U, de petitionaris

Nieuwtjes

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Extra info over 5G

Kijk ook op: www.stopumts.nl voor meer actuele informatie over 5G .

28-01-2019 | Petitie Stop 5G

Reactie Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is van mening dat de woningmarkt een rigoureuze hervorming nodig heeft. Nederland behoort tot het treurige groepje landen waar inwoners naar verhouding het grootste deel van hun inkomen aan wonen kwijt zijn en dus van het besteedbaar inkomen relatief weinig overblijft.

+Lees meer...

Betaalbaar wonen moet voor iedereen haalbaar zijn. Wij zullen ons daar sterk voor maken, daar kunt u op rekenen.

Aan alle ondertekenaars

Lieve ondertekenaars,

Allereerst heel erg bedankt dat er in zo'n korte tijd zo veel handtekeningen zijn gezet! Wij zijn heel blij met jullie betrokkenheid bij Soesterberg.

Inmiddels hebben we een gesprek gehad met AGAVS. Hierin hebben we besproken dat de petitie geen pressiemiddel was om toch een feest bij hen af te dwingen, maar om de gemeente te laten zien hoe erg dit leeft in Soesterberg.

+Lees meer...

Hoe jammer wij allemaal het vinden dat er dit jaar geen Koningsnachtfeest zal zijn. Dit is inmiddels, ook al dankzij POS, bij de gemeente aangekomen. Mocht de gemeente open staan voor een gesprek, dan willen wij ons daar zeker beschikbaar voor stellen.

Feit blijft echter dat er dit jaar geen Koningsnachtfeest zal komen bij AGAVS. De argumenten die zij hiervoor hebben zijn sterk en zeer begrijpelijk. We hopen echter dat het in de toekomst weer mogelijk zal zijn en dat de gemeente zich hierbij ondersteunender opstelt.

Omdat wij denken dat het weinig zin heeft de petitie langer op te houden, hebben we besloten om de mogelijkheid tot ondertekening te sluiten.

Nogmaals bedankt voor jullie massale steun!

Groetjes, Nadine, Daniëlle, Yaela en Emma

28-01-2019 | Petitie Koningsnacht in Soesterberg

Waar is onze regering mee bezig?

Ga naar www.wanttoknow.nl en zoek daar op '5g' en zie hoe onthutsend en inconsequent onze regering bezig is!

'De mussen vallen dood van het dak' maar vanwege het grote geld voor in de zakken van onze regering (verkoop zendfrequenties) is blijkbaar alles geoorloofd!

Is de regering er nog wel voor het volk of alleen maar voor zichzelf en big company?!

.

28-01-2019 | Petitie Stop 5G

Test 5G in zden Haag

Bij enkele testen van 5G in Den Haag vielen er elke keer tussen de 30 tot 100 spreeuwen dood uit de lucht!

Deze verschijnselen zijn ook in bijvoorbeeld Amerika en Australië gezien. De dode vogels in Den Haag werden elke keer snel weggehaald!......

+Lees meer...

Link naar artikel volgt nog.

28-01-2019 | Petitie Stop 5G

Zwijgende politici legitimeren mensenrechtenschendingen in Spanje

In een gesprek van 44 minuten met Rico Brouwer voor café Weltschmerz legt Laura precies uit wat er nu aan de hand is in Spanje en in de EU en plaats dit in perspectief. Het gesprek is in het Engels en Catalaans ondertiteld (Spaanse, Zweedse, Franse en Italiaanse ondertitels zijn onderweg).

+Lees meer...

We zijn op doorbraak.be gepubliceerd met ons artikel dat zo begint: ' We staan in Europa aan de vooravond van hét politieke proces van deze eeuw. Begin februari start het proces tegen gekozen Catalaanse politici die gevangen zitten op verdenking van rebellie en opruiing.'

Leuk als je de uitzending en het artikel in je netwerk deelt en mensen oproept ook de petitie te tekenen.


In a 44 minute interview with Rico Brouwer in café Weltschmerz Laura explains what precisely is going on in Spain and the EU, and places matters in perspective. The conversation is subtitled in Engels en Catalan (Spanish,Swedish, French and Italian are underway).

We've also been published on doorbraak.be

thanks for sharing the broadcast and articles in your network and your call for people to sign the petition.

twitter actie 31 januari 2019 om 20.00 uur

komende donderdag gaan we los op Twitter. Doe je mee? Je vindt tekst en uitleg over wat we gaan doen op onze website spanje.cat .

Tussenstand

Tussenstand schriftelijke (offline) handtekeningen: +/- 1500 handtekeningen

Online petitie ondertekeningen: Zie geenzandpad.petities.nl.