U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Flevolanders moeten mail nogmaals bevestigen!

Flevolanders die de petitie ondertekend hebben moeten de onlangs verzonden mail beantwoorden en hun adres en geboortedatum invullen. Dit is voor de Provincie de controle of de handtekeningen meetellen voor het inspraakrecht.

+Lees meer...

Hiervoor zijn tenminste 100 traceerbare personen uit de basisadministratie nodig. Alle Flevolanders doen! Ondertussen lopen de ondertekeningen uit het hele land en zelfs daarbuiten goed door.

Waterlooplein bewoners bij AT5

Het plan om het Waterlooplein te vernieuwen stuit op steeds meer weerstand. Na de marktkooplui, roeren nu ook de omwonenden en de vaste bezoekers van het Waterlooplein zich. 'Dat Waterlooplein is typisch Amsterdam, dat moet je niet gaan gladstrijken', meent bewoner Corné Bibo.

+Lees meer...

'Het is niet goed voor de marktlui en voor de bezoekers, de klanten met een kleiner budget', voegt marktbezoeker Abraham Vega hier aan toe. 's Avonds mensen trekken Vaste bezoekers en omwonenden verzetten zich samen tegen de vernieuwing van het Waterlooplein om verschillende redenen. In de plannen van de gemeente moet het plein minder kil worden. Een plek waar het ook fijn is om te zijn als er geen markt is, zodat er 's avonds ook mensen naar het plein komen. Maar bewoonster Anna Iken ziet dat niet zitten. 'Die komen hier niet alleen om plezier te maken, maar ook om rotzooi te trappen. Wij wonen hier, wij vinden het fijn dat er ook gewoon een leeg plein is 's avonds.' Bestuurder van stadsdeel Centrum, Roeland Rengelink, legt uit wat de plannen van de gemeente zijn: 'Het is niet de bedoeling om hier een grote toeristische trekpleister van te maken, want ik denk dat dat de echte zorg is van de buurt. Daar gaat het niet om, maar dat het stadhuis een plek is voor alle Amsterdammers waar je ook laat zien die dingen die voor Amsterdam en de Amsterdammers belangrijk zijn, dat vind ik een goede zaak.' Markthal Stopera Maar de bewoners en bezoekers geloven juist niet dat het een plein wordt voor alle Amsterdammers. Voor een aantal marktkooplui is er straks geen ruimte meer. In de Stopera komt een markthal waar zelfgemaakte spullen worden verkocht. 'Er wordt nu uitgegaan van een commercieel concept, wat bijna een concurrentie is van de markt. Het unieke karakter gaat verloren. Dat rafelige wat Amsterdam nou net zo leuk maakt', vreest Corné Bibo. 'Het is één van de weinige markten die nog steeds toegankelijk is voor alle sociale klassen in Nederland. Bijvoorbeeld ik heb dit jasje voor 5 euro gekocht. Dit is een hele mooie jas, er was een gaatje ik heb het gerepareerd. Maar ik kan het gebruiken', zegt Abraham Vega. De markt is nu gemiddeld voor 60 procent bezet, daarom wil de gemeente een kleinere markt die kan groeien in de zomer. Maar bezoekers zijn bang dat het een markt wordt voor yuppen en hipsters, zoals de zondagsmarkt in het Westerpark en De Hallen in West. 'De plekken op de markt worden niet duurder, de plekken in het Stadshuis is een ander verhaal. Dat betekent niet dat het voor de klanten ook duurder wordt', zegt Rengelink. De gemeente zegt toe nog in overleg te gaan met de bezoekers, bewoners en marktkooplui. http://www.at5.nl/artikelen/164851/vrees-voor-vernieuwing-waterlooplein-unieke-karakter-gaat-verloren

23-01-2017 | Petitie Red ons Waterlooplein

300 handtekeningen op papier

Buiten deze petitie om zijn er ook al ruim 300 handtekeningen opgehaald middels handtekeninglijsten..

