U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

De kostendelersnorm blijft ter discussie staan

Persbericht 24-11-2015 Op 8 oktober heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam zich in verschillende rechtszaken bezig houden met de manier, waarop de kostendelersnorm door de gemeente Amsterdam op bijstandsgerechtigden wordt toegepast. De voorzieningenrechter had al geoordeeld, dat de gemeente hier niet goed mee omgaat.

+Lees meer...

Zie het item 'voorgeschiedenis' hieronder. De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft op 19 november haar oordeel gepubliceerd. Het ging over een zaak, waarbij de kostendelersnorm van toepassing werd verklaard omdat de betrokkene geen commerciele huurprijs zou betalen. (Als er sprake is van commerciele onderhuur is de kostendelersnorm niet van toepassing). Betrokkene betaalde 210 euro per maand. Bovendien vond er geen periodieke indexering van de huurprijs plaats en er konden geen bankafschriften worden overlegd waaruit bleek dat de huur per bank werd overgemaakt. Door betrokkene verstrekte kwitanties beschouwt de gemeente als onvoldoende bewijs. De rechter heeft nu geoordeeld dat de eisen van de gemeente in het geval van betrokkene niet juist zijn. De gemeente moet de omstandigheden van betrokkene in ogenschouw nemen bij de beoordeling of sprake is van een commerciele huurprijs. Dat is niet gebeurt. Bovendien hoeft de indexering niet in een huurovereenkomst te worden vastgelegd en tenslotte kunnen kwitanties als bewijs dienen om aan te tonen dat er huur betaald wordt. De rechter verklaart de kostendelersnorm niet op betrokkene van toepassing. Zie voor de uitspraak van de rechter  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:8074&keyword=kostendelersnorm Voorgeschiedenis Op 26-08-2015 heeft de Bijstandsbond een persbericht gepubliceerd, waarin gesteld werd dat de gemeente Amsterdam te streng is bij de beoordeling of er sprake is van een kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden. Hierover verschenen berichten in de pers. http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/4129591/2015/08/26/Gemeente-benadeelt-onderhuurders-sterk-met-nieuwe-kostendelersnorm.dhtml De wethouder werk en inkomen ontkende vervolgens dat de gemeente Amsterdam te streng is, strenger dan de wet voorschrijft. 'Wat de Bijstandsbond zegt is helemaal niet waar'. http://www.at5.nl/artikelen/146624/wethoudervliegenthartregelsvoorminimanietstrengerinamsterdam De voorzieningenrechter had al op 13 augustus een uitspraak gedaan, die ook op 26 augustus is gepubliceerd en waaruit blijkt dat de Bijstandsbond gelijk heeft. De wethouder had daarvan op de hoogte kunnen zijn. Wanneer er sprake is van een commerciele onderhuurrelatie is de kostendelersnorm niet van toepassing. De gemeente Amsterdam verbindt veel te strenge eisen aan de huurovereenkomst. Wordt niet aan die eisen voldaan, dan is volgens de gemeente de kostendelersnorm van toepassing. Wij zeggen: die strenge eisen zijn niet in overeenstemming met de wet. En de rechter zegt het nu ook. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2015%3A5503 Citaat: De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de bovenstaande passage uit de wetsgeschiedenis naar voren komt dat betrokkene een door hem gestelde zakelijke huurovereenkomst kan onderbouwen met bijvoorbeeld het overleggen van een individueel contract dan wel een commerciële overeenkomst. Het overleggen van bewijs heeft tot doel om vast te stellen of sprake is van een zakelijke huurrelatie en van een zakelijke (huur)relatie onderling. Gelet daarop brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter een redelijke wetsuitleg van 'schriftelijke overeenkomst' als bedoeld in artikel 22a, vierde lid, aanhef en onder c, van de Participatiewet met zich dat deze voorwaarde ruim moet worden uitgelegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het licht van deze bepaling voldoende is dat de overeenkomst en de commerciële prijs aan de hand van schriftelijke stukken, waaronder onder meer betalingsbewijzen, aannemelijk wordt gemaakt. Gelet op het voorgaande kan verzoeker ook met andere schriftelijke stukken dan een schriftelijk huurovereenkomst aannemelijk maken dat hij een huurovereenkomst heeft gesloten. De voorzieningenrechter is in de onderhavige zaak van oordeel dat verzoeker door overlegging van het onder 3.2 genoemde vonnis, de verklaringen en betalingsoverzichten, genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zakelijke huurovereenkomst en van een commerciële prijs. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat de kantonrechter in het vonnis heeft vastgesteld dat verzoeker op grond van de overeenkomst gebruik maakt van een woonkamer, een keuken en een slaapkamer en dat hij met andere bewoners een toilet en badkamer moet delen. Verder bestaat er geen grond voor het oordeel dat de maandelijkse huursom van € 640,- voor het gebruik van een dergelijke woonruimte in het commerciële verkeer niet gebruikelijk is. Verder blijkt uit de overgelegde verklaringen dat de huurprijs na aanvang van de huur in december 2007 in elk geval drie maal substantieel is verhoogd, waardoor ook is voldaan aan het vereiste van periodieke aanpassingen. Wethouder Vliegenthart heeft aangekondigd, dat hij de kostendelersnorm wil repareren. Daarvoor heeft hij de volgende maatregelen genomen: 1. Alleenstaanden in de bijstand die samenwonen met een niet-rechthebbende zonder inkomen krijgen voortaan weer 70% ipv 50% van het Wettelijk Minimumloon. 2. Een-ouder gezinnen in de bijstand die inwonen is de kostendelersnorm niet van toepassing. Zij ondervinden moeilijkheden met de kindertoeslag. 3. Onderzocht gaat worden of mantelzorgers sterk getroffen worden door de kostendelersnorm en er wordt nagedacht over maatregelen in dit verband. 4. De wethouder zegt dat Amsterdam geen extra strenge criteria hanteert voor de bepaling of er sprake is van commerciele onderhuur. (De kostendelersnorm is dan niet van toepassing.). Als wij gevallen hebben waarbij dat wel het geval is, kunnen wij dat melden. Bijstandsbond Amsterdam info@bijstandsbond.org

