 103 ondertekenaars gevonden die graag het behoud van de school willen.

+Read more...

Is dat wel voldoende? Ik vind van niet, uiteraard blijven we nog doorgaan maar we gaan pas actie ondernemen bij meer dan 350 ondertekenaars. Dus, bent u het met ons eens maar heeft u nog geen petitie ondertekend? Doe het dan de komende week. Wij zullen er heel blij mee zijn.

Ondertekenen!

De petitie is NU te ondertekenen! Deel dit met je vrienden en wie weet gaan ze er wat aan doen!

Alvast Bedankt!.

Tweet van minister De Jonge

Gisteren was dit een Tweet van de minister:

"Hugo de Jonge @hugodejonge Als antwoord op @jacqbroek Mensen vanaf 60 jaar, geboren in 1960 of eerder, kunnen op advies van de Gezondheidsraad veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Het is niet bekend of en wanneer deze groep een ander vaccin aangeboden krijgt.

+Read more...

^MM"

Als ik de minister was zou ik iets beter op letten op wat er namens hem getwitterd wordt. Namelijk hoezo veilig? En de minister heeft vorige week beloofd om binnen 2 weken met een brief te komen over wanneer er een ander vaccin aangeboden wordt. Dus er is wel bekend of er een ander vaccin aangeboden wordt. En wat ons betreft is dat zo snel mogelijk!

Ondertussen in Frankrijk

"Vier nieuwe gevallen van trombose na AstraZeneca-vaccin in Frankrijk, twee overlijdens" kopt het Belgische Knack

"Tussen 23 april en 6 mei werden in Frankrijk vier bijkomende gevallen vastgelegd, zo blijkt uit een update van de gegevens van het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM. Het gaat om drie vrouwen - twee zestigters en een zeventigster - en een man van in de vijftig.

+Read more...

Sinds het begin van de vaccinatie met AstraZeneca werden in Frankrijk in totaal 34 gevallen, waaronder elf overlijdens, geteld. Er werden tot en met 6 mei ook wel meer dan 4 miljoen injecties met AstraZeneca toegediend. (Belga)"

Twee van de vier zijn overleden. Van de 4 nieuwe gevallen zijn er dus 3 boven de 60. Gaat lekker zo minister De Jonge! Niets aan de hand met die groep.