U, de petitionaris

Nieuws

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Wethouder: We gaan deze beschoeiing verwijderen

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren stelde op 19 juni een vraag aan de wethouder over de situatie. Wethouder Glimina Chakor antwoordde: "Het is een incident dat we niet hebben kunnen voorzien en is ook niet eerder gebeurd.

+Lees meer...

De kans op herhaling is klein. En we hebben niet eerder klachten gehad." Zij erkende dat de beschoeiing geen functie meer heeft maar ook dat de gemeente wil voorkomen dat het nogmaals voorkomt. "We gaan deze beschoeiing verwijderen."

Ook vijvers met vergelijkbare beschoeiing worden geïnspecteerd en waar nodig "preventief verwijderd." Zij wil in het kader van de zogeheten herijking van de Visie op het Stadspark naar de waterpartijen kijken om die natuurvriendelijker in te richten.

Bronnen:

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Succes!

Lieve ondertekenaars!

Mede dankzij jullie hulp heeft de gemeente goed doorgepakt!

Laatst was er al een ploeg mannen bezig die de gehele waterlijn rondom het uitlaatgebied gaan aanpakken! De palen worden er uitgehaald en niet alleen op de plek waar Zus is overleden! ze pakken alle plekken aan die een mogelijk gevaar opleveren!

Hierbij sluit ik dan ook de petitie en wil ik jullie allemaal danken voor jullie steun! Ook dank aan de gemeente voor het snelle optreden!

liefs, Gonnie Bruijntjes

EINDE REACTIE

Bijna 3000 ondertekeningen!

Datum: 15 juli-2019 Beste mensen, inwoners van Arnhem en omgeving, Wat is er aan de hand? In Arnhem wordt, als we er niets tegen doen, een biomassacentrale op de Kleefsewaard geopend in oktober 2019. Destijds was het waarschijnlijk een goed bedoeld plan maar inmiddels is gebleken dat dit een ramp is voor het milieu en onze gezondheid.

+Lees meer...

De energie uit biomassa wordt als 'groene stroom' aangeboden maar dit is een achterhaald concept. Deze manier van energiewinning is volgens deskundigen niet duurzaam en zij waarschuwen voor de negatieve gevolgen ervan. Wat doet een biomassacentrale? Een biomassacentrale is een grote kachel die veel houtsnippers verbrandt om stroom op te wekken. Dit is geen snoeihout zoals eerder werd gezegd maar schone houtsnippers gemaakt van de stammen van bomen. Dit staat in het contract van Veolia, het energiebedrijf dat op de Kleefsewaard een biomassacentrale heeft geïnstalleerd. In het contract staat ook dat het hout moet worden gewonnen uit een omtrek van 100 km rondom de centrale. Er worden dagelijks 8 vrachtwagens met houtsnippers geleverd. In de kachel van Veolia op de Kleefsewaard gaan 96.000 kilo houtsnippers per dag, dat is 672.000 kilo per week. Om je een indruk te geven hoeveel dat is; in 3 weken tijd wordt een gebied zo groot als Sonsbeekpark opgestookt. Gedurende de 12 jaar dat de centrale gaat draaien is dat een gebied tweemaal groter dan Park de Hoge Veluwe. Wat betekent dit voor onze gezondheid? Niet al het hout kan in Nederland worden geoogst, daarom moet er veel geïmporteerd worden uit de VS en andere landen. Dit hout wordt ook uit bomenkap gewonnen. Bomen die we nu juist nodig hebben om de CO2, stikstof en fijnstof uit de lucht te halen.Nederland doet precies het tegenovergestelde; namelijk hout verbranden waardoor je CO2 uitstoot krijgt en de lucht vervuilt met grote hoeveelheden gifstoffen. Om nog maar te zwijgen over de afname van biodiversiteit en de toenemende hittestress die het gevolg zijn van het kappen van zoveel bos en bomen. De vervuiling van houtverbranding levert volgens RIVM, Milieudefensie en het Longfonds een gevaar op voor de gezondheid en kan ziektes als astma, COPD, hart -en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

