U, de petitionaris
Schermafbeelding 2020 10 02 om 22.44.18

Geen Westroute tussen Castricum en Bakkum

1.180 ondertekeningen

Een Westroute langs de spoorlijn tussen Castricum en Bakkum trekt nodeloos extra verkeer aan, geeft luchtvervuiling en geluidsoverlast, is gevaarlijk voor schoolgaande kinderen, verziekt de groene longen tussen de kernen en is kostbaar en overbodig: prima alternatief vanuit de IJmond: A9 en N203.

Petitie

Wij

Inwoners van Castricum en Bakkum,

 

constateren dat:

dat een Westroute tussen Castricum en Bakkum veel te veel schadelijke gevolgen oplevert:

  • extra doorgaand verkeer
  • luchtvervuiling (m.n. fijnstof), geluidsoverlast
  • een grove barrière tussen de dorpskernen,
  • oversteekgevaar voor schoolkinderen (of) veel te steile tunnels voor minder valide patiënten huisartsen en voor fietskarren,
  • verzieken van de groene longen tussen onze dorpen, hoge kosten.

De route is overbodig: er is een prima alternatief nl. de route A22/A9 en N203.

 

en verzoeken

het plan voor een Westroute niet langer mee te nemen in de ontwikkeling van een integraal verkeersplan voor de gemeente Castricum.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Castricum 
Petitieloket:
Einddatum:
03-12-2020 
Petitionaris:
Jelle Jan Klinkert, Bob van Leeuwen 
Organisatie:
Comité Westroute Nee! 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Standpunten van partijen over de Westroute

Standpunten van partijen over de Westroute.

Beste ondertekenaars van de petitie tegen de Westroute.

Wij hebben in deze tijd vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen aan alle politieke partijen in Castricum gevraagd of zij voor of tegen de Westroute zijn. Hieronder vind je hun antwoorden:

1 De Vrije Lijst

De VrijeLijst is geen voorstander van de westroute.

+Lees meer...

noch van de oostroute. Het dossier Beverwijkerstraatweg speelt al zolang onze partij is vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De VrijeLijst vindt de 'groene variant? (ingebracht als burgerinitiatief) het onderzoeken waard. Hierdoor verdwijnen de spoorse doorkruisingen, er komen locaties bij voor woningbouw, het spoortrace kan vanaf station NS een lokale ontsluitingsweg worden naar Uitgeest en er ontstaat een dorpscentrum dat aan de rand wordt afgetekend met een natuurgebied, en worden VO school, bedrijventerreinen en sportcomplex plus winkelhart en museum Huis van Hilde zeer goed ontsloten. Verplaatsing van het station naar het geografisch hart van de gemeente (Zeeweg/ondergronds) geeft een uitstekende uitgangspositie voor bereikbaarheid strand en verbinding met de aantakking op de A9 (nog aan te leggen) bij Heiloo en de transformatie van sportpark NoordEnd met zwembad en sporthal. Van meet af aan huldigen wij het standpunt dat verkeersoplossingen in het centrum van Castricum niet mogelijk zijn zonder aanmerkelijke financiële injecties van de gemeente zelf. Zover is het nog nooit gekomen, er is zelfs nog nooit een euro gespaard voor welke verkeersmaatregel ook. De Dorpsstraat is het waard om samen met de Burgemeester Mooystraat te worden ontwikkeld tot een cultureel economisch verblijfsgebied voor (terras)horeca, funshopping en cultuur.

2. VVD

Het dossier Beverwijkerstraatweg blijft ons bezighouden, iedere oplossing of aanpassing brengt elders een probleem. Een extra weg, zuidelijk of westelijk is ook voor de VVD geen oplossing meer. ?Spoorse maatregelen?, zoals ook door uw (zuid-oost route nee) comité aangedragen, zijn mogelijk een betere denkrichting. Wij blijven ook na de verkiezingen graag het gesprek met u aangaan.

3. D66

Met genoegen verstrek ik u het verkiezingsprogramma van D66 Castricum voor GR 2022, dat onlangs door de Algemene Ledenvergadering werd vastgesteld. Op pag. 7 treft u de paragraaf 'verkeer'. Hierin wordt zonneklaar aangegeven dat een oplossing voor de overgang Beverwijkerstraatweg waarmee ons dorp in tweeën gesplitst wordt of waarbij een randweg door Bakkum wordt geleid voor ons onaanvaardbaar is. Per saldo betekent dit dat wij ons keren tegen een westroute, die wij dus afwijzen op grond van onaanvaardbare aantasting van de leefbaarheid van ons dorp. Dat geldt overigens ook voor een oplossing die het cultuurhistorisch landschap van Kronenburg en het Oer-IJ en het vogelweidelandschap aantast. Dus ook een oostelijke randweg verkrijgt evenmin onze instemming.

