U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

Petitie: 'Provincie moet treinverbinding Nijmegen-Kleve herstellen'

GROESBEEK - Weer met de trein van Nijmegen naar Kleve en andersom. De Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV) is een petitie gestart die de Provincie zover moet krijgen er snel werk van te maken.

+Lees meer...

Het is 25 jaar geleden dat zo'n ritje voor het laatst kon. Bij gebrek aan reizigers werd de lijn in 1991 opgeheven. VIEV stelt dat er nu weer genoeg potentiële treinreizigers zijn om de spoorverbindig nieuw leven in te blazen... http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2114342/Petitie-Provincie-moet-treinverbinding-Nijmegen-Kleve-herstellen

sociale media

Hallo allemaal deze petitie mag ook op sociale media gedeeld worden hoe meer handtekeningen hoe beter
.

02-08-2016 | Petitie Boycot de partij Denk

Petitie is gesloten, eindstand binnenkort bekend

We gaan de ondertekeningen via het internet combineren met de handtekeningen die op papier opgehaald zijn. Binnen een paar weken gaan we het eindresultaat publiceren en overhandigen..

Nog meer handtekeningen!!

We hebben al 425 handtekeningen ontvangen! Nu zou ik er graag nog veel meer zien :) Zou iedereen die dit getekend heeft de petitie op zijn/haar Facebook willen delen voor nog meer steun?.

Bedankt!

In drie dagen plusminus vijftig ondertekenaars, bedankt allen voor uw hulp!

Voorafgaand aan deze petitie zijn er diverse klachten doorgegeven aan de gemeente en kreeg men nul op het rekest. De gemeente hield vol dat de huidige situatie voldoende veilig was en adviseerde onder andere: "de hond onder controle te houden." Een gotspe.

+Lees meer...

Het is te hopen dat gemeente Alkmaar na het aanbieden van deze petitie de zorgen wel onderkent en actie onderneemt.

Niemand die denkt dat de gemeente kwade bedoelingen had bij het plaatsen van de geleiding begin 2016, maar wanneer burgers zorgen uiten dienen deze serieus genomen te worden. Sinds enkele jaren is er vanuit een hondenbezitter regelmatig contact geweest met de heer Oudshoorn die verantwoordelijkheid draagt voor de groenvoorziening & speelplaatsen in het park de Rekerhout. Vanuit dit contact lijkt het een kleine moeite om, na diverse klachten, in samenspraak met bezorgde hondenbezitters een oplossing te bedenken. In plaats daarvan werd besloten het ijzerdraad nogmaals te plaatsen, nadat deze verdwenen was.

Wij hopen dat deze petitie een positief resultaat en meer flexibiliteit oplevert. Nogmaals dank.

Antwoord van wethouder Geldof op de petitie Geen reclameborden op de rotondes

De gemeenteraad heeft op 9 juni 2016 via de lijst van ingekomen stukken besloten deze petitie in handen te stellen van burgemeester en wethouders ter afdoening.

Wethouder Geldof, als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, heeft middels een brief op 12 juli 2016 geantwoord aan de indieners.

In deze brief staat dat burgemeester en wethouders hebben besloten geen voorstel aan de gemeenteraad te doen om het besluit tot sponsoring van resterende 44 rotondes te herroepen en de reclameborden te verwijderen.

+Lees meer...

Wel zijn twee rotondes uit de overeenkomst met de exploitant gehaald. Naar aanleiding van de petitie is de Commissie Welstand om een advies hierover gevraagd. "Hiermee is tegemoet gekomen aan een belangrijk onderdeel van uw petitie."

WAT DEUGT ER NIET AAN HET AMSTERDAMS ERPACHTBELEID?

Wat deugt er niet aan het Amsterdamse erfpachtbeleid? Omdat de tijd voortschrijdt en de besluitvorming in de gemeenteraad steeds meer concrete vormen begint aan te nemen, wekken de collegepartijen de indruk dat ze op de goede weg zitten. Ze lijken er haast zelf in te geloven.

+Lees meer...

Daarom zetten we nog even op een rijtje waarom het beleid echt niet deugt. Kom terug uit dromenland, geachte volksvertegenwoordigers! Dit zijn de 5 hoofdpunten:

