U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Volg de media!

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1334705/ondernemers-woerden-randweg-kan-veel-goedkoper.html   http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1339152/inwoners-woerden-protesteren-bij-stadhuis-tegen-verkeersplannen.html.

24-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

Volg de media!

http://www.rplfm.nl/index.php/6307-verkeersplan-okw-niet-op-bierviltje-gemaakt   http://www.rplfm.nl/index.php/6300-raadsleden-spelen-verstoppertje-bij-protest.

24-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

volg het nieuws

http://www.woerden.tv/tv/Nieuws/9798/Protestactievoorrandweg.html.

24-06-2015 | Petitie Verkeer Woerden West

AT5: Kinderen demonstreren om schrappen subsidies

Circus Elleboog kondigde al aan met verschillende acrobaten en artiesten te komen naar de vergadering. 'Uiteraard zullen zij hun kunsten vertonen in en om het gemeentehuis.'.

18-06-2015 | Petitie Red Elleboog

Hart van Nederland: Circus Elleboog vecht voor bestaan

De leden van circus Elleboog stonden donderdag met grote achterban bij het gemeentehuis in Amsterdam om te demonstreren tegen het dreigende einde van het circus..

20-06-2015 | Petitie Red Elleboog

Petitie indienen bij wethouder 23 juni!

23 juni willen we de petitie indienen bij de betreffende wethouder, tijdens de commissievergadering waarbij de kinderboerderij wordt behandeld. Kom daarom ook: di 23 juni 20:00, stadhuis Delft.  .

Wethouder spreekt met twee monden: CDA neemt stelling in dossier Kuukven

INGEZONDEN ARTIKEL: CDA NEEMT STELLING IN DOSSIERS KUUKVEN Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag zijn twee lastige dossiers besproken. Het langlopende dossier zwemwater en het voornemen om in de Baarlose wijk Kuukven een groot containercomplex voor ‘woonurgenten’ te plaatsen. Midstaylocatie in KuukvenCDA Peel en Maas diende samen met de partijen AndersNu en Ton Hanssen een motie in.

+Lees meer...

De motie riep de raad en college op om het vastgestelde beleid midstay en de uitvoeringsmogelijkheden vanuit de doelstellingen van beleid en de doelgroepen nogmaals onder de loep te nemen. De knelpunten waar het college bij de uitvoering tegenaan loopt, zouden dan naar voren kunnen komen en er kon samen aan een oplossing gewerkt worden. CDA-raadslid Wim Hermans: “Alle betrokken partijen bij dit voornemen zijn op zijn zachtst gezegd niet gelukkig met het voornemen dat er nu ligt. De aanvrager, omgeving, het dorpsoverleg Baarlo, niemand wordt hier gelukkig van. De wethouder gaf op de inloopavond in Baarlo duidelijk aan dat hij ‘niet anders kan dan het beleid van de raad uitvoeren’! Vanuit de volle zaal in Baarlo werd een oproep gedaan aan de raadsleden om het geheel nog eens kritisch te bekijken. We moeten kritisch durven zijn op ons eigen beleid en uitvoeringen!” Heel vreemd dat tijdens de raadsvergadering zowel de coalitiepartijen (Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en VVD) als wethouder Arno Janssen aangaven dat ze die handreiking voor overleg overbodig vonden. De wethouder zou dit zelf wel oplossen. De wethouder had ineens geen hulpvraag meer aan de raad en kon er best zelf met de omgeving uitkomen. CDA-er Wim Hermans: “We blijven dit nauwgezet volgen!” Ook het verzoek om de beslissing op de reeds ingediende vergunningaanvraag voor het midstaycomplex op te schorten of af te wijzen om meer tijd te hebben voor een gezamenlijke oplossing werd afgewezen. Blijkbaar is er nu ineens toch tijd genoeg om er uit te komen. Tot op dit moment was er voor ons en de omgeving in elk geval nog niets van een oplossing merkbaar. De raadsleden van CDA Peel en Maas, AndersNu en Ton Hanssen stemden voor de motie. De raadsleden van Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en de VVD stemden tegen de motie. Voor het volledige artikel zie: http://www.bledje.nl/snel-nieuws/ingezonden-artikel-cda-neemt-stelling-in-dossiers-kuukven-en-dossier-zwemwater/  

http://www.bledje.nl/snel-nieuws/ingezonden-artikel-cda-neemt-stelling-in-dossiers-kuukven-en-dossier-zwemwater/

Voorlopig uitstel van plan voor tijdelijke wooncomplex Kuukven/Heierhof

De plannen voor de tijdelijk woonappartementencomplex Heierhof in de woonwijk Kuukven in Baarlo worden voorlopig uitgesteld. Dat is de uitkomst van een tweede, goed bezochte bijeenkomst van omwonenden en de gemeente 10 juni jongstleden in Baarlo.

+Lees meer...

Er waren veel vragen van de omwonenden en door die onduidelijkheid is er veel weerstand tegen de komst van het complex. Bovendien krijgt de initiatiefnemer van het plan Heierhof, huisvester Work and Stay, op die manier eerst de gelegenheid om een nieuwe locatie voor tijdelijke arbeidsmigranten bij recreatiepark Breebronne in Maasbree te realiseren.  Tijdens de inloopavond werd duidelijk dat de ondernemer cq. initiatiefnemer, College B&W en omwonenden niet op 1 lijn zaten. Nadat dit publiek duidelijk werd voor alle partijen opperde de de wethouder om advies van de raad over de beleids invulling.