De Arnhemse politiek en de PAS? Om sterker te staan tegenover de Provincie hebben we bij de gemeenteraad steun gevraagd. Tijdens een 3 uur durend debat werd door de SP en PvdD de motie ingediend met om alles te doen om de biomassacentrale tegen te gaan.Deze motie werd door verschillende partijen gesteund maar is helaas niet door de meerderheid aangenomen. We staan er nu dus alleen voor. Er zijn een enorm aantal bezwaarschriften van Arnhemmers bij de Raad van State ingediend. Er is een mail campagne gestart waarin we de Provinciale Staten vragen om de natuurvergunning in te trekken. Deze natuurvergunning is in 2016 verleend aan Veolia maar deze is sinds de herziening dit jaar van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldig. Als de Provincie deze vergunning intrekt wordt de centrale onmiddellijk gesloten. Overheidsubsidie In heel het land zijn protesten tegen biomassacentrales. De centrales schieten als paddestoelen uit de grond sinds de Overheid 3,5 miljard subsidie aan het uitdelen is. Tijdens de raadszitting verklaarde een woordvoerder van Veolia dat de centrale niet eens was gebouwd als zij geen 76 miljoen subsidie van het Rijk hadden gekregen! Van ons belastinggeld worden we dus in Arnhem opgescheept met een Frans bedrijf die hier winst gaat maken ten koste van onze bomen en de lucht die we inademen. Zijn er alternatieven? Maar wat zijn de alternatieven als we met goed fatsoen geen gas meer uit Groningen kunnen halen? Naar ons idee, allereerst door energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie van huizen en bedrijven. Daarmee bespaar je enorm veel stroom die je dus ook niet meer hoeft op te wekken. En we kunnen dan nog beter tijdelijk gas of kolen blijven stoken dan hout. En zo er zijn nog heleboel andere alternatieven. ​Dat is allemaal op een rijtje gezet door Urgenda, het ​zogenaamde 40 puntenplan: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-40-puntenplan.pdf Wat kun je zelf doen? We hebben inmiddels 3000 handtekeningen in Arnhem voor de petitie opgehaald. Maar we willen graag naar de 4000, of nog meer. Elke stem telt. Als je deze biomassacentrale in Arnhem niet wilt teken de petitie en verspreidt ‘m in Arnhem onder vrienden en kennissen op facebook, twitter of e-mail.Deze​ petitie ​gaan wij op 11 september aanbieden aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten. https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/ Hartelijk dank namens Behoud Bomen Arnhem. https://www.facebook.com/BehoudBomenArnhem/

Reactie Minister op kamervragen Henk Nijboer (PvdA)

Omroep West 03-07-2019 Jurist-over-Parnassiamoorden-Arts-hoeft-zich-niet-achter-beroepsgeheim-te-verschuilen

Jurist over Parnassiamoorden: 'Arts hoeft zich niet achter beroepsgeheim te verschuilen'

DEN HAAG - 'Een arts hoeft zich niet achter het medisch beroepsgeheim te verschuilen', zegt jurist Theo Hooghiemstra. 'Als je weet dat er een seriemoordenaar in je instelling zit, dan ga je dat communiceren.

+Lees meer...

Het medisch beroepsgeheim biedt ruimte om die afweging te maken.' Hooghiemstra reageert op de petitie die Peter Verhagen is gestart, een van de nabestaanden van de Haagse Parnassiamoorden. Peter wil het medisch beroepsgeheim in moordzaken van tafel krijgen, maar privacy- en gezondheidsjuristen vinden dat geen goed idee.

GESCHREVEN DOOR Anniek Enthoven Anniek Enthoven Politie- en rechtbankverslaggever

De moeder van Peter werd in 2007 dood gevonden in de buurt van psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag. Hij weet zeker dat het dossier van een patiënt van Parnassia antwoorden bevat over de dood van zijn moeder, maar de kliniek weigert inzage vanwege het medisch beroepsgeheim. Peter wil dat de wet wordt aangepast, waardoor artsen bij moord openheid van zaken moeten geven.

'Het belang van het medisch beroepsgeheim is groot,' legt Theo Hooghiemstra uit. Hij is jurist en expert op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder in de gezondheidszorg. 'Iedereen heeft recht op zorg, ook als je problemen hebt. Er is ook een collectief belang; denk aan mensen met infecties of soa's. Als zij niet naar een zorgverlener gaan, heb je een veel groter probleem.' Karen Siemers, privacyjurist gespecialiseerd in gezondheidszorg, is dat met hem eens. 'Als Thijs H. vermoedde dat zijn behandelaar direct naar de politie zou stappen, zou hij misschien nooit naar de instelling zijn teruggekeerd.'

Belangenafweging

Hooghiemstra is tegen afschaffing van het beroepsgeheim, maar vindt ook dat artsen zich er niet achter zouden mogen verschuilen. 'Als er een conflictsituatie is, dan mag je als arts je beroepsgeheim doorbreken. Dat is zelfs je morele plicht, vind ik.' Volgens Hooghiemstra moeten artsen steeds afwegen hoe acuut een situatie is.

Siemers vindt dat instellingen niet te rechtlijnig naar het beroepsgeheim moeten kijken. 'Het medisch beroepsgeheim is niet iets absoluuts. Het is altijd een belangenafweging.' Dat artsen zich mogelijk verschuilen achter het beroepsgeheim vindt ze te gechargeerd. 'De kern van het beroepsgeheim is geen schild maar een fundament van de gezondheidszorg.'

Concreet gevaar Karen Siemers schetst de afweging die artsen steeds moeten maken. 'Je moet als arts de patiënt een veilige omgeving bieden, ook als die patiënt een mogelijke verdachte is. Alleen wanneer er een concreet gevaar dreigt dat jij als arts kunt voorkomen door iemand in te schakelen mag je het beroepsgeheim doorbreken.'

Volgens Siemers is een wijziging van het beroepsgeheim bij moordzaken lastig. 'Het gaat om allemaal verschillende zaken. Artsen moeten geen verlengstuk van de politie worden. Het blijft een beoordeling van de arts welk belang hij of zij vooropzet. Ik denk niet dat een wetswijziging de duidelijkheid creëert die je zoekt.'

