U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Wat is de stand van zaken?

Beste mensen, Bedankt dat jullie in zulke grote getale de petitie hebben ondertekend; 516 ondertekeningen! Wat is nu de stand van zaken? We hebben meerdere malen de heer Bouwmeester, voorzitter van het Dagelijks & Algemeen bestuur van Amsterdam West, en de buurtregisseur mevrouw Rensen gemaild en gebeld met de vraag om een gesprek en het aanbieden van de petitie. Tot op heden hebben wij hier nog geen reactie op gekregen.

+Lees meer...

Er is pers aandacht geweest over de petitie en de heer Ijkelenstam en Rietman van de bestuurscommissie en portefeuillehouders van de betreffende buurten willen graag bij de aanbieding aanwezig zijn. De heer ijkelenstam opperde om te wachten op de uitkomst van de mediation tussen de exploitant en de twee klagers. Daar zijn wij niet voor. In feite is mediation voor dit bredere 'conflict' niet het geëigende middel. Een deel van de belanghebbenden (wij 516 mensen!) wordt niet gehoord, zoals in een goed proces hoort. De petitie aannemen en in gesprek gaan met de voorstanders zou het mediation traject niet in de weg staan. Het zou juist het stadsdeel helpen om tot een meer gewogen beslissing vanuit de buurt te komen.  Wat is het vervolg? We trachten de komende twee weken toch in gesprek te komen en de petitie aan te bieden. We zijn vastberaden om in ieder geval gehoord te worden. We houden jullie op de hoogte. Groet! Rosalie en Fred  

Petitie aangeboden

Beste ondertekenaars, Petitie over nieuw leenstelsel aan Senaat aangeboden 13 januari 2015 De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft dinsdag een petitie over het Wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs overhandigd aan de leden van de commissie voor OCW van de Eerste Kamer. De studentenvakbond is fel tegen de invoering van het leenstelsel.

+Lees meer...

Via de websitewww.stophetleenstelsel.petities.nl hebben 34.625 mensen zich tegen het wetsvoorstel uitgesproken. De petitie werd, in aanwezigheid van diverse andere senatoren, officieel in ontvangst genomen door senator Greetje De Vries-Leggedoor, voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten het wetsvoorstel op dinsdag 20 januari 2015 plenair te behandelen. Dezelfde dag zal hoofdelijk over het wetsvoorstel worden gestemd.

Website LSVb
15-01-2015 | Petitie Stop het leenstelsel

250+ handtekeningen !

Na het artikel in de Kijk op Reeuwijk zijn er veel handtekeningen gezet. Het zijn er nu al ruim 200 via de formulieren bij de COOP, Jumbo en Zus & Zo en dan via petities.nl ook nog 64.  .

14-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

Petitie geplaatst in de Kijk op reeuwijk

Er is een artikel geplaatst in de Kijk op Reeuwijk van 14 januari 2015. Ook online te bekijken.  .

14-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

Petitieaanbieding Mensen die Maken wil je niet Breken - De Auteurswet moet beter.

Vanmiddag werd de petitie “Mensen die Maken wil je niet Breken”, een petitie van auteurs en artiesten voor een beter en eerlijker auteursrecht, aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie. De petitie, ondertekend door ruim 11.000 professionele auteurs en artiesten, onder wie Waldemar Torenstra, Jan Boerstoel, Frans Bauer, Saskia Noort en vele anderen werd aangeboden door Hanco Kolk (striptekenaar), Bob Fosko (zanger en acteur) en het dagelijks bestuur van het Platform Makers.  Achtergrond Auteurs en artiesten staan onder grote druk om zonder redelijke vergoeding hun auteursrechten aan opdrachtgevers en exploitanten af te staan. Daardoor is het bijna onmogelijk om met creativiteit een redelijk inkomen te verdienen.

+Lees meer...

