U, de petitionaris

Nieuws

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

NRC: ‘Onrust over Groningse coup in Rome niet bezworen’.

Gisteren kopte NRC nog dat ‘alle partijen blij waren’ met de uitkomst van de ‘coup’ van Groningen. Nu de RuG de vacaturetekst voor de nieuwe directeur van het KNIR online heeft gezet, is van die aanvankelijke blijdschap weinig over.

+Lees meer...

In het zeer algemene persbericht van afgelopen maandag stelde het koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland nog dat het KNIR onder het gezamenlijk bestuur zou blijven vallen. Het is echter de vraag wat dat precies betekent. Uit de vacaturetekst blijkt dat de nieuwe wetenschappelijke directeur in dienst van de RUG komt. Kwalijker is dat de sollicitatieprocedure geheel in handen lijkt te zijn van de Rijksuniversiteit Groningen: er is geen sprake van een interuniversitair samengestelde benoemingscommissie, en ook wordt er niet gesproken over een voordracht van de kandidaat aan het NWIB-bestuur. Tegen de NRC zegt de RUG zegt door te gaan met het uitvoeren van de eigen plannen met het KNIR. Na deze zet heeft NRC de kop van het artikel dan ook vanochtend aangepast. De onrust is niet bezworen en dat is geen goede zaak voor het instituut. We zullen de ontwikkelingen dan ook kritisch blijven volgen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/03/alle-partijen-blij-met-uitkomst-groningse-coup-in-rome-a3965958

Noord-Hollands Dagblad: Overlast voor een tiende van de omwonenden door laag frequent geluid transformatorstation Beverwijk wordt acceptabel geacht

Het is altijd gissen met Laag Frequent Geluid (lfg). Al tientallen jaren geleden werden de eerste stappen voor een norm gezet, maar die norm is er nooit gekomen.

+Lees meer...

Wat we wel hebben zijn de NSG-richtlijn die zich richt op de hoorbaarheid van lfg en de Vercammen-curve die iets wil zeggen over de daadwerkelijke hinder ervan. Volgens prognoses van onderzoeksbureau Arcadis valt het (...) abonnees kunnen verder lezen

NHD 3 juli 2019 TenneT- Ban de Brom en het trafostation

03-07-2019 | Petitie Ban de brom

Voortgangsbericht; invullen adres/geboortedatum + donaties FB advertenties..

Er zijn NU 18.000 ondertekeningen nog ONGELDIG! Want er zijn 12.365 ondertekenaars die hun adres niet hebben ingevuld en 17.850 ondertekenaars die hun geboortedatum niet hebben ingevuld.

Oproep: vul je adres en geboortedatum in!

Van de webmaster kreeg ik namelijk door dat veel mensen hun adres en/of geboortedatum niet hebben ingevuld.

We begrijpen dat mensen uit principe niet hun adres of geboortedatum willen invullen, maar dat maakt je ondertekening ongeldig.

+Lees meer...

Dan kun je net zo goed niet tekenen. De gegevens zijn helaas nodig omdat er een controle van 10% moet plaatsvinden. De namen/adressen worden vergeleken met het bevolkingsregister.

UITLEG WEBMASTER. Het gaat zo: "Dan overhandigt u als indiener een printje van de ondertekenaarslijst aan de commissie verzoekschriften en burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Dat is louter ceremonieel, want het bevat alleen namen en woonplaatsen. Maar ik (webmaster) doe er dan een extra papier bij met daarop een lijst sleutels geschreven om het digitale bestand te openen dat ik aanlever. De ambtenaar die het bestand gaat controleren die belt mij (webmaster) dan en die geef ik tijdens het telefoongesprek toegang tot het bestand en ik vertel welke van de lijst sleutels werken om het bestand te kunnen openen. Dan gaat die ambtenaar de ondertekenaars vergelijken met het bevolkingsregister. In de praktijk slechts een steekproef van 10%."

Vervolgens worden alle gegevens door de Webmaster vernietigd. Na een uitspraak door de Tweede Kamercommissie over het burgerinitiatief ook door die ambtenaar.