1. Erfpachtstelsel moet echt anders De perioden voor aanpassing van de canon aan de waarde van de grond zijn veel te lang genomen (50 of 75 jaar), met als gevolg dat toevallige zittende eigenaren geconfronteerd worden met schoksgewijze canonverhogingen van rustig 3000, 4000% of meer. Intussen zijn er in die periode vaak al meerdere verkooptransacties geweest zonder enige bijdrage aan de collectieve waardevermeerdering af te dragen. Door de schaarste gaan huizen op erfpacht van de hand voor vergelijkbare prijzen als huizen op eigen grond. Deze canonherzieningen laten neerdalen op de toevallig dan zitende bewoner is pure willekeur, leidt tot grote financiële problemen bij de betrokkenen, tot verdrijving uit de woning aan toe. Het oude stelsel is vastgelopen, behoeft dringend aanpassing. Alle partijen in de raad zijn het daarover eens. 2. Vernieuwing ja, uitbuiting nee Daarom is vernieuwing van het erfpachtstelsel in Amsterdam urgent en belangrijk. Het huidige college heeft dit project opgepakt, maar is al gauw de achterliggende noodzaak uit het oog verloren. Dat blijkt uit de wijze waarop zij de vernieuwing inhoud geeft. Een commissie van professoren diende als schaamlap om te rechtvaardigen dat de gemeente de meest extreme waardebepaling van de grond hanteert en daarop ook nog eens een hoog canonpercentage loslaat. O ja, dan is er nog een korting te verwachten, nou misschien wel van 40%. Helpt niet. De uitkomsten zullen voor veel mensen onbetaalbaar zijn, met als gevolg dat zij gedwongen blijven in het oude, ondeugdelijke systeem te blijven: executie op termijn. Zij krijgen van de inhalige gemeente de keuze tussen de strop en de kogel. De gemeente maakt misbruik van de onverschilligheid van veel erfpachters die woningen hebben gekocht met nog lang lopend tijdvak, meestal ook nog met afgekochte canon. Die denken ‘het zal mijn tijd wel duren’ (ik kan zelfs nog voor einde tijdvak met winst verkopen, zie boven). 3. Eerlijke verdeling van woonlasten De uitkomst van dit alles maakt dat het verschil tussen de woonlasten van woningen op erfpacht en zonder erfpacht binnen Amsterdam niet meer uit te leggen is. Zeker nu juist de duurste woningen van de stad op eigen grond staan (grachtengordel en Museumkwartier bijvoorbeeld). De woonlast van de WOZ-belasting als methode om alle vastgoedeigenaren te laten betalen voor collectieve voorzieningen wordt verre overtroffen door de erfpachtcanons, die door slechts een deel van de woningbezitters worden opgebracht. 4. Kom op voor uw recht Een erfpachtovereenkomst is een privaatrechtelijke wilsovereenkomst tussen twee gelijk-waardige partijen. De gemeente doet echter alsof zij de voorwaarden eenzijdig kan decreteren. Inspraak is hierbij een ongeschikt middel, dat past bij ‘gewone’ publiekrechtelijke besluiten in het algemeen belang. De wederpartij erfpachter kan kiezen tussen de strop en de kogel. 5. Spreek uw eigen partij aan De politieke partijen die nu het erfpachtbeleid bepalen, VVD en D66, hebben voor de verkiezingen zelfs afschaffing van het hele erfpachtsysteem bepleit. Nu eenmaal op het pluche nemen zij de houding van inhalige (bovendien monopolistische en met zwaardmacht beklede) grootgrondbezitter aan. Daarmee plegen zij kiezersbedrog. Als nou de grondwaarde objectief was te berekenen en er geen alternatieve benaderingen van een redelijk canonbedrag mogelijk waren, kon men er nog enig begrip voor opbrengen, maar intussen heeft de PvdA (die terecht het uit de hand lopen van het oude systeem verweten kan worden) een voorstel voor eeuwig-durende erfpacht gelanceerd, dat veel redelijker uitpakt dan het voorstel van het college. Dus blijf het erfpachtbeleid van de gemeente bestrijden als ondeugdelijk en onrechtvaardig!

Reactie op het eindadvies Platform Onderwijs 2032

EYE heeft mede namens filmpartijen en onderwijsinstellingen een reactie geformuleerd op het eindadvies dat Platform Onderwijs 2032 in januari uitbracht. In de reactie pleit EYE voor structurele aandacht voor film en beeldcultuur in onderwijs en geeft het aan waar begrijpend kijken en creatief maken van beeldtaal concreet een plek moeten krijgen in het nieuwe kerncurriculum.

Eerder hield EYE al een pleidooi voor filmeducatie in het nieuwe onderwijs en was het mede-initiator van de petitie voor film en beeldcultuur in het nieuwe onderwijscurriculum.

+Lees meer...

De plek van beeldtaal in de digitale wereld in het onderwijs wordt in het eindadvies van Platform Onderwijs 2032 inmiddels erkend. Beeldtaal kritisch kunnen beschouwen en zelf kunnen creëren en delen zijn essentiële vaardigheden om in de toekomst te kunnen functioneren.

In de reactie van EYE, mede namens filmpartijen en onderwijsinstellingen, wordt aangegeven waar begrijpend kijken en creatief maken van beeldtaal concreet een plek moeten krijgen in het nieuwe kerncurriculum. Vakoverstijgend, maar ook bij digitale geletterdheid, taal, kunst en cultuur en burgerschapsvorming. In de reactie benadrukt EYE nogmaals de urgentie van beeldtaal in het onderwijs en voedt EYE de ontwerpgroep 2032 en de leerlabs met voorbeelden hoe onderwijs in beeldtaal verder vorm te geven.

Film en andere media hebben tot nu toe in het reguliere onderwijscurriculum en de bijbehorende kerndoelen en eindtermen geen plek. Toch zien steeds meer partijen de waarde van film en beeldtaal in het onderwijs.

Een aantal scholen heeft inmiddels zelf initiatief genomen en biedt onderwijs dat past bij de huidige beeldcultuur, de belevingswereld en behoefte van leerlingen. Toch is het bij de meeste scholen nog geen vanzelfsprekendheid om les te geven over beeld.