4. GroenLinks

Het korte antwoord; GroenLinks is tegen de aanleg van de Westroute.

Toelichting

GroenLinks denkt dat het probleem bij de Beverwijkerstraatweg veel minder groot is dan vaak wordt gedacht. Alleen in de avondspits moeten automobilisten soms wachten. In de afgelopen periode was er door Corona veel minder autoverkeer en nauwelijks filevorming.

Dat deed GroenLinks denken: waarom verkeersproblemen op een ouderwetse manier aanpakken door voor miljoenen euro?s nieuwe wegen of tunnels aan te leggen? Tunnels en wegen die het autoverkeer zullen bevorderen. Over enkele jaren zijn de problemen weer even groot, zo niet veel groter.

De oplossing zit in het terugdringen van autogebruik, thuiswerken, vaker fietsen, de spoorbomen pas dicht als de trein vertrekt, geen rechtsafslaand verkeer de Dorpsstraat en Schoutenbosch in en verkeer laten omrijden via de Zeeweg en N203. Dan zijn die lelijke randwegen helemaal niet nodig.

Meer informatie

5. Forza

Onze fractie is tegen een Westroute dan wel nog iets te doen aan de beverwijkerstraatweg. Voor ons zien wij geen oplossing mits we het station verplaatsen naar de zeeweg/n203.

6. LokaalVitaal

Deze partij heeft niet gereageerd op onze vraag. Het verkiezingsprogramma vermeldt het volgende:

Lokaal Vitaal wil in de nieuwe periode een besluit nemen over de oplossing. Uitgangspunt daarbij is dat de gevolgen zo weinig mogelijk invloed hebben op de leefomgeving en dat het besluit kan rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking.

7. CDA

Deze partij heeft niet gereageerd op onze vraag. Het verkiezingsprogramma vermeldt het volgende:

De verkeersafwikkeling van de Beverwijkerstraatweg is al jaren een gesprekspunt. Wij zien graag een splitsing van de verkeersstromen in bestemmings- en doorgaand verkeer. Ook een verbreding van de spoorwegovergang ziet het CDA als oplossing van de overlast. De overzichtelijkheid en veiligheid voor de fietsers is daarbij een belangrijke voorwaarde. Als structurele oplossing blijven wij een verlengde tunnel onder het spoor richting het station zien;

8. PvdA

De PvdA heeft niet gereageerd op onze vraag. Het verkiezingsprogramma vermeldt het volgende:

De PvdA zal haar oordeel over de beste oplossing voor Castricum pas bepalen op basis van het door het College aan de Raad voor te leggen onderzoek naar de vier alternatieven waartoe de Raad heeft besloten.
We beseffen dat elk alternatief voor- en nadelen heeft en dat elk alternatief (fervente) tegenstanders kent. De PvdA zal haar uiteindelijk oordeel baseren op het publiek belang en toetsen aan de hierboven gestelde doelen en randvoorwaarden.

01-03-2022

Petitie naar de gemeenteraad

Het is zover: vanavond wordt onze petitie gepresenteerd aan de gemeenteraad, voorzien van ruim duizend handtekeningen. Je kunt straks kijken via castricum.raadsinformatie.nl en dan de Zoom-vergadering bijwonen.

+Lees meer...

Over een paar dagen kun je daar ook de vergadering terugkijken, en dus ook onze presentatie. Op YouTube kun je ook kijken (al zitten daar een paar groengekleurde seconden in): https://youtu.be/WS6uNpdRTk0

03-12-2020

Aanbieding petitie op 3 december

We hebben de duizend gehaald! Veel dank aan iedereen die tekende!

Op 3 december gaan Bob van Leeuwen en ik (Jelle Jan Klinkert) de petitie aanbieden aan burgemeester Toon Mans van Castricum, als voorzitter van de Gemeenteraad. Een belangrijk gebeuren, dat we met enkele ludieke acties hopen op te vrolijken.

+Lees meer...

Houd dus de lokale pers in de gaten!

23-11-2020