U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Kerkelijke eenheid: van twee naar één kerkverband: de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis.

Verlangt u ook naar een kerk die één is en wil zijn omdat zij daartoe geroepen is. Teken daarom deze petitie..

Filmpje boer Woldring

hier het verhaal van vader Woldring (86 jaar), die vertelt van de eerste Friese roodbonte koe en het nut van deze koeien. Op YouTube.

23.000 kippen omgekomen bij grote brand in stal (Ospel, Lb.)

11-05-2018 | Petitie Dieren zijn geen dingen

Woman walks naked in Bologna Italy

Wij staan op ondersteunt deze petitie!

Sinds 9 mei 2018 wordt deze petitie ondersteund door: Wij staan op! Meer dan 80.000 mensen hebben hun petitie, Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt!, ondertekend..

Status voortgang erkenning Inservice Opleiding als HBO

8 mei jongstleden is er een vervolgoverleg geweest met VenVN en NU91. In dit overleg is aangegeven dat de status HBO (1e deskundigheidsniveau) voor de Inservice Opleiding bekrachtigd is in documenten.

+Lees meer...

Deze bekrachtiging is vastgelegd in een tijdslijn van het verpleegkundig beroep van de start tot op heden. NU91 en het CNV zijn in het bezit van deze tijdslijn, dit schema. Bij het 1e deskundigheidsniveau werd de Inservice opleiding gelijkgesteld aan de HBO-V. Door onduidelijke redenen is er in het verloop van de jaren, waarbij het beroep verpleegkundige evolueerde, de status van de Inservice Opleiding gedevalueerd naar MBO. Dit is dus onterecht en onbespreekbaar.

Aantoonbaar is tevens dat de studie-inhoud en de studiebelasting vergelijkbaar is aan de studie-inhoud van de HBO-V, waarbij opgemerkt kan worden dat de Inservice Opleiding een bredere basis had dan de HBO-V. Naast de vakken - ook hier heeft de Inservice Opgeleide Verpleegkundige meer kennis van o.a. fysiologie-pathologie - was er de praktijk waar men naast professionele zorgverlening ook de door de VenVN gewenste competenties als onder andere Regievoering, Management en dergelijke op deed en toepaste. Het MCL start juist nu weer een Inservice Opleiding omdat zij, met de Hogescholen waar men overeenkomsten mee heeft, constateert dat een Inservice Opleiding resulteert in een breder en beter opgeleide verpleegkundige.

Op korte termijn is er overleg met NU91, CNV (en FNV) om de eis van bekrachtiging van de HBO-status voor Inservice Opgeleide Verpleegkundigen om te zetten in een voorstel dat we met de directie van VenVN gaan bespreken. Ook ZZP Nederland heeft aangegeven zich bij ons aan te willen sluiten omdat er nu al in de praktijk situaties voordoen waarbij ZZP'ers (Inservice Opgeleiden) onterecht buitengesloten worden van opdrachten omdat ze "maar MBO" zouden zijn.

Naar verwachting zal er medio juni 2018 een voorstel liggen voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat gedragen wordt door de doelgroep Inservice Verpleegkundigen, de vakbonden en VenVN

afwachtend op petitieloket

Het petitieloket moet dit nog verifiëren en waarschijnlijk gaan ze dat niet doen maar dan starten we een petitie tegen het petitieloket!!!

gr karle.

Filmpje over 87 jaar oude boer Woldring, die vertelt over de eerste Friese roodbonte

Er is een filmpje gemaakt voor mensen die geïnformeerd willen worden over de petitie.