U, de petitionaris

Nieuwtjes

Nieuwe website een maand oud

De nieuwe Petities.nl-website kende een hobbelige start met vervelende kinderziektes. Die zijn voorbij en de nieuwe mogelijkheden op de bevestigingspagina worden goed gebruikt.

Zo vinkt 1 op de 10 ondertekenaars aan dat ze graag een uitnodiging van de gemeente ontvangen om mee te denken over het beleid. Veel gemeenten bieden manieren om dat te doen: burgerraad, burgerpanel, stadslab, buurtschouw, en wat niet al. Als u een vinkje zet krijgt u af en toe een uitnodiging voor zoiets. Als er iets van uw gading tussen zit, sla toe!

Ook hebben we crowdfunding ingebouwd. Als je met duizenden bent en een deel zegt wat geld toe, dan kan iemand zich overdag professioneel inzetten voor de petitie. Dat is soms namelijk echt nodig. Er moeten zaken uitgezocht worden, er moeten contacten worden gelegd, er moet publiciteit komen, etc. Als je het al druk hebt overdag dan lukt het niet om veel werk voor de petitie erbij te doen. Maar als je met veel ondertekenaars bent kan je iemand inhuren, liefst iemand die hier goed in is. De ruim 100.000 ondertekenaars in de eerste maand hebben samen €12000 toegezegd.

Minstens zo interessant is dat ook veel mensen hebben aangegeven dat ze hun eigen vaardigheden of invloed willen inzetten voor de petitie. Ze willen onderzoek doen voor de petitie, een bijeenkomst organiseren, het woord voeren, het via hun politieke partij aankaarten etc. Samen sta je sterk! Maar er komen ook aparte, specifieke aanbiedingen als ‘mijn theater met 250 plaatsen stel ik beschikbaar voor een congres’, ‘ik wil helpen als bierbrouwer’, ‘bekend van televisie’ of gewoon ‘ik ben zeer actief op sociale media’.

Journalisten die op zoek zijn naar ervaringsexperts kunnen die ook vinden via deze weg. Bij elke petitie is wel iemand die heeft aangegeven over zijn of haar situatie te willen vertellen om de petitie te illustreren.

We hebben veel bezoekers mogen verwelkomen. 2 miljoen bezoekers hebben ongeveer 2 miljoen pagina's opgevraagd. Dat betekent dat men niet de hele site bekijkt, maar een petitie bekijkt, misschien ondertekent en weer weg is. Makkelijker kunnen we het niet maken!

28-01-2016

Eerder toegevoegd

mailwisseling met Rombouts

Onze mail: Deze mail is bestemd voor het college van B&W: Geachte heer Rombouts, Er is een grote verontwaardiging in de stad over uw bijbanen. Uw handelswijze schaadt het vertrouwen in de politiek.

+Lees meer...

De raadsleden worden er op aangekeken. Ik ben ervan overtuigd dat u dat niet wilt. U ge/misbruikt een hiaat in de regelgeving. Ik doe daarom een moreel appèl op u om met een terugwerkende kracht vanaf 2010 u te houden aan de bijverdienste-regeling voor nieuwe burgemeesters, die toen werd ingevoerd. Het door u teveel ontvangen geld kan -in overleg met de raad- in de gemeentekas of naar een goed doel. Ik zal de raad verzoeken dit appèl te ondersteunen. Tevens zend ik een kopie van dit appèl naar de pers die deze niet bedoelde hiaat in de wetgeving aan het licht hebben gebracht. Met vriendelijke groeten, Brigit Kooimans

Antwoord Rombouts (na één dag al ontvangen): Beste,   Je mail ontvangen. Naar aanleiding van de RTL4 uitzending over dit onderwerp hebben ook andere media daarover vragen gesteld.   Ter informatie en in antwoord op je mail, de informatie zoals die afgelopen week verstrekt is op die vragen:   ‘Voor de vervulling van mijn functie als burgemeester van ’s-Hertogenbosch zijn de nevenfuncties die ik vervul, in de praktijk een belangrijke aanvulling en ook een verrijking voor de stad en de inwoners.   Enkele voorbeelden:   Lidmaatschap Eerste Kamer: mijn inzet voor meer politie en een hoger structureel budget voor veiligheid. NOC/NSF: binnenhalen van landelijke sportevenementen naar de stad (huldiging Olympische sporters). E-laad: Biedt mij een ingang om werk te maken van de signalen die ik ontvang als burgemeester van burgers op het vraagstuk van elektrisch vervoer en de problematiek van straling en volksgezondheid van zendmasten en transport van elektriciteit via hoogspanningsmasten.   Tot slot de Stichting Klachten en Geschillen Zorg; bewaking van klachten en procedure van burgers met betrekking tot ziektekostenverzekering. Ik heb vooraf en achteraf steeds in alle transparantie met mijn gemeenteraad, nevenfuncties op me genomen in overeenstemming met de landelijke regelgeving (Rechtspositiebesluit burgemeester en Regeling rechtspositie burgemeester).   Herman Loerakker Namens de heer Rombouts

Ons antwoord: Beste,

Om uw ontwijkende antwoord kan ik niet anders dan hartelijk lachen.

