U, de petitionaris
Bleiswijksezoom1

Stop lozing chemisch middel Phoslock in de Bleiswijkse Zoom

327 ondertekeningen

HHSK heeft zichzelf vergunning verleend voor het lozen van 90.000 kg chemisch middel met het zware metaal Lanthaan tegen blauwalg. Het toevoegen van chemische stoffen aan water is strijdig met de Waterwet, schadelijk voor de natuur en stelt mens en dier bloot aan hoge concentraties zware metalen.

Petitie

Wij

T.Jorna, H.Meijer, J.Verburg, P.Groen, projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland (POkO) en medestanders

 

constateren

  • dat HHSK beweert dat de plannen zeer natuur- en milieuvriendelijk zijn. Dit is onjuist;

  • dat de plannen en vergunning met geen enkele natuur- en milieu organisatie, inwonersgroep of belanghebbenden zijn afgestemd en goedgekeurd;

  • dat hoewel het lozen van milieuvreemde stoffen volgens de Waterwet verboden is, HHSK zichzelf vergunning heeft verleend. Een bezwaarschift heeft HHSK niet ontvankelijk verklaard vanwege niet belanghebbend!?

 

en verzoeken

  • stopzetting van de Phoslock lozingsplannen en uitvoering;

  • in constructief overleg te treden met de aktiegroep Bleiswijkse Zoom Natuurlijk Schoon (BZNS) en andere belanghebbenden, en

  • een werkelijk natuur- en milieuvriendelijke oplossing voor de Bleiswijkse Zoom te zoeken, overeen te komen en te realiseren.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Schieland en de Krimpenerwaard (Hoogheemraadschap van) 
Petitieloket:
Einddatum:
25-07-2020 
Petitionaris:
T.B. Jorna 
Organisatie:
Bleiswijkse Zoom Natuurlijk Schoon (BZNS)  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Interview in de Heraut van 20 mei

Beste mensen,

Vandaag, 20 mei, is er een Interview in de Heraut over dit onderwerp en de petitie te lezen. Zie deze link

Vriendelijke oproep aan allen de petitie te ondertekenen en te delen in de gemeente Lansingerland en omstreken.

Samenwerking met ander natuur- en milieu organisaties is gestart.

+Lees meer...

Ook zij ondersteunen het bezwaar en de petitie.

Korte en lange termijn schadelijkheid van Phoslock met Lanthaan op het waterleven kleiner dan vissen is inmiddels wetenschappelijk aangetoond.

Alvast hartelijk dank voor uw ondertekening en het delen van de petitie. Tjipke Jorna

20-05-2020

Natuur- en vogelwacht Rotta steunt de petitie

01-05-2020

Bezwaarschrift aan de gemeente Lansingerland en Rotterdam start eigen kritisch onderzoek

Beste mensen,

Hierbij het, op 8 november 2019 aan de gemeente Lansingerland gestuurde Bezwaarschrift. Bleiswijk valt daaronder.

+Lees meer...

De gemeente heeft dit vervolgens doorgestuurd aan het Waterschap. Het standpunt van de gemeente Lansingerland hierover is tot nu toe nog onduidelijk.

Voor de gemeente Rotterdam is het bezwaarschrift inmiddels voldoende aanleiding geweest om een eigen kritisch eigen in te stellen. Dit is aangekondigd en gestart 1 dag na de hoorzitting met de bezwaarcommissie van ons met het Waterschap.

Phoslock onderzoek Kralingseplas

Bezwaarschrift 8 november 2019 aan gemeente Lansingerland.

Bezwaarschift : tegen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de recreatieplas van de Bleiswijkse zoom.

