You, the petitioner

Updates

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2019-03-11

De WMO-raad maakt ernstig bezwaar tegen de voorgestelde maatregel „was-en strijkdienst” voor WMO cliënten.

Was- en strijkservice Geplaatst op : 15-03-2019 De WMO-raad maakt ernstig bezwaar tegen de voorgestelde maatregel „was-en strijkdienst” voor WMO cliënten. In het kader van verlening van huishoudelijk hulp is in een brief van 4 maart 2019 aan ± 850 betrokkenen gemeld dat per 20 maart men een keuze MOET maken tussen de genoemde service buiten de deur te laten doen, dan wel dit in eigen beheer te (laten) doen. De WMO-raad is bezig een Ongevraagd Advies voor te bereiden waarin het college dringend gevraagd word deze maatregel NIET in te voeren. Redenen zijn zowel inhoudelijk - de maatregel is voor velen ouderen niet uitvoerbaar - als procedureel - de Adviesraden van de gemeente zijn niet om hun advies gevraagd. Hierbij roepen wij alle betrokkenen op per direct een schriftelijk bezwaar in te dienen.

+Read more...

Als raad willen wij ook in dezen de belangen van de Emmense burgers behartigen.

Afwaardering van HBO opgeleide verpleegkundigen,

Van collega's bereikt ons het volgende bericht, een praktijkschets, wat onderstreept hoe VenVN en in het verlengde hiervan ZN en werkgevers de weg kwijt zijn.
Om begrijpelijke redenen zijn de namen van de collega's weggelaten.

Het zal de gezondheidszorg in Nederland zeker niet ten goede komen als er niet meer op HBO niveau gebruik gemaakt kan worden van zeer deskundige en ervaren Inservice Opgeleide verpleegkundigen.

+Read more...

Wat ons persoonlijk van het hart moet:

  1. Waarderingsvermindering: Hoe schrijnend is het om te constateren dat wij, die al meer dan 4 jaar indicatiestellingen doen voor de Zorgverzekering in PGB en ZIN en deze controleren voor diverse Zorgkantoren, Zorgverzekeringen en gemeenten (dus voor de Wlz, Zvw, BKG, WMO en tevens signaal gedreven fraude onderzoek doen naar zowel ZIN en PGB!), per 1 januari 2019 dit niet meer mogen doen omwille van de bovengenoemde waarderingsvermindering van alle in-service-opgeleide verpleegkundigen naar MBO-niveau en dat er in de praktijk niet op individuele basis getoetst is op welk kennisniveau, ervaring en competenties!!

  2. Inkomstenderving: Naast het feit dat wij nu te maken krijgen met inkomstenderving omdat we tegen een lagere functie en tarief worden ingeschaald en we diverse taken niet meer uit mogen voeren hebben we te maken met een waarderingsverlaging naar MBO-niveau vinden wij het nog erger dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en leven voor velen.

  3. Meer toezicht en controle: Ons valt ook op dat naast een groot tekort aan (wijk-)verpleegkundigen met de nodige ervaring bij het stellen van indicaties zowel in ZIN als PGB, menig (wijk)verpleegkundige geheel niet thuis is in alle wet- en regelgeving rond Wlz, Zvw, BKG, WMO, ZIN en PGB. Indien er hier meer toezicht en controle op is, kan er op een meer zorgvuldige, efficiënte, effectieve en kostenbesparende wijze voldaan worden aan kwaliteit van zorg. Wat we ons ook sterk afvragen is; Hoe het mogelijk is dat er geen opleiding nodig is voor het starten van een thuiszorgorganisatie of een wooninitiatief. Deze schieten als paddenstoelen uit de grond met soms zeer laag geschoold personeel en slechte kwaliteit van zorg. Vektis geeft erg gemakkelijk een AGB-code zonder een toetsing d.m.v. bijvoorbeeld KIWA-Keurmerk. Conclusie: De zorg verandert snel, de zorgvragen nemen toe, worden steeds complexer en persoonsgerichter met meer nadruk op preventie en positieve gezondheid. Voor een toekomstbestendige zorg, zijn veel verpleegkundigen nodig. Maar vooral is ook de juiste zorg op de juiste plek en vanuit de juiste financiering nodig. Niet niveauverlaging maar juist waardering, respect en HBO-erkenning voor het in-service A-diploma is zeker verdient en op zijn plaats! Wij zouden graag met u, als deskundige verpleegkundigen en goede knowhow hebbende op het gebied van wet- en regelgeving rond Wlz, Zvw, BKG, WMO, ZIN en PGB en indicatiestelling, in gesprek komen om een waardevolle bijdrage te kunnen blijven geven aan de kwaliteit van zorg en leven.
    We zijn in afwachting van een uitnodiging,

Hoogachtend en vriendelijke groet, ...

MORGEN (20-03-2019) , DE DAG! komt u ook ?

20-03-2019 leveren wij en de huis aan huis petitie groep gezamenlijk de petities in.

Aankomende woensdag 20-03-2019 , kwart over 2

Adres: Woonstichting Gendt Kloosterplein 2 6691 CX Gendt

In het restaurant van het zorg / kantoor complex.

.

Rechtzaak Berghuis vs. Stichting Utrechts Landschap (SUL)

Komt allen naar de Rechtzaak Berghuis vs. Stichting Utrechts Landschap (SUL) Donderdag 21 maart 2019, 09:00 - 12:30 uur, in het Gerechtsgebouw, Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht. .

Overhandigd op 13 maart 2019

De petitie is op 13 maart 2019 via Mark Coenders, fractievoorzitter van GroenLinks, overhandigd aan de gemeenteraad..

