U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

Wiebes erkent fouten btw-woningisolatie; Golf van schadeclaims

Wiebes erkent fouten bij wijziging btw-woningisolatiegolf van schadeclaims onderweg Staatssecretaris Wiebes erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de wijziging van de lage btw-regeling voor woningisolatie en roept isolatiebedrijven en aannemers op die schade hebben geleden om bezwaar te maken tegen de eigen aangifteomzetbelasting. De SBVN heeft daarvoor een modelbezwaarschrift>> opgesteld dat bedrijven kunnen downloaden en indienen bij hun eigen inspecteur omzetbelasting.

+Lees meer...

Het bezwaarschrift is zo opgesteld dat het weinig tijd kost en zonder boekhouder/accountant kan worden ingevuld/ingediend. De meeste bedrijven moeten het bezwaar namelijk uiterlijk 11 juni dateren, waarna het een week later bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Grote kans op succesIn het artikel in Cobouw van 6 juni (PDF>>) stelt René van der Paardt, Hoogleraar fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit dat de bedrijven sterk staan met hun claim wanneer ze er op mochten vertrouwen dat de lage btw-regeling voor woningisolatie niet zou wijzigen en dat is hier het geval. De regeling is een amendement* dat de Tweede Kamer in 2009 unaniem heeft aangenomen om een einde te maken aan het gedoe rond subsidies en het rondpompen van geld. Daarbij is woningisolatie permanent onder het lage btw-tarief gebracht   Deze structurele maatregel is gefinancierd met een verhoging van de energiebelasting met 0,19 cent per m³ gas. Een slimme regeling omdat er nauwelijks uitvoeringskosten mee zijn gemoeid. De isolatiesector had alle reden om aan te nemen dat deze goedkope en structurele maatregel niet zou wijzigen. De noodzaak tot energiebesparing is sinds 2009 immers alleen maar toegenomen. De roep om de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen te beperken, heeft nog nooit zo luid geklonken en de urgentie klimaatverandering te temperen, is sterker dan ooit. *Amendement 31 301 nr. 19 link>>  Onderteken ook de Klimaatpetitie: http://energiebesparingsbeleid.petities.nl/ 

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer: in november 2014 een uitgewerkt plan

Er is iets dat het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heet. Op de site van de Nederlandse bank, de voorzitter van het overleg, staat er meer over.

+Lees meer...

Praktisch iedereen zit aan tafel: • Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)• Betaalvereniging Nederland• Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)• Consumentenbond• Gebruikersplatform Betalingsverkeer• Ieder(in)• Koninklijke Horeca Nederland• MKB-Nederland • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)• Oogvereniging• Detailhandel Nederland (DN)• Thuiswinkel.org• Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)     en waarnemers zijn  • Ministerie van Economische Zaken • Ministerie van Financiën   Onder de noemer "Maatschappelijke Efficiency" staat het versnellen van het betalingsverkeer: "Het MOB streeft naar snellere verwerking van het retailbetalingsverkeer. In november 2014 zullen banken, samen met de Nederlandsche Bank, een uitgewerkt plan presenteren om stapsgewijs op basis van de bestaande infrastructuur tot snellere verwerking van betaaltransacties te komen. Het doel hiervan is dat de gelden sneller worden bijgeboekt bij de ontvangende partij. Het voorstel zal zich in eerste instantie richten op pinbetalingen, iDEAL-transacties en elektronische overschrijvingen in het weekend en tijdens feestdagen." Nog onduidelijk is waarom het betalen niet 24/7/365 is.

Onze Facebookpagina is live!

Volg al het laatste nieuws rondom onze actie vóór een veilige Europaweg op Facebook. Hier houden we je op de hoogte van de media aandacht, gesprekken met de politieke partijen en uiteraard wanneer er een oplossing komt voor deze gevaarlijke verkeerssituatie.   Ga naar www.facebook.com/veiligeeuropaweg en like de pagina!.

05-06-2014 | Petitie Veilige Europaweg Apeldoorn

petitie blijft open voor ondertekening

Voortgang Europees Parlement De kinderombudsman is op verzoek van het Europees Parlement bezig met zijn onderzoek. Zolag dit loopt en er nog gen uitslag bekend is, zal deze petitie open blijven voor ondertekening..

Schriftelijke reactie Tweede Kamer 29-5-2014

Zie afbeelding voor de schriftelijke reactie van de vaste commissie voor VWS..

Laat u ook van zich horen en zien tijdens de DondersRun?

