U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Per 1 januari 2017 is de bubbeltax afgeschaft

Per 1 januari 2017 is de bubbeltax afgeschaft.

04-07-2017 | Petitie Stop de bubbeltax

Een hulphond krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Een hulphond krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Bron.

Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten weer omlaag!

Weer omlaag, terwijl mensen het echt nodig hebben

De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten is een structurele jaarlijkse tegemoetkoming waarmee het koopkrachtbeeld voor personen die per 1 juli van het desbetreffende kalenderjaar recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WAZ/WIA/Wajong), wordt verbeterd. De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten bestaat sinds 2009 en is bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die arbeidsongeschikten hebben vanwege het feit dat zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.

+Lees meer...

In de begroting van SZW 20171 is bepaald dat de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten wordt verlaagd van € 212,06 netto per jaar naar € 175,63 netto per jaar. Dit is ter dekking van de verhoging van het minimumjeugdloon, het besparingsverlies van de WIA-taakstelling 2017 uit het Sociaal Akkoord, de aanpassing in de voortgezette werkregeling Wajong2010 en de pilot van no-riskpolis. Met ingang van 1 januari 2017 is het voornoemde bedrag van € 212,06 geïndexeerd naar € 212,70.2 Het voornoemde bedrag van € 175,63 wordt na de indexatie € 176,27.

Artikel AD dd 03-07-2017

De eerste ondertekeningen zijn er!

Aan iedereen die al heeft getekend, ontzettend bedankt! Er kunnen natuurlijk nog heel wat handtekeningen bij.

Misschien is dit onderwerp op dit moment minder dringend.

+Lees meer...

Maar als er ooit weer verkiezingen komen en alle actualiteitenprogramma's alleen nog maar over peilingen zullen gaan (in plaats van over de inhoud), gaan mensen aan deze petitie terugdenken. ;-) Ondertekenen is daarom ontzettend belangrijk. Juist nu. Dank u wel.

03-07-2017 | Petitie Stop met peilen

Veldsport lijdt onder 'eerlijker' tarievenbeleid

Stichting Brein wint rechtszaak van amateurondertitelaars

Nu.nl - 21 april 2017 09:13 "Stichting Brein heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door een groep amateurondertitelaars. Zij maken Nederlandse ondertitels bij buitenlandse tv-series en films en plaatsen deze online.

+Lees meer...

De rechtbank Amsterdam oordeelde deze week (...) Lees verder

Komende vijf jaar geen APK voor motoren

KNMW, 04-02-2015 - Vanuit Europa werd ingezet op een verplichte APK-keuring voor motorfietsen. Dankzij lobby van de KNMV hoeven motorrijders in ieder geval in de komende vijf jaar hun motor niet jaarlijks te laten keuren.

+Lees meer...
03-07-2017 | Petitie Geen APK voor motorfietsen