05-12-2015 | Petitie Stop de kostendelersnorm

Omroep Gelderland: Opa René Hoose terug naar Malden; rechtszaak Cyprus geseponeerd

De Maldenaar (73) die vastzat op Cyprus omdat hij betaalde met vals geld, mag naar huis. De zaak tegen hem is geseponeerd..

RTV Amstelveen youtube

Gesprek met RTV Amstelveen over de Uithoornlijn

Youtube.

30-11-2015 | Petitie Geen Uithoornlijn

De Gelderlander: Minister Koenders wil snel oplossing voor René Hoose op Cyprus

Jilly Hoose heeft woensdagochtend in Den Haag een petitie met 18.833 handtekeningen overhandigd aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. (...) "We doen alles om deze zaak verder te brengen", zei Koenders bij het aannemen van de handtekeningen..

OSVO herziet besluit en kiest voor verbeterde matching

Gisteren heeft OSVO (de vereniging van middelbare scholen in Amsterdam) bekend gemaakt dat er volgend jaar in de plaatsingsprocedure gebruik wordt gemaakt van matching. De initiatiefnemers van de Petitie voor Matching hebben enthousiast gereageerd op de keuze voor verbeterde matching voor de plaatsingsprocedure van Amsterdamse middelbare scholen voor 2016.

+Lees meer...

Deze methode, ook wel bekend als “Matching 2.0”, verdeelt de beschikbare plaatsen eerlijker dan bij loting het geval zou zijn. Ook zorgt de nu gekozen methode ervoor dat ruilen niet nodig is, omdat kinderen niet op elkaars voorkeur kunnen worden geplaatst. Ondersteund door meer dan 1850 handtekeningen heeft de Petitie voor Matching een brede maatschappelijke en politieke dialoog op gang gebracht. Een bijeenkomst zoals de expertmeeting op 16 november, waarbij ouders, wetenschappers, politici en OSVO aan één tafel zaten, had nog nooit eerder plaatsgevonden. Wat deze partijen samen bereikt hebben, mag een toonbeeld van democratie genoemd worden. Realistische verwachtingen zijn heel belangrijk om van de matching in 2016 een succes te maken. Zolang er scholen zijn met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, zullen die plaatsen verdeeld moeten worden. Niet alle kinderen kunnen op hun eerste voorkeur geplaatst worden. Er is nog veel te doen voordat de huidige lichting achtste­groepers kan doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Duidelijke communicatie en voorlichting zijn daarbij essentieel. Daarom hebben de initiatiefnemers van de petitie hun ondersteuning aangeboden aan de gemeente en OSVO bij het uitvoeren van de procedure. Vanaf deze plek willen we alle ondertekenaars van de petitie bedanken voor hun steun: samen hebben we een duidelijke stem laten horen aan de politiek, de Amsterdamse scholen en aan OSVO. Tevens spreken we onze waardering uit aan OSVO: zij zijn het gesprek aangegaan en waren bereid hun besluit serieus te heroverwegen.  Petitie voor Matching

Meer informatie op facebook

Bij L1: Petitie voor bredere A2 Weert-Eindhoven 10.000 keer ondertekend

Petitie overhandigd op 23 november 2015.