In het verleden hebben diverse van mijn kennissen een onderhoud aangevraagd bij u (heer Rombouts). In geen enkel geval is dit ervan gekomen. Of er kwam geen antwoord of er kwam na een aantal herinneringen het antwoord dat u geen tijd had. U staat er niet bij stil welke pijn u bij deze mensen teweeg brengt en hoe u het vertrouwen in de politiek ondermijnt.

Er was iemand bij die gekort werd door de sociale dienst omdat hij een huis-aan-huis-blaadje rond bracht. Deze persoon is daardoor (tijdelijk) afhankelijk geweest van de voedselbank. En u verdient schaamteloos 85.000 euro bij. Ik zal maar zwijgen over uw exorbitante declaraties aan cursussen en waxinelichtjes.

Nu dit egoïstische gedrag aan de kaak wordt gesteld, krijg ik na één werkdag al antwoord. Dat is puur eigen belang van u.

U noemt uw "prestaties"  als gevolg van de bijbanen. Deze prestaties horen gewoon bij uw functie. Zou u deze taken niet uitvoeren zonder extra inkomen?  

Ongetwijfeld hebben de personen die u met deze bijbanen betalen onmiddellijk toegang tot u. Voor tal van Bosschenaren die problemen hebben of willen meedenken met de stad heeft u geen tijd. U geeft voorrang aan de belangen van de bijbanen boven die van Bosschenaren. Uw bijbanen zijn nadelig voor veel inwoners van onze stad.

En als u bijbanen heeft waarom moet dat gepaard gaan met eigen financieel gewin?  Dat kan niet anders zijn dan egoïstisch eigengewin. U stelt uw inkomen boven de belangen van de Bosschenaren.

U ontwijkt antwoord op mijn moreel appèl om met terugwerkende kracht uw bijverdiensten -na overleg met de gemeenteraad- een minder egoïstische bestemming te geven.

Met vriendelijke groeten,

22-02-2017 | Petitie Verlaag bijverdiensten Rombouts

Delen wordt op prijs gesteld!

Bedankt voor uw steun en het ondertekenen..

+Lees meer...

Bedankt voor uw steun en het ondertekenen.

In het nieuws om 18:15 uur op NPO1

Kijk vandaag, dinsdag 21 februari, naar EenVandaag. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels licht LIVE in de uitzending het rapport van de enquête toe.

+Lees meer...

De uitzending is om 18:15 uur op NPO1.

In de loop van de dag wordt op de AFMP-website een video-opname gepubliceerd van de persconferentie in Nieuwspoort van vandaag, waar de uitkomsten van de enquête zijn gepresenteerd.

Minister ligt slecht bij de krijgsmacht

Militairen en burgerpersoneel van Defensie hebben erg weinig vertrouwen in hun hoogste leidinggevenden.

Twee derde van hen vertrouwt de top van de krijgsmacht niet. Minister Hennis (Defensie) scoort nog slechter.

Ruim 84 procent van de bijna 8500 mensen die meededen aan een enquête van de militaire vakbonden AFMP, ACOM,VBM, KVMO vindt dat de bewindsvrouw er niet in is geslaagd het vertrouwen in de organisatie te verbeteren.

+Lees meer...

Het onderzoek wordt vanochtend gepresenteerd in Den Haag.

Vragen over petitie beantwoord in FAQ

Naar aanleiding van deze petitie kregen we nogal wat vragen van mensen. De meest gestelde vragen en hun antwoorden hebben nu op onze website geplaatst.

+Lees meer...

We hopen dat deze FAQ meer duidelijkheid geeft over wat we willen en waarom we dit willen. En we hopen natuurlijk dat u onze petitie (alsnog) wilt steunen door te tekenen!

Laatste zaterdag (voorloopig) zelfstandig als minder valide in efteling

De laatste zaterdag met mensen met handicap zelfstandig gebruik mogen maken van de mindervalide ingang.

Ik roep iedereen op die ook de efteling zelfstandig de efteling willen blijven bezoeken zaterdag ook naar de efteling te gaan . En misschien kunnen we dan verzamelen om 12:00 op het fata morgana plein bij de miva ingang.

+Lees meer...

Wil ook kijken of ik wat filmpjes op kan nemen van mensen die nu ook tegen probleem aan lopen dat ze niet meer zelfstandig een attractie kunnen bezoeken.

meld je aan via facebook a.u.b. Klik hier voor het event op facebook