U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Zienswijze werkgroep aangeboden aan wethouder Tim Weijers.

Vandaag heeft de werkgroep hun zienswijze op ludieke manier aangeboden aan wethouder Tim Weijers. .

29-09-2017 | Petitie Geen golfbaan Kerkrade

Protest tegen gaswinning Groene Hart heeft zin

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) kan niet zomaar het regioprotest tegen gasboringen in het Groene Hart terzijde schuiven.

Dat stelt Marcel Boogers, bijzonder hoogleraar regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. Zes gemeenten, twee provincies en twee waterschappen protesteren gezamenlijk tegen de dreigende boringen naar olie en gas bij onder meer Haastrecht en Woerden.

https://www.ad.nl/groene-hart/protest-tegen-gaswinning-groene-hart-heeft-zin~ad1e4c54/.

De petitie opgepikt door De Stentor!

Gisteren 27 september, bracht De Stentor al het nieuws dat deze petitie was gestart tegen de naamsverandering van het station. Goed nieuws!.

Conferentie Dordt doet Duurzaam

Woensdag 27 september. We zijn er bijna.

+Lees meer...

250 handtekeningen opgehaald. Proeftuin Amstelwijck was met vier vrijwilligers nadrukkelijk aanwezig op de Conferentie 'Dordt doet duurzaam?!' Georganiseerd door Het Platform Duurzaamheid Dordrecht en de Gemeente. Locatie Stadsboerderij Weizigt.

Het Platform Duurzaam Dordrecht ziet de uitvoering van het opgavenplan niet alleen als een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de hele Dordtse samenleving: burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Geploft

Hoe educatief mag een maatschappij zichzelf laten ploffen, en achtereenvolgens op "11-septembertragische" wijze laten ontploffen, door defecten in vliegtuigen eerst demonstratief te falen te verhelpen, om daarna de daaraan te danken educatieve "tornadoproeven" op vliegtuigen met Bijlmerrampen op hoofdsteden als waanidee af te blijven doen in diens rechtbanken en parlementen?!.

14 oktober: handtekeningen verzamelen op Koornmarkt Almelo

Op zaterdag 14 oktober staat de Minimapartij op de Koornmarkt in Almelo. Mensen kunnen hier in gesprek met de mensen van de Minimapartij, vragen stellen, tips delen, maar vooral ook: de petitie ondertekenen!.

petitie blijft langer actief

Deze petitie blijft actief. De inburgering van veel nieuwe Nederlanders gaat niet zo goed. De lange wachttijden bij inschrijven en nakijken van de inburgeringsexamens is voor velen irritant. We willen nog meer handtekeningen verzamelen.

Vraag uw familie en bekenden om deze petitie te tekenen..