28-11-2015 | Petitie Verbreding A2

Tweede Kamer wil op termijn sluiting alle kolencentrales

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alle kolencentrales in Nederland op termijn gaat sluiten. (Bron: nu.nl) Daar stemde een meerderheid in de Tweede Kamer op aandringen van D66 donderdag mee in. Regeringspartij PvdA staat achter de oproep van D66, maar coalitiepartner VVD voelt er niets voor. Het plan krijgt verder steun van de ChristenUnie, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren.  Op dit moment zijn er elf werkende kolencentrales in Nederland waarvan er vijf uit de jaren tachtig binnenkort sowieso al de deuren sluiten.  In de aangenomen motie staat dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor de klimaatverandering door de eigen CO2-uitstoot te verlangen.  De kolencentrales zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 waardoor de aarde opwarmt, maar ook voor fijnstof, stikstof en kwik. Er wordt geen tijdspanne genoemd wanneer de centrales precies dicht moeten.

+Lees meer...

De Tweede Kamer verzoekt de regering de kolencentrales uit te faseren en daarvoor met de sector een plan op te stellen. Dat plan moet in 2016 klaar zijn. De PvdA liet eerder deze week weten binnen tien jaar van de centrales af te willen. Vanuit de wetenschap klinkt dezelfde oproep. In en open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer riepen 64 wetenschappers op alle kolencentrales voor 2020 te sluiten. Rutte ziet nog bezwaren bij oproep tot sluiting kolencentrales Rutte  Dinsdag liet premier Mark Rutte doorschemeren geen voorstander van de sluiting te zijn. Hij wijst op het risico dat Nederland misschien energie moet halen uit het buitenland die vervuilender is dan wat hier wordt geproduceerd. Dinsdag debatteerde de Kamer met premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) over de Nederlandse inbreng tijdens de klimaattop die maandag in Parijs begint.  Alle bijna 170 deelnemende landen moeten daar laten zien wat zij willen doen om de CO2-uitstoot te verlagen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Europa heeft als gemeenschappelijk doel 40 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Klik voor origineel bericht

Ondanks motie gaat Kamp gewoon door!

Gisteren bleek dat Minister Kamp de motie tegen fracken, die door de tweede kamer is aangenomen, naast zich neer legt op "juridische gronden". Dit staat er in de brief:“De motie raakt de frackactiviteiten op de bestaande gaswinningslocaties in Den Velde in de gemeente Hardenberg en in Saaksum in de gemeente Zuidhorn. Voor het fracken op de locatie Den Velde is de juridische procedure afgerond en zijn de werkzaamheden gestart.

+Lees meer...

Voor de locatie Saaksum is de procedure afgerond op het publiceren van de kennisgeving behorende bij de Barmm-melding na. De Barmm-melding voldoet aan de eisen voor indiening. Staatstoezicht op de Mijnen heeft het VG-document met betrekking tot Saaksum in samenhang met het werkprogramma beoordeeld en heeft de in het VG-document opgenomen risicoanalyse voldoende bevonden. Het fracken kan derhalve veilig plaatsvinden. Om de betrokken gemeenten en de provincie Groningen te informeren over deze risicoanalyse is de beschikbare documentatie ter informatie toegestuurd.Gelet op de fase waarin de frackactiviteiten op Den Velde en Saaksum zich bevinden (de benodigde procedures zijn doorlopen), is er geen juridische grondslag om de activiteiten op te schorten. Voor beide locaties is een specifieke risicoanalyse uitgevoerd die gericht is op de activiteit fracken en specifiek ziet op de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de veiligheid niet in het geding is.”  Allemaal juridische redenen dat men de "procedure" netjes volgt. Echter zijn er wel beving, bodemverzakking en scheuren in huizen geconstateerd na fracking. Dit doet er dus niet toe, want de procedure is gevolgd. Conclusie: Minister Kamp mag procedurieel vertrekken!  

25-11-2015 | Petitie Verbied Fracken in Nederland NU