IK HOOP DAT JULLIE MET DEZE UITLEG OVERTUIGD ZIJN DAT JULLIE PRIVACY IS GEWAARBORGD EN ALSNOG JULLIE ADRES EN GEBOORTEDATUM INVULLEN.

Teken desnoods opnieuw op https://chemtrails.petities.nl anders moeten we 58.000 ondertekeningen verzamelen in plaats van 40.000! Dat zou heel jammer zijn.

Het gaat om de vier groene velden op en trek dag-maand-jaar open onder 'Geboren op'. Klik daarna op de blauwe knop 'werk ondertekening bij'.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De indiener: Elbert Westerbeek.

Eerder bericht:

De teller staat nu (2 juli) op 37.171 ondertekeningen. We hebben nog maar 2.829 ondertekeningen nodig! De Facebook advertentie had duidelijk een positief effect op het aantal ondertekeningen. Het zou fijn zijn als we dit nog even kunnen voortzetten, dan komen we sneller bij de 40.000 benodigde ondertekeningen. De advertentie is nu gestopt in afwachting van een bijstorting. We hebben nu een klein bereik vanwege een laag beginbedrag. Indien jullie ons hiermee willen steunen, maak dan een bedrag over op NL86INGB0005153440 t.a.v. E. Westerbeek, Emmen onder vermelding van chemtrails facebook advertentie. Indien we geen bijdragen ontvangen, kunnen wij vanwege onze zeer beperkte middelen, pas weer na 13 juli slechts een klein bedrag bijstorten. Uiteraard blijven we verslag doen van de vorderingen via de petitiesite en via onze Facebookpagina Burgerinitiatief Parlementaire Hoorzitting Weermanipulatie! We willen het liefst https://chemtrails.petities.nl dit jaar nog indienen, anders begin volgend jaar! Helpen jullie mee?

Alvast hartelijk dank!

De indiener: Elbert Westerbeek.

Teken ook onderstaande petitie! Stop 5G. Zie de link hieronder!

https://petities.nl/petitions/stop-5g?locale=nl.

*BELANGRIJKE MEDEDELING*

Wij van BelangenVereniging Nuenen Groen menen dat het verstandig is om u te melden dat het raadsvoorstel m.b.t. de Mobiliteitsvisie a.s.

+Lees meer...

donderdag 4 juli van de agenda af zal gaan. Dit zal gaan via een ordevoorstel dat het begin van de Raadsvergadering in stemming wordt gebracht. Wij vinden het verstandig u dit te laten weten zodat u donderdag niet voor niets naar deze Raadsvergadering zult gaan. Wij zullen u over het verdere verloop blijven informeren. Volg daartoe de berichten in lokale media en bij onze petitie. Wij zullen de stand van zaken rondom onze petitie in elk geval op donderdag digitaal aan de gemeente verstrekken.

Met vriendelijke groet. BelangenVereniging Nuenen Groen

Reaktie ministerie van onderwijs

"BIJ een continu rooster is een pauze van 30 to 40 minuten tussen de middag wenselijk. Leerlingen moeten dan rustig kunnen eten en ook nog tijd hebben om iets anders te doen dan leren.

+Lees meer...

Als leerlingen tussen de middag naar huis kunnen dan telt de middagpauze sowieso niet als onderwijstijd. Er zijn basisscholen die de tijd van de middagpauze bij een continurooster meetellen als onderwijstijd. Dit niet de bedoeling, maar helaas kent de wet primair onderwijs geen bepalingen waarin de spelregels over pauzes zijn vastgelegd."

Nog 18.000 ongeldige ondertekeningen; vul alsnog je adres en/of geboortedatum in!

Er zijn NU 18.000 ondertekeningen nog ONGELDIG! Er zijn nu 12.365 ondertekenaars die hun adres niet hebben ingevuld. Er zijn nu 17.850 ondertekenaars die hun geboortedatum niet hebben ingevuld.

Oproep: Van de Webmaster kreeg ik door dat veel mensen hun adres en/of geboortedatum niet hebben ingevuld.