Het auteursrecht, ooit bedoeld als bescherming van de auteur, komt nog zelden daadwerkelijk en in voldoende mate ten goede aan de auteur zelf. In navolging van de landen om ons heen is een sterk Auteurscontractenrecht, een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten, broodnodig. Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers): “De auteursrechtensector is volgens onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor 6 procent van ons Bruto Binnenlands Product en 7,4 procent van onze werkgelegenheid. Het kan het niet zo zijn dat degenen die aan de basis van diezelfde industrie staan met een fooi worden afgescheept. Niet alleen om morele redenen, maar ook uit welbegrepen eigenbelang: om de legitimatie van het auteursrecht, maar ook voor het voortbestaan van een belangrijke industrie. De Nederlandse economie is mede van auteurs en artiesten afhankelijk. Zij willen niet ‘hun hand ophouden’, maar vragen wel het recht om eerlijk mee te delen in het succes van hun werk; om een bescherming van hun markpositie als culturele zelfstandigen in een vitale industrie. Een sterk auteurscontractenrecht kan en moet daaraan een belangrijke bijdrage leveren. We roepen de Tweede Kamer op hier spoedig werk van te maken.” Een grote groep makers sprak zich onlangs uit over de huidige marktsituatie van makers in de uitgave Makers aan het Woord: http://www.platformmakers.nl/data/file/4/106.pdf

Stand na 3 dagen

Inmiddels hebben 57 mensen op de  webpetitie geregareed en ca. 120 mensen bij de Jumbo, COOP en Zus & Zo.

+Lees meer...

De stand is dus in 3 dagen ruim 175 mensen. Een hoge betrokkenheid dus. Gisteren het Kennedybos geschouwd en inmiddels een brief naar onze wethouder gestuurd. Nu even afwachten. Bedankt in ieder geval voor de vele reacties.

11-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

Overleg met OCW

In december 2014 heeft een overleg plaatsgevonden met ambtenaren van OC&W welke zich bezig houden met de OV studenten kaart. Dit als gevolg van bemiddeling van de LSvB. Samen met Jan van Bilsen, VZ stichting DaMu scholen en directeur van de school voor jong talent Den Haag - Koninklijk Conservatorium / ballet opleiding, Ellen Schepens - LSvB en ondergetekende hebben we een toelichting gegeven op onze argumenten. We hebben de feiten goed kunnen toelichten: DaMu kinderen volgen een officiele HBO-vooropleiding, zijn ingeschreven bij een hogeschool, de opleiding is een aaneensluitend curriculum in samenhang met de HBO-vervolg opleiding, leerlingen krijgen van dezelfde docenten les en moeten aan heel hoge toelatingseisen voldoen.

+Lees meer...

Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal opleidingslocaties, voor kolassiek ballet maat twee waardoor reizen voor de studie noodzakelijk is. Dans kinderen moeten vroeg beginnen (10 jaar) en dagelijks klassikaal een intensief programma volgen. OC&W heeft aangegeven een veel beter begrip te hebben van de situatie en heeft begin januari 2015 nadere vragen gesteld. Deze zijn beantwoord. vervolgens gaat er een voorstel naar de minister en wie weet komt er dan witte rook uit de schoorsteen. Meer realisitisch zal zijn dat er nog nadere vragen komen van de minister. belangrijk is verder te vermelden dat DaMu kinderen in een gastgezin per 1 januari 2015 in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Dat is dus al geregeld. De kosten voor een studenten OV zijn vergelijkbaar met het bedrag voor dubbele kinderbijslag en de kriteria zijn dus al gesteld om daar aan te voldoen. het grootste deel van de DaMu kinderen reist en gaat alleen in een gast gezin als de afstand te groot is, bijvoorbeeld als je op een van de eilanden woont. To be continued... Stefan Flos - info@ov4damu.nl

meer info over de dubbele kinderbijslag op website SVB.nl

‘In Landhorst geen mestfabriek’

Geen mestfabriek in Landhorst. Dat stellen de Brabantse Provinciale Statenleden Antoinette Knoet-Michels (PvdA), Hagar Roijackers (GroenLinks) en Marco van der Wel (Partij voor de Dieren) onomwonden op zaterdag 10 januari in De Gelderlander. De drie Statenleden brachten vrijdag 9 januari een bezoek aan de locatie in Landhorst waar Nederlands grootste mestfabriek zou moeten komen.

+Lees meer...

Daarna gingen ze bij Giel Dekkers, de man die in Landhorst de protesbeweging leidt tegen de fabriek, op bezoek om in gesprek te gaan met verontruste inwoners van Landhorst en buurdorp Venhorst. Er zijn inwoners die liever niet met naam en toenaam in de krant willen. ‘Want we willen de lieve vrede in het dorp zo goed mogelijk bewaren.’ Het is duidelijk dat de mestfabriek al voor tweedeling zorgt in de dorpen. ‘Dat is al wat MACE (de boerencoöporatie die de mestfabriek in Landhorst wil bouwen, HB) hier heeft bereikt.’Bron: De Gelderlander