U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Bert Koenders 'gematigde rebellen' Goed Nieuws Show

http://www.nu.nl/politiek/4157244/nederlandse-hulp-oppositie-syrie-verloopt-voorspoedig.html.

18-01-2016 | Petitie Bert Koenders moet naar Syrië

'Gematigde rebellen' bestaan niet

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/er-zijn-geen-gematigde-rebellen.

18-01-2016 | Petitie Bert Koenders moet naar Syrië

'Gematigde rebellen' gevaar voor christenen

http://www.refdag.nl/opinie/gematigderebelleninsyrieookgevaarvoorchristenen1_926219.

18-01-2016 | Petitie Bert Koenders moet naar Syrië

Sante plaats een oproep voor onze petitie

Enkele dagen geleden heeft ook Sante onze oproep ondersteun en een direkt link geplaatst naar onze petitie .... nu gaan we vast snel naar de 10.000.

Twee petities aan Koning Willem-Alexander opnieuw geformuleerd

De eerste, op 12 januari opgestelde petitie aan onze monarch over het initiatiefproject "Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid" en de kort daarna opgestelde tweede petite "De Tuin der Hemelse Vreugden van Jeroen Bosch moet echt terug naar Nederland!" zijn nu beter op elkaar afgestemd en met een diepere, christelijk-hermetische onderbouwing voorzien. Tevens is de eerste petitie nu geïllustreerd met een foto van de petitionaris en een toehoorster bij het uitspreken op 6 januari, Driekoningen bij de Kerstboom voor het Koninklijk paleis op de Dam van zijn Nieuwjaarstoespraak 2016 onder de titel "Wereldvredesbond", en twee dagen daarna in de bibliotheek van het Willehalm Instituut te Amsterdam, een toespraak die nu ook in twee delen op YouTube te zien is.

+Lees meer...

De toevoeging van het woord "echt" in de tweede petitie heeft te maken met het feit dat er weliswaar een reproductie op ware grootte van dit drieluik in het Jeroen Bosch Art Center te bewonderen is, en tevens aan een reconstructie ervan wordt gewerkt door de expert in oude schilderstechnieken Henk Groenendaal in het Zwanenbroerdershuis in Den Bosch, maar dat het echte drieluik niet te zien zal zijn in de door de Spaanse koning Filip IV en onze koning Willem-Alexander op 12 februari te openen Jeroen Bosch tentoonstelling in het Noord-Brabantse museum; immers het Prado museum in Madrid weigerde hun pronkstuk voor deze gelegenheid uit te lenen. Waren zij wellicht bang dat dit drieluik, dat door hertog Alva aan het begin van de 80-jarige oorlog uit het Brusselse paleis van de naar Duitsland gevluchte Willem van Oranje verwijderd werd en dus eigenlijk als roofkunst moet worden beschouwd, nooit meer terug zou keren?

waar blijven we

waar blijven we mensen kom op en help Wilders..

16-01-2016 | Petitie Steun voor Wilders van PVV-ers

Enquête hondenbelasting.

Het heffen van hondenbelasting leidt al decennia lang discussie onder met name hondenbezitters in Nederland. Om te inventariseren hoe “Nederland” hierover denkt heeft Stophondenbelasting een enquête opgesteld.

+Lees meer...

Met de uitkomsten kan gericht een debat gehouden worden. Zodat de betrokken partijen (hondenbezitters, gemeenten maar ook degene die overlast ondervinden van honden (bijtincidenten en hondenpoep bijvoorbeeld) zo breed mogelijk geïnformeerd worden. Daarom nodigt de Actie tegen de Hondenbelasting u uit om uw mening te geven.

Om mee te doen kopie deze link in uw browser:

https://docs.google.com/forms/d/17BTCdRt1Mpo9LnJT8C4M5K-v1abesHGS5qosZtGiIdM/viewform

De uitkomsten van deze enquête zullen worden gepubliceerd o.a. op de website www.stophondenbelasting.nl en via www.facebook.com/Stophondenbelasting

Bevestig aub uw handtekening!!

Naar aanleiding van de update van de site van petities.nl is het bekend geworden dat er ruim 3.500 onbevestigde handtekeningen zijn voor deze petitie.

Hebt u de petitie ondertekent en geen email bevestiging ontvangen OF Hebt u uw handtekening niet bevestigd OF Twijfelt u of u de petitie getekend heb en wilt u alsnog tekenen.......

Teken de petitie nogmaals of vraag een bevestigingsmail opnieuw aan.

Uw steun wordt op prijs gesteld.

.