U, de petitionaris
Schermafbeelding 2018 01 16 om 09.52.42

Laat Park Schakenbosch leven

670 ondertekeningen

Schakenbosch is een prachtig cultuurhistorisch park in Leidschendam-Voorburg. Door de geplande woningbouw dreigt deze oase aan rust en natuur te verdwijnen en daarmee de kwaliteit van het park en de leefomgeving van omwonenden drastisch te verslechteren.

Petitie

Wij

Omwonenden, bezoekers van het park en inwoners van Leidschendam-Voorburg

 

constateren dat:

Onomkeerbare gevolgen voor het park en de omgeving door de ruimte die nu is gepland voor 325 woningen. Door toename van het aantal mensen en verkeer zal:

  • luchtvervuiling verergeren;

  • geluidshinder in de omgeving toenemen;

  • verkeersdruk op de Veursestraatweg nog hoger worden en hiermee de bereikbaarheid van de gemeente verslechteren;

  • ruimte voor rust en ontspanning verdwijnen;

  • biodiversiteit in en rondom het park ernstig worden aangetast.

 

en verzoeken

Uitsluitend op basis van een actueel, integraal MER-rapport, zodanige besluiten te nemen dat door beperking van woningbouw en verkeer de kwaliteit van park Schakenbosch en een gezonde leefomgeving van omwonenden ook volgens de laatste inzichten gegarandeerd is.

Het antwoord

Aangepast bestemmingsplan Schakenbosch voldoet niet

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met een aangepast bestemmingsplan. Het amendement van de oppositie in de gemeenteraad komt daar nauwelijks in terug.

REACTIE PETITIONARIS

Samen met 670 anderen heb je het manifest van Behoud Park Schakenbosch ondertekend op petities.nl. Daarvoor zijn we je zeer dankbaar. Er is in de tussentijd veel gebeurd.

Ondanks het overhandigen van de ruim 650 handtekeningen, 245 steunbetuigingen en het indienen van onze zienswijzen bleef het concept-bestemmingsplan zoals het was: 325 woningen met o.a. appartementengebouwen van 15 tot 20 meter hoog. De toename van het verkeer, de milieu-effecten op de natuur in het park en de leefomgeving; de onderzoeken wezen uit dat het allemaal 'binnen de lijntjes' was.

Op 7 juli 2020 lag het concept-bestemmingsplan klaar om goedgekeurd te worden. Een amendement, opgesteld door de oppositie, gooide roet in het eten: een meerderheid van de Raad stemde voor het amendement. Hierin stond o.a. dat er alleen gebouwd zou mogen worden op de plekken waar nu gebouwen staan en, indien nodig, het aantal woningen naar beneden moet. Ook is betere burgerparticipatie en het verhogen van het aantal sociale woningen in het amendement opgenomen.

Er is in september 2020 een traject opgestart om, met inspraak van betrokkenen en belanghebbenden, tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Maar helaas heeft dit tot geen verbetering geleid. De projectontwikkelaar drukt de plannen gewoon door en de gemeente veert mee.

Nu willen we je vragen om nog één keer je stem te laten horen. Want hoeveel natuur moet er nog verdwijnen voor de zogenaamde woningnood, maar verrijzen er ondertussen grotendeels dure en luxe woningen? En hoezo achteraf de verkeersproblematiek oplossen? Het verkeer en de bijbehorende lucht- en geluidsoverlast is nu al een groot probleem in het omliggende gebied, laat staan als straks alle nieuwbouwprojecten in Leidschendam-Noord gerealiseerd zijn (ca. 800 woningen). Ook het project Noorthey van ca. 40 woningen zal via Schakenbosch ontsloten worden.

Hoe je je stem kunt laten horen lees je in het laatste nieuwsbericht van Behoud Park Schakenbosch.

Doe je mee?

Dank je wel namens Behoud Park Schakenbosch

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Leidschendam-Voorburg 
Petitieloket:
Einddatum:
28-04-2018 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Karen de Mos 
Organisatie:
Behoud Park Schakenbosch 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Laat je stem vandaag horen!

Vanavond vindt de (digitale) vergadering van de Commissie Omgeving plaats waarin het Raadsvoorstel 'vaststellen bestemmingsplan Schakenbosch' wordt behandeld. Hierna zullen de raadsleden op 9 maart a.s.

+Lees meer...

een uitspraak doen. Tijd voor een laatste noodoproep aan alle raadsleden. Stuur je bericht, het liefst vandaag nog, naar griffie@lv.nl en vermeld in het onderwerp Urgent bericht over Schakenbosch, bestemd voor alle raadsleden.

16-02-2021

Aangepast bestemmingsplan Schakenbosch voldoet niet

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met een aangepast bestemmingsplan. Het amendement van de oppositie in de gemeenteraad komt daar nauwelijks in terug.

+Lees meer...

REACTIE PETITIONARIS

Samen met 670 anderen heb je het manifest van Behoud Park Schakenbosch ondertekend op petities.nl. Daarvoor zijn we je zeer dankbaar. Er is in de tussentijd veel gebeurd.

Ondanks het overhandigen van de ruim 650 handtekeningen, 245 steunbetuigingen en het indienen van onze zienswijzen bleef het concept-bestemmingsplan zoals het was: 325 woningen met o.a. appartementengebouwen van 15 tot 20 meter hoog. De toename van het verkeer, de milieu-effecten op de natuur in het park en de leefomgeving; de onderzoeken wezen uit dat het allemaal 'binnen de lijntjes' was.

Op 7 juli 2020 lag het concept-bestemmingsplan klaar om goedgekeurd te worden. Een amendement, opgesteld door de oppositie, gooide roet in het eten: een meerderheid van de Raad stemde voor het amendement. Hierin stond o.a. dat er alleen gebouwd zou mogen worden op de plekken waar nu gebouwen staan en, indien nodig, het aantal woningen naar beneden moet. Ook is betere burgerparticipatie en het verhogen van het aantal sociale woningen in het amendement opgenomen.

Er is in september 2020 een traject opgestart om, met inspraak van betrokkenen en belanghebbenden, tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Maar helaas heeft dit tot geen verbetering geleid. De projectontwikkelaar drukt de plannen gewoon door en de gemeente veert mee.

Nu willen we je vragen om nog één keer je stem te laten horen. Want hoeveel natuur moet er nog verdwijnen voor de zogenaamde woningnood, maar verrijzen er ondertussen grotendeels dure en luxe woningen? En hoezo achteraf de verkeersproblematiek oplossen? Het verkeer en de bijbehorende lucht- en geluidsoverlast is nu al een groot probleem in het omliggende gebied, laat staan als straks alle nieuwbouwprojecten in Leidschendam-Noord gerealiseerd zijn (ca. 800 woningen). Ook het project Noorthey van ca. 40 woningen zal via Schakenbosch ontsloten worden.

Hoe je je stem kunt laten horen lees je in het laatste nieuwsbericht van Behoud Park Schakenbosch.

Doe je mee?

Dank je wel namens Behoud Park Schakenbosch

04-02-2021