Maatwerk bij de verbeteringen van de bermen bij rijkswegen

Op 25 september 2018 is de petitie overhandigd. Er zijn Kamervragen over gesteld en de minister heeft ontkend dat er ingezet wordt op bomenkap langs N-wegen: "Bij de verbeteringen van de bermen bij rijkswegen is maatwerk altijd toegepast.

+Read more...

Ik verwacht, en dat blijkt ook uit de ervaringen tot nu toe, dat provincies eenzelfde aanpak zullen hanteren."

Bron: Tweedekamer.nl: petitieaanbieding 25 september 2018 en Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Op 3 maart ontvingen sommigen een verzoek om opnieuw te tekenen voor een petitie die aandacht vraagt voor de massale bomenkap die in Nederland gaande is en elders in de wereld natuurlijk ook.

Een aantal van jullie vroeg aan mij hoe het is afgelopen met deze petitie: 'Bomen langs N-wegen moeten blijven' van vorig jaar.

Nou, zo dus: de petitie is vorig jaar september aan de Tweede Kamer aangeboden, aan enkele kamerspecialisten zullen we maar zeggen en dezelfde dag aan minister Cora van Nieuwenhuizen. We hebben een gesprek met haar gehad waarin zij benadrukte dat zij nooit bedoeld had dat bomen langs N-wegen op grote schaal moesten verdwijnen. Dat het zelfs het laatste is wat zou moeten gebeuren. Wij hebben haar verteld wat wij tegenkwamen bij provincies en gemeenten. De kamerspecialisten hebben daarna nog vragen gesteld in de Tweede kamer.

Dat is dan het resultaat. Vooral aandacht.

Ondertussen gaat de wereld door. En iedere dag kan jij je weer bewust worden wat belangrijk is voor jou. Waarvoor jij ook in actie wilt komen. Zeker is dat bomen en de natuur ons nodig blijven hebben en hoe hard hebben wij hen nodig. Als er keuzes gemaakt worden zou bijvoorbeeld dat industrieterrein of die woningwijk niet gebouwd moeten worden. Of bebouwde gebieden teruggegeven moeten worden aan de natuur.

We kunnen voor ons zelf besluiten bescheidener van buiten te leven en rijker van binnen. Doe het jouwe vanuit je hart en je gevoel!

Hiermee is de petitie dan definitief afgesloten!

Hartelijke groet!

Deanneke

SALTO moet blijven

de petitionaris van Salto moet blijven vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De lokale 'open access'-televisie en radio kanalen van SALTO zullen verdwijnen als C-Amsterdam de concessie lokale omroep Amsterdam krijgt. Dat willen we voorkomen! SALTO biedt de burger een platform voor nieuws, cultuur, activisten maar ook voor kritiek en democratische expressie en inspraak."

saltomoetblijven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

2019-03-19

Zorgen chronische zieken om vuile was gemeente Emmen

Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de gemeente Emmen maken zich grote zorgen, omdat zij thuis geen hulp meer krijgen bij was- en strijkwerk.

Dat zegt bestuurder Edwin Martirosian van FNV Lokaal/Regionaal.

+Read more...

Bij 850 inwoners van de gemeente Emmen wordt de was en het strijken gedaan door de thuishulp die ook het huis schoonmaakt. Op basis van de Wmo is bepaald dat deze mensen daar recht op hebben. Onlangs hebben ze allemaal een brief van de gemeente gekregen, waarin in staat dat de hulp bij het wassen en strijken wordt stopgezet. Extra kleren kopen Vanaf 1 mei zijn ze aangewezen op de diensten van een was- en strijkservice. Volgens Martirosian wordt hun vuile was dan wekelijks opgehaald door een koerier en naar een wasserij gebracht en enige tijd later schoon en gestreken teruggebracht. ,,Mensen zijn erg geschrokken. We hebben spontaan tientallen bezorgde reacties gekregen. Het is onduidelijk wanneer ze hun wasgoed terugkrijgen. Mensen vragen zich af of ze extra kleren moeten kopen.” Incontinentieproblemen De FNV heeft een meldpunt geopend, waar gedupeerden kunnen reageren. ,,De zorgen gaan ook over het sorteren van de was. Dat wordt nu nog gedaan door een thuishulp. Het gaat vaak om mensen met incontinentieproblemen, waarvoor een keer in de week wassen niet genoeg is. Ze hebben allemaal recht op maatwerk. Die biedt de gemeente hiermee niet. Het is een bezuinigingsmaatregel die een kwetsbare groep enorm treft.” De Wmo-raad maakt ook ernstig bezwaar en is bezig met een ongevraagd advies, waarin het college van burgemeester en wethouders dringend wordt gevraagd om het plan niet uit te voeren. Ze roepen betrokkenen op schriftelijk bezwaar te maken.

Gemeente: geen bezuiniging Een woordvoerster zegt namens de gemeente Emmen te begrijpen dat het een grote verandering is voor cliënten en dat het daarom ook begrijpelijk is dat er vragen komen. ,,Ze kunnen in overleg gaan met de thuishulpbedrijven om te kijken naar een mogelijke oplossing voor maatwerk voor hun situatie. Bij de bedrijven kunnen ze ook terecht met hun vragen. Vanuit de thuishulpbedrijven is nagedacht over een structurele oplossing aangaande wassen en strijken. Het voorstel is om een was- en strijkservice in te richten. Bij de zogeheten herindicatie is dit aanbod gekomen. Cliënten konden naar aanleiding van deze brief aangeven hoe zij tegenover een was- en strijkservice staan.” Naar aanleiding van de reacties van de cliënten, is het plan door de thuishulpbedrijven verder uitgewerkt, zegt de woordvoerster van de gemeente Emmen. Van een bezuiniging is volgens haar geen sprake. De gemeente noemt het een beheersmaatregel die nodig is, omdat er minder rijksgeld binnenkomt voor thuishulp via de Wmo.