23-01-2017 | Petitie Geen brug over het IJ

Bespreking Sloop voormalig Caland Lyceum in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte 25 januari a.s.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij attendeer ik u op de bespreking van agendapunt 7 (Sloop voormalig Caland Lyceum Argonautenweg) van de overlegvergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op woensdag 25 januari a.s. in de raadzaal van het stadhuis, Coolsingel 40.

+Lees meer...

Het agendapunt zal om ca. 10.30 uur aan de orde komen.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op:

https://rotterdam.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=6246

U kunt de vergadering ook live volgen op:

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/

Bezwaarschrift

Vandaag is het bezwaarschrift tegen de geplande kap van het Badhoevedorps Wandelbos afgeleverd op het Gemeentehuis te Hoofddorp..

23-01-2017 | Petitie Red het Badhoevedorps wandelbos

Veel ongelukken op Laan van Chartroise

Sinds 2011 zijn er op de Laan van Chartroise minimaal 8 verkeersongelukken geweest met slachtoffers. Dit blijkt uit een analyse van de 112-meldingen op internet.

Via Google hebben we uitgezocht hoeveel zware ongelukken er de afgelopen jaren op de Laan van Chartroise zijn gebeurd.

+Lees meer...

Als we alleen afgaan op de 112-meldingen dan gaat het om 8 ongelukken sinds 2011, waarvan 5 in de afgelopen twee jaar.

Dit is het topje van de ijsberg, want minder zware ongelukken, met alleen wat blikschade of schaafwonden worden niet bij 112 gemeld en dus niet geregistreerd.

De zware ongelukken die wij hebben gevonden:

3 juni 2016: Aanrijding met letsel auto/voetganger ter hoogte van de Rietendakschool.

5 december 2015: Te hard rijdende auto slaat over de kop, de bestuurder is met een ambulance afgevoerd.

21 november 2015: Twee auto's botsen op elkaar bij kruising Laan van Chartroise met Marnixlaan

17 september 2015: Een aanrijding auto/fietser met letsel ter hoogte van Anton Geesinkstraat

24 augustus 2015: Een 19-jarige fietser raakt zwaargewond, als hij op de hoek van de Marnixlaan en de Laan van Chartroise wordt aangereden door een automobilist.

17 augustus 2014: Een automobilist raakt 2 paaltjes, een lantarenpaal en een boom ter hoogte van Rietendakschool, bij dit ongeluk raakt 1 meisje licht gewond. De auto is total loss.

23 augustus 2012: Fietser doodgereden door auto op Laan van Chartroise

31 januari 2011: een aanrijding tussen een auto en een fietser. Een vrouw raakt gewond.

Honderden mensen uit Leidschendam, Leidschenveen, Rijswijk en Voorburg tekenen

Na iets meer dan een dag, hebben al meer dan 400 mensen de petitie ondertekend. Wil je zien wat het betekent om een windturbine vlakbij je huis te hebben? Zie bijvoorbeeld deze video:

http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/45835/bewoners-in-actie-tegen-windturbine

.

Betoog in ingezonden brief op 21 januari 2017

Een ingezonden brief in NRC Handelsblad op 21 januari 2017 van dr ir Joop Nicolai uit Lelystad betoogt "Breng de maximumsnelheid op autosnelwegen in de Randstad terug naar 100 km per uur", ondersteund met goede argumenten:

• De feitelijk gereden gemiddelde snelheden van personenauto’s bij vrije doorstroming waren in 2015 slechts 1,68 km/u hoger dan bij een maximumsnelheid van 120 km/u. Dat maakt de hogere limiet tot een fopspeen.

+Lees meer...

• het aantal doden bij ongevallen op wegvakken waar men 130 km/u mag rijden, gestegen van 16 naar 35. Ook het aantal (ernstig) gewonden steeg. Bekend is tevens dat de maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid circa 14 miljard euro bedroegen.

• Bij een rijsnelheid van 130 km/u zal de capaciteit (van de weg) in normale omstandigheden kleiner zijn, bijv. 75 à 80 procent van die bij 50 km/u.

21-01-2017 | Petitie Eén snelheid op de snelweg