U, de petitionaris
De brinkhof norg

Hart voor de Brinkhof

383 ondertekeningen

Met deze petitie willen we bereiken dat er geen school komt in de Brinkhof.

Petitie

Wij

inwoners van Norg en gebruikers van de Brinkhof

 

constateren dat:

  • het onwenselijk is dat (een deel van) de Brinkhof voor kortere of langere duur beschikbaar wordt gesteld aan het Nassaucollege omdat basisschool de Hekakker aan vernieuwing toe is
  • de gemeente Noordenveld daarom besloot tot een soort van doorschuifsysteem: de Hekakker gaat naar het Dr. Nassau College en het Dr. Nassau College gaat naar ons multifunctioneel centrum de Brinkhof
  • de scholen natuurlijk goede huisvesting moeten hebben... maar niet op deze manier
  • de Brinkhof door ons, inwoners, overdag en 's