U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

Tekst uitgesproken tijdens zitting van de commissie Ruimte bijDFM

Onderstaand de tekst van de inspraak van Wietze de Haan tijdens de commissie vergadering op 19 april 2017.

- Ut stoarme sneon 16 april op ut Eintsje fan’e Daam bij de Lemmer. Meer dan 100 mensen hadden gevolg gegeven aan de oproep om zaterdag te protesteren tegen de plannen van het gemeentebestuur om het gebouw op het Eintsje fan’e Daam te slopen.

 • Wat gestart is als een signaal richting gemeente bestuur, is uitgemond in een ware steunverklaring tot behoud van het markante gebouwtje.
+Lees meer...

Het was voor sommigen een signaal van: TOT HIER EN NIET VERDER, ER IS AL GENOEG VERNIELD OF AFGEBROKEN. Terecht constateert het College dat het draagvlak onder de plannen is verdwenen.

 • Meer dan 1170 mensen hebben steun gegeven aan de petitie “Kom net un uus Eintsje fan’e Daam” om het gebouw voor het nageslacht te behouden. Allen steunden vaak met goede suggesties de actie tot behoud van dit markante gebouw.

 • De meeste suggesties spraken over herstel, renoveer dit gebouw. Een gebouw wat zo met de Lemmer is verbonden, een plek waar Leven werd gemaakt en soms de dood werd teruggegeven aan de zee. Waar de Poort van Fryslan hier begon, waar de vrouwen van weleer hun mannen die van zee moesten komen, opwachtten, waar skutsjes zo dicht langs het havenhoofd zeilden dat je ze bijna konden aanraken.

 • Afbraak van zo’n stuk cultureel erfgoed, moest worden voorkomen. Het plan wat dit gemeente bestuur met het havenhoofd voor had, doet afbreuk aan de geschiedenis van iets wat bij de Lemmer hoort..

Nu zal men zeggen: Een onnozel hokje, waar maakt men zich druk om. Nee, dat is het niet. Wees wijs met wat we nog hebben. Een groot deel van de Lemster geschiedenis ligt noch op’e daam.

 • Wethouder van der Pal die zelf bij de manifestatie aanwezig was en dit plan wilde voorleggen aan de commissie Ruimte, heeft het belang van wat er op dit punt bij de mensen leeft, onderschat, zo zei hij.

 • De plek die bij velen zo geliefd is geworden, moet weer terug in de staat van vroeger, er zijn prachtige foto’s van hoe het was en hoe het weer kan worden.

-Eigenlijk is het vreemd dat Stichtingen die zich bezig houden met cultureel erfgoed en gemeentelijke monumenten door het gemeentebestuur niet om advies is gevraagd of zelf dit initiatief niet heeft opgepakt.

De invulling en aanpak die moet plaatsvinden is gebaat bij een klankbord-groep waarin een vertegenwoordiging van de petitie-ondertekenaars deel nemen en die meedenken over een breed gedragen initiatief tot behoud van het Eintsje fan’e Daam en verdere dingen die Lemmer raken.

 • Zorg dat de bereikbaarheid wordt verbeterd en daardoor meer uitnodigend wordt gemaakt. Maak het Eintsje fan’e daam , het hokje en de vuurtoren tot gemeentelijke monumenten zodat ze meer beschermd zijn tegen de grillen van het politiek bestuur. Wees uitnodigend, creatief en vernieuwend, maar doe dat met respect voor wat er was en moet blijven.

 • Geld om het herstel uit te voeren, is er. In het commissie-voorstel wordt voor het plaatsen van de lichtmast ed, 130.000 euro als beschikbaar genoemd.

 • En als het niet voldoende zou zijn, doe een beroep op de middelen die bij het Friese Meren project zijn overgebleven op de begroting.

 • Gemeentebestuur, college en Raad luister naar wat door de bevolking wordt bepleit, nl. Het opknappen van het Eintsje fan’e daam.

 • Wij hebben de gemeente gevraagd een petitieloket te openen zodat ook bij deze gemeente op dit vlak het digitale tijdperk haar intrede doet. Voor nu kunt u
  via Petities.nl kennis nemen van de reacties van verontruste burgers van Lemmer en daarbuiten.

 • Laten we hopen dat de redelijkheid en het gezond verstand het wint van ondoordacht handelen en in die zin vraag ik namens de vele ondertekenaars van de petitie, te besluiten tot renovatie van het bestaande havenhoofd, het hokje te laten staan en de toegankelijkheid en aankleding van het Eintsje fan’e Daam te verbeteren.

Dank U wel.

Nog steeds behoefte aan veel meer ondertekeningen

Om ons punt te onderstrepen is het nodig om meer handtekeningen te kunnen overleggen. Ik hoop dat u als ondertekenaars nog een paar mensen zult kunnen overhalen..

Ziet u het voor u?

Ziet u het voor u? Het 'Koningshuis' als cultuur- en geschiedenishuis? Met aandacht voor de eilander tradities, de geschiedenis, de eilander huizen die op de monumentenlijst staan, de prachtige maquette van het eilander huis (nu nog in Bezoekerscentrum), foto presentaties, video enzovoort. menige gast en eilander fan zou hier kennis van willen nemen en een dergelijk huis maakt het eiland aantrekkelijk.

+Lees meer...

Kan er nog veel over zeggen, maar ik zie het dus helemaal voor me. Deel de petitie. Bij veel ondertekeningen heeft ons pleidooi pas zin.

al 6 ondertekeningen.

Kom op ga door vertel al je vrienden..

20-04-2017 | Petitie Directe premiersverkiezingen

Verzoek om petitie aan te bieden Tweede Kamer

Hieronder het antwoord van de commissie VWS. Afwachten dus!! Blijf tekenen en delen!

"Hierbij deel ik u mee dat uw verzoek om een petitie te mogen aanbieden op de procedurevergadering van 10 mei 2017 aan de orde zal komen."

Commissieassistent Griffie commissie Volksgezondheid,Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De eerste ondertekeningen zijn binnen.

Op het moment van schrijven zijn de eerste 21 ondertekeningen binnen. Het idee van Sander Koning om 'het Koningshuis' de bestemming te geven van cultuur- en geschiedenishuis is een mooi idee.

+Lees meer...

De nu nog te veel veel 'verborgen' informatie over cultuur en geschiedenis van Schiermonnikoog kan in het 'Koningshuis' mooi tot zijn recht komen en zal gasten en eiland-fans zeker aanspreken. Met de petitie vragen we de gemeenteraad van Schiermonnikoog een dergelijke bestemming te overwegen. Naar we hopen zien veel mensen dit idee zitten. Zegt het voort!

Yes 500!!!

Wow, jullie laten er ook geen gras over groeien! 500 handtekeningen in 5 uur! Wat vinden wij het fijn om te zien dat we het met elkaar eens zijn! Nu alleen rijkswaterstaat nog! DEEL de volgende link: https://opoesientjemoetblijven.petities.nl Samen zijn we sterker! Bedankt!.

De petitie is aangeboden op de Horecava 2016.

De petitie kan niet meer ondertekend worden. De petitie is aangeboden op de Horecava 2016..

19-04-2017 | Petitie Overal kraanwater graag