Kindermishandeling Theo Hooghiemstra legt uit dat de wet in 2013 is aangepast voor kindermishandeling. 'Toen is er een verplicht meldpunt voor kindermishandeling gekomen. Maar eigenlijk was dat onnodig. Bij een acute noodsituatie mag een arts altijd melden. Dan kom je echt niet in de rechtbank terecht omdat je het beroepsgeheim hebt geschonden.'

Hooghiemstra is niet voor een wetwijziging bij moordzaken. 'Dan krijg je straks voor iedere situatie een apart meldpunt. De wet psychische moorden, of een andere wet waarin staat wanneer het beroepsgeheim niet geldig is. Dat wordt heel ingewikkeld, dat is geen doen.' Karen Siemers is het met hem eens. 'Ik begrijp de petitie en de nabestaanden, maar dit gaat niet alleen over die ene verdachte. Het is veel breder.'

AD 28-05-2019 Kritiek op beroepsgeheim: ‘Waarom weegt het recht van de patiënt zwaarder?’

Kritiek op beroepsgeheim: ‘Waarom weegt het recht van de patiënt zwaarder?’

Nu duidelijk is dat de kliniek waar Thijs H. verbleef aanvankelijk zweeg over zijn mogelijke betrokkenheid bij een dubbele moord laait de discussie over het medische beroepsgeheim weer op.

+Lees meer...

‘Het beroepsgeheim is geen excuus’.

Niels Klaassen en Carla van der Wal 28-05-19, 08:15 Laatste update: 10:08 4

Peter Verhagen is ervan overtuigd dat zijn moeder Tineke, ook wel beschouwd als een van de ‘Parniassiadoden’, geen natuurlijke dood is gestorven. Maar Tineke’s zoon merkt dat het medisch beroepsgeheim een grondig onderzoek daarnaar in de weg zit. Verhagen gelooft dat Tineke -net als een reeks andere slachtoffers- op mysterieuze wijze is omgekomen in en om het terrein van de ggz-instelling Parnassia in Den Haag, maar inzage in het dossier van een patiënt die meer zou weten, kreeg de politie niet. De rechter oordeelde dat het beroepsgeheim hier zwaarder weegt.

Verhagen is nu een petitie gestart omdat hij vindt dat het medisch beroepsgeheim op de schop moet. ,,Ik vraag me af wie de baas is in Nederland: justitie of de psychiatrie? Het is enorm krom dat de rechten van patiënten zo veel zwaarder wegen dan van nabestaanden.”

Pleidooi Politiebonden pleiten ook voor een discussie over het beroepsgeheim naar aanleiding van de zaak Thijs H. Want zijn de risico’s wel goed ingeschat? Was zeker dat er geen gevaar meer dreigde toen H. zich meldde na de moorden?

En had H. in de pakweg veertien uur dat hij woensdag 8 mei rondzwierf mogelijk nog meer slachtoffers kunnen maken, verwoordt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond de vrees: ,,Het medisch beroepsgeheim is belangrijk en een groot goed, maar rechercheurs worstelen ermee. Snel handelen is na een misdrijf belangrijk. Hoe langer na een misdrijf, hoe moeilijker het is bewijs en slachtoffers vinden.’’

Expert medische privacy Theo Hooghiemstra wijst er ook op dat het beroepsgeheim ‘niet absoluut’ is. ,,Dus wat mij betreft is het geen excuus om je eigen persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid niet te nemen als er een ernstige, acute dreiging is.” Het geheim is er niet om ‘je als zorgverlener automatisch achter te verschuilen’, zegt Hooghiemstra.

Uiteindelijk bepaalt de rechter of het beroepsgeheim terecht doorbroken wordt of niet. Dat gebeurt vandaag ook bij de kwestie rond de camerabeelden van de kliniek waar H. verbleef. Justitie wil die beelden betrekken bij het onderzoek, maar GGZ-instelling Mondriaan weigert de video’s te delen, met een beroep op het verschoningsrecht. De rechter-commissaris moet dan de afweging maken tussen de medische privacy van H. en het maatschappelijk belang dat alle feiten ‘in rechte aan het licht komen’, zoals de Hoge Raad in eerdere arresten formuleerde.

https://www.ad.nl/binnenland/kritiek-op-beroepsgeheim-waarom-weegt-het-recht-van-de-patient-zwaarder~ab5bae51/

het kan nog steeds

Mocht u ideeën hebben , plannen ,suggesties voor een betaalbare zorg of aanvulling op het Nationale Zorgfonds dan hoor ik het graag..

15-07-2019 | Petitie Nationaal Zorgfonds

geef nooit op >>>

Fietsen steeds minder leuk in Almere [ de fiets en bus stad van het verleden ]........medisch gezien voor mij nu opgelost door een fiets met trapondersteuning.

Ik hoop dat de heuvels minder worden., de begroeiing beter zo dat de wind minder vat op de fietsers.........en een tunnel hier en dar mag ook wel weer..