+Lees meer...

En dat mensen, als hun email adres niet meer correct is deze moeten wijzigen of opnieuw moeten tekenen. WIJZIG JE MAILADRES ALS JE EEN NIEUWE HEBT AANGEMAAKT. We begrijpen dat mensen uit principe niet hun adres of geboortedatum niet willen invullen, maar dat maakt je ondertekening ongeldig. Dan kun je net zo goed niet tekenen. De gegevens zijn nodig omdat er een controle van 10% moet plaatsvinden en de namen/adressen worden vergeleken met het bevolkingsregister. UITLEG WEBMASTER. Het gaat zo: Dan overhandigt u een printje van de ondertekenlaarslijst aan de commissie vezoekschriften en burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Dat is louter ceremonieel, want het bevat alleen namen en woonplaatsen. Maar ik (webmaster) doe er dan een extra papier bij met daarop een lijst sleutels geschreven om het digitale bestand te openen dat ik aan lever. De ambtenaar die het bestand gaat controleren die belt mij (webmaster) dan en die geef ik tijdens het telefoongesprek toegang tot het bestand en ik vertel welke van de lijst sleutels werken om het bestand te kunnen openen. Dan gaat die ambtenaar de ondertekenaars vergelijken met het bevolkingsregister. In de praktijk slechts een steekproef van 10%. Vervolgens worden alle gegevens door de Webmaster vernietigd. IK HOOP DAT JULLIE MET DEZE UITLEG OVERTUIGD ZIJN DAT JULLIE PRIVACY IS GEWAARBORGD, EN ALSNOG JULLIE ADRES EN/OF GEBOORTEDATUM INVULLEN OP https://chemtrails.petities.nl ANDERS MOETEN WE 58.000 ondertekeningen verzamelen in plaats van 40.000! Dat zou heel jammer zijn.. Alvast hartelijk dank! De indiener.

Uitslag vergadering Koepelbestuur NWIB's over het KNIR

Vanmiddag rond 13:00 ging er een persbericht uit van het Koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) Het luidt als volgt:

‘’Bericht van het bestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB bestuur) Het NWIB-bestuur heeft op 28 juni de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met betrekking tot het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) besproken op constructieve wijze. Het NWIB-bestuur staat positief tegenover initiatieven die leiden tot het openstellen van de wetenschappelijke instituten met extra activiteiten.

+Lees meer...

Vastgesteld is dat het KNIR, net als de andere NWIB-instituten, als nationaal instituut een meerwaarde heeft met de RUG als beherende instelling. Het KNIR blijft samen met de andere instituten voluit deel uitmaken van de koepel NWIB, de gezamenlijke aansturing blijft. Als bij één van de instituten ruimte is voor extra activiteiten, zoals bij het KNIR nu het geval is, kan de beherende instelling hierin het initiatief nemen. Daarnaast kunnen ook de andere NWIB-instellingen extra activiteiten initiëren. Deze activiteiten staan open voor deelnemers vanuit alle NWIB-instellingen. De RUG is de procedure voor de werving van een nieuwe wetenschappelijke directeur voor het KNIR gestart. Dit betreft een open procedure. Conform de Gemeenschappelijke Regeling leidt dit tot een voordracht voor benoeming aan het NWIB bestuur. Tot 1 januari zal prof. Elmer Sterken de honneurs waarnemen.’’

In beginsel is dat om 3 redenen goed nieuws.

• Het KNIR blijft in zijn geheel deel uitmaken van het NWIB verband.

• Eventuele extra activiteiten staan dus ook open voor deelnemers afkomstig van alle deelnemende universiteiten.

• Er wordt een open sollicitatie-procedure gestart voor een nieuwe directeur(niet enkel intern bij de RUG) die leidt tot een voordracht aan het NWIB bestuur.

Volgens ons is dat goed nieuws voor iedereen die de afgelopen weken de petitie heeft ondertekend. Uiteraard zullen we de verdere ontwikkelingen in de komende maanden kritisch blijven beschouwen.