We willen mensen laten zien dat iedereen welkom is in Barneveld, ongeacht geloof en/of meningsverschillen. Dit is de reden waarom wij (www.facebook.com/actiepaginabarneveld) deze DondersRun gaan organiseren op maandag 9 juni 2014 aanstaande om 13:00u 's middags. Opgeven kan via de mail: DondersRun@hotmail.com Even voor de duidelijkheid: er zijn geen kosten aan de deelname verbonden, de DondersRun is dus GRATIS en het is niet verplicht om een juichpak te dragen, iedereen mag gaan zoals hij/zij zelf wil en kan gaan.

+Lees meer...

Maak er iets leuks van; laat je zien en horen! Er zijn 3 categorieën waarvoor men zich kan opgeven: - lopend (scootmobiel, rolstoel, etc) - fietsend (brommobiel etc) - hardlopend De exacte locatie in Barneveld zal u worden toegezonden per mail wanneer u zichzelf (alleen of met groep) heeft opgegeven via de mail: DondersRun@hotmail.com (vermeld in uw mail aub in welke categorie u deelneemt). Nogmaals: iedereen is welkom! Laat aan iedereen zien dat je van de partij bent en achter dit initiatief staat via: https://www.facebook.com/events/241064759426257/?ref=22&source=1 Gebruik op social media (zoals Twitter & Facebook) de #DondersRun

Brief voor klantenservice bank

Deze tekst heb ik per e-mail verstuurd naar de klantenservice van mijn bank. Doe het ook:   Geachte klantenservice, Als ik geld overmaak van mijn bankrekening naar één bij een andere bank dan zijn we afhankelijk van Equens.

+Lees meer...

Die werkt alleen op werkdagen tijdens kantoortijden. Ondertussen is mijn geld van mijn rekening verdwenen en niet aangekomen op de bestemming. Dat lijkt me een achterhaalde praktijk. Ze zouden 24/7 moeten werken. Wat doet u hieraan? Heeft u Equens onder druk gezet hierover? Staat het op de agenda als u de samenwerking verlengt? Wat is de mening van de vereniging van banken waar u als ook lid van bent? Ik heb namelijk een petitie ondertekend tegen deze praktijk (geldgelijkoverboeken.petities.nl), ik hoop dat u vanuit uw positie ook hieraan werkt?Dank!   Het antwoord dat ik kreeg was: Het is niet alleen uw bank die via Equens werkt maar bijna alle banken. Al het inter-bancaire geldverkeer verloopt via hen danwel via het Europese systeem EBA. Sinds de SEPA invoering is er op Europees niveau bepaald dat ook andere bedrijven geldverkeer moeten kunnen oppakken. Wij zijn hierover in gesprek binnen de vereniging van banken. We blijven ons uiterste best doen om alle mogelijkheden te onderzoeken om het geld verkeer beter en sneller te laten verlopen. Op dit moment zijn er echter nog geen concrete voorstellen of acties te verwachten. Een andere bank antwoordde:   Geachte heer Rustema, In uw e-mail geeft u aan dat uw overschrijving naar een tegenrekeningnummer nog niet is aangekomen. Wij begrijpen dat u dit vervelend vindt. Daarnaast heeft u een aantal vragen betreft onze samenwerking met Equens. Graag geven wij onze reactie op uw e-mail. Als u een bedrag overmaakt vanaf uw Betaalrekening naar een andere bank en het bedrag is voor 14.00 uur bij ons aangeleverd, dan is het bedrag nog op dezelfde dag beschikbaar op de bankrekening van de andere bank. Als het bedrag na 14.00 uur en/of in het weekend bij ons is aangeleverd, dan is het bedrag de eerstvolgende werkdag beschikbaar op de bankrekening van de andere bank. Samenwerking met EquensVoor het verwerken van betaalopdrachten zijn wij afhankelijk van Equens. Wij hebben geen invloed op de werktijden en werkwijze van Equens.   

Klimaatpetitie: 28 mei nieuwe peildatum

Op 28 mei is er een overleg tussen het ministerie Financiën en de isolatiesector/milieubeweging over de manier waarop de verhoging van de btw op woningisolatie op 1-1 2014 is gecommuniceerd en de schade die daardoor aan de sector is toegebracht. Tot eind december 2013 hield de Rijksoverheid vol dat er niets zou wijzigen.

+Lees meer...

Pas op 23 december 2013 verscheen op de websites van de Rijksvoorlichtingsdienst en de Belastingdienst het bericht dat op 1 januari 2014 (8 dagen later) de btw-regeling voor woningisolatie zou wijzigen.  Lees het commentaar van Cobouw>> . Ook de Tweede Kamer vindt dit niet passen binnen de kaders van fatsoenlijk bestuur, lees het conceptverslag>> van de commissievergadering van 15 mei. Hoewel de petitie zelf nog niet aan de orde komt, helpt het wel wanneer Financiën ziet dat er brede steun is.