U, de petitionaris
Img 20201005 112156092 hdr 2

Behoud permanente ateliers Nijmegen

1.031 ondertekeningen

Een stad kan niet zonder kunst, zoals kunst niet zonder de stad kan. Het op een verantwoorde wijze faciliteren van kunst is deel van een stad die zichzelf respecteert. Kunst en cultuur zijn beeldbepalend en noodzakelijk in de stad, maar panden en percelen worden geofferd om winst te kunnen maken.

Petitie

Wij

Nijmeegse kunstenaars, creatieve ondernemers en sympathisanten,

 

constateren dat:

  • Dat door de opzegging van langdurige en tijdelijke huurcontracten door de gemeente Nijmegen zeker 55 kunstenaars hun atelier tussen 1 dec 2020 en 1 maart 2021 dreigen te verliezen. Dit gaat om de ateliers in Vasim, Villa Novastraat, Berg en Dalseweg en Elzenstraat.
  • deze kunstenaars zullen op korte termijn nooit allemaal vervangende ateliers kunnen vinden, ondanks beloften van de Gemeente Nijmegen en de atelierstichting SLAK.

 

en verzoeken

  • dat de opzeggingen per direct uitgesteld worden
  • dat er een structureel en toekomstbestendig atelierbeleid ontwikkeld wordt met voldoende permanente ateliers.

Het antwoord

Nieuws over de petitie Behoud Ateliers Nijmegen

Beste kunstenaars en sympathisanten,

Met ruim 1000 ondertekenaars is afgelopen woensdag de petitie Behoud Ateliers Nijmegen door ons aangeboden aan wethouder Vergunst. In gesprek met hem hebben we nogmaals benadrukt dat het bijzonder schrijnend is dat er na 4 jaar atelierbeleid nog steeds geen zicht is op extra permanente ateliers en dat door het gelijkstellen van atelierbeheer met leegstandsbeheer een groep van tussen de 75 en 100 kunstenaars binnenkort hun atelier dreigt te verliezen. Ook hebben we dhr Vergunst verzocht om nu eerst het streven naar een permanente oplossing concreet te maken en dan pas contracten te beëindigen. 

Aansluitend heeft Niek Verschoor namens de Villanova kunstenaarsgroep ingesproken in de Nijmeegse gemeenteraad. Hij hield een sterk betoog voor het behoud van de Villanova Ateliers. Hierin bracht  hij naar voren dat de huurders niet van plan zijn om te vertrekken zonder garanties en uitzicht op permanente ateliers. 

Zowel de wethouder als leden van de raad hebben een vervolggesprek toegezegd. Ook Stichting Atelierbeheer SLAK hebben wij laten weten graag hun gesprekspartner te zijn en in een goede samenwerking met hen aan een toekomstbestendig beleid te willen bijdragen.

De Gelderlander besteedde afgelopen woensdag aandacht aan de nijpende situatie waarin kunstenaars na 4 jaar vastgesteld atelierbeleid nog steeds verkeren. Raadsleden van zowel PvdA als de SP hebben inmiddels een debat aangevraagd en ook de Stadspartij heeft zich hierbij aangesloten.

We zijn heel blij met dit resultaat; het falende beleid is flink in de aandacht gekomen en zal de komende tijd onderwerp van gesprek in de raad zijn. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat we aan het begin staan.  

De komende tijd willen wij de banden tussen alle kunstenaars verspreid over de verschillende panden verder verstevigen, want samen staan we sterk.  Het laatste woord is nog niet gezegd!

Hartelijke groet en onze dank voor jullie ondersteuning! namens de initiatiefgroep Behoud Ateliers Nijmegen, Casper ter Heerdt, Gerard Koek, Mariës Hendriks

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Nijmegen 
Petitieloket:
Einddatum:
12-11-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Casper ter Heerdt 
Organisatie:
Initiatiefgroep voor het behoud van Ateliers Nijmegen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Nieuws over de petitie Behoud Ateliers Nijmegen

Beste kunstenaars en sympathisanten,

Met ruim 1000 ondertekenaars is afgelopen woensdag de petitie Behoud Ateliers Nijmegen door ons aangeboden aan wethouder Vergunst. In gesprek met hem hebben we nogmaals benadrukt dat het bijzonder schrijnend is dat er na 4 jaar atelierbeleid nog steeds geen zicht is op extra permanente ateliers en dat door het gelijkstellen van atelierbeheer met leegstandsbeheer een groep van tussen de 75 en 100 kunstenaars binnenkort hun atelier dreigt te verliezen.

+Lees meer...

Ook hebben we dhr Vergunst verzocht om nu eerst het streven naar een permanente oplossing concreet te maken en dan pas contracten te beëindigen. 

Aansluitend heeft Niek Verschoor namens de Villanova kunstenaarsgroep ingesproken in de Nijmeegse gemeenteraad. Hij hield een sterk betoog voor het behoud van de Villanova Ateliers. Hierin bracht  hij naar voren dat de huurders niet van plan zijn om te vertrekken zonder garanties en uitzicht op permanente ateliers. 

Zowel de wethouder als leden van de raad hebben een vervolggesprek toegezegd. Ook Stichting Atelierbeheer SLAK hebben wij laten weten graag hun gesprekspartner te zijn en in een goede samenwerking met hen aan een toekomstbestendig beleid te willen bijdragen.

De Gelderlander besteedde afgelopen woensdag aandacht aan de nijpende situatie waarin kunstenaars na 4 jaar vastgesteld atelierbeleid nog steeds verkeren. Raadsleden van zowel PvdA als de SP hebben inmiddels een debat aangevraagd en ook de Stadspartij heeft zich hierbij aangesloten.

We zijn heel blij met dit resultaat; het falende beleid is flink in de aandacht gekomen en zal de komende tijd onderwerp van gesprek in de raad zijn. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat we aan het begin staan.  

De komende tijd willen wij de banden tussen alle kunstenaars verspreid over de verschillende panden verder verstevigen, want samen staan we sterk.  Het laatste woord is nog niet gezegd!

Hartelijke groet en onze dank voor jullie ondersteuning! namens de initiatiefgroep Behoud Ateliers Nijmegen, Casper ter Heerdt, Gerard Koek, Mariës Hendriks

13-11-2020

Nieuws over de petitie Behoud Ateliers Nijmegen

Beste ondertekenaars van de petitie Behoud Ateliers Nijmegen,

Namens alle kunstenaars hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie!

De afgelopen maand hebben we onder de huurders van alle betrokken panden medestanders gevonden. Leek er in eerste instantie sprake van 55 kunstenaars, inmiddels blijkt dat er zeker 100 kunstenaars slechts tijdelijke contracten hebben!

We zijn hierover inmiddels in goed gesprek met Stichting Atelierbeheer SLAK met de intentie om zoveel mogelijk samen op te trekken en samen te streven naar een gezonde situatie met voldoende permanente ateliers.

+Lees meer...

Ook ontstaat er betrokkenheid in de Nijmeegse gemeenteraad; het is onze bedoeling binnenkort alle fracties en natuurlijk ook de voor het atelierbeleid verantwoordelijke wethouder op de hoogte te brengen van de zorgwekkende situatie.

We behaalden al een goed resultaat met de petitie. Wij zullen het bijzonder waarderen als jullie je geroepen voelen om de petitie binnen jullie netwerk onder de aandacht te brengen. Zo kunnen we gezamenlijk komen tot een mooie opbrengst!

De petitie is nog tot 12 november as. te ondertekenen. Onze dank alvast voor jullie hulp : )

Hartelijke groet,

Initiatiefgroep Behoud Ateliers Nijmegen

Casper ter Heerdt, Gerard Koek & Mariës Hendriks

30-10-2020