In de krant Hart van Lansingerland van 24 oktober stond het bericht met de titel : Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder

Zie deze link

Op zich lijkt het een positief bericht. “Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om dit gebied natuurlijk schoner en gezonder te maken. Met een betere kwaliteit van het water in de recreatieplas (streven is: vrij van blauwalg) en meer balans in de flora en fauna in en om de plas. Dit najaar start de voorbereiding, in 2020 en 2021 vinden de werkzaamheden plaats en in het voorjaar van 2021 is het project klaar. “ Zie verder het bericht op bijgaande link. Wat echter blijkt is dat naast allerhande goede en naar verwachting natuur vriendelijke maatregelen er is gekozen en wellicht al besloten voor het bestrijden van blauwalg met een nieuw chemisch bestrijdingsmiddel met de naam Phoslock. Dit schijnt een nieuw wonder middel te zijn wat fosfaat bind en het naar de bodem laat zakken waardoor het niet meer bijdraagt aan algen bloei. Het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen leek iets wat door gemeenten en overheden niet meer werd en wordt gedaan vanwege de gebleken vervelende effecten voor het milieu, de natuur en de mensen op korte en zeker op langere termijn. Voorbeelden hiervan zijn er te over. Asbest, pesticiden, PFAS, PFOS, lood in het drinkwater en zo zijn er nog wel meer op te noemen. Het is daarom onbegrijpelijk waarom onze lokale overheden toch gekozen en mogelijk al besloten hebben een nieuw chemisch bestrijdingsmiddel in te gaan zetten voor het bestrijden van blauwalg. Het chemische bestrijdingsmiddel is recent ontwikkelt en pas op de markt. Het komt oorspronkelijk uit Australië en wordt inmiddels veel ingezet in China om problemen in zwaar vervuilde meren en rivieren aan te pakken. Maar dat betekent niet dat wij dat dan hier ook maar moeten gaan doen. Er gebeuren daar wel meer dingen die wij niet willen en doen.

Niemand weet nog wat de effecten op de korte en lange termijn zijn. Het zijn stoffen die van nature hier niet voorkomen. Eenmaal in de natuur kunnen ze er niet meer uitgehaald worden. Kijk naar de PFAS en PFOS problematiek. De basis grondstoffen (betoniet en lanthaan) van het chemisch bestrijdingsmiddel kunnen zich van elkaar losmaken en dan ieder voor zich naast het binden van fosfaat ook verbindingen aan gaan met andere stoffen, cellen en micro organismen. Op deze manier kunnen ze direct en indirect via diverse wegen en voedingscycli zich ophopen in de organen van alle planten en dieren die zich voeden en bewegen in en bij het water van de Bleiswijkse zoom.

De Bleiswijkse zoom is zoals we weten een veel gebruikte zwemvijver voor met name kinderen. Blauwalg is vervelend, daar krijg je jeuk en uitslag en wellicht diarree van. Dat weten we inmiddels. We kunnen het tenminste zien en meten en dus maatregelen nemen om er geen of minder last van te hebben. Maar wat de effecten van Phoslock, betoniet, lanthaan en andere stoffen in dit chemisch bestrijdingsmiddel zullen zijn weten we niet. Van lood weten we inmiddels dat het erg schadelijk is als het in het drinkwater zit voor kinderen. Dit konden we deze week nog lezen in het nieuws. Dus het zou toch voor de genoemde overheden voldoende reden moeten zijn om grote voorzichtigheid te betrachten in het als één van de eersten in Nederland op grote schaal gebruiken van dit nieuwe chemische bestrijdingsmiddel tegen blauwalgen. Op Wikipedia is eenvoudig de nodige informatie te vinden over het element Lanthaan. Wikipedia Lanthaan Citaat wat betreft : Toxicologie en veiligheid[bewerken] Over de schadelijke gevolgen van lanthaan is vrij weinig bekend en zodoende moet het met voorzichtigheid worden behandeld. Dierproeven hebben aangetoond dat het injecteren van lanthaan leidt tot lage bloeddruk en beschadigingen aan de milt en lever.

Hoewel de titel van het artikel en het project “Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder” doet vermoeden dat het allemaal natuurlijk, ecologisch verantwoord en gezondheid bevorderend is wat er gaat gebeuren lijkt het er momenteel op dat er toch een of ander giftig addertje in het water dreigt te worden gegooid.

Op grond van bovengenoemde overwegingen uit ik, als betrokken inwoner van Bleiswijk, daarom mijn zorgen en maak bezwaar tegen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de Bleiswijkse zoom om Blauwalg en andere ongewenste organismen te bestrijden.

Graag ontvang ik nadere informatie omtrent de overwegingen, documenten, besprekingen en besluiten met betrekking tot dit onderwerp “Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder” van de overheden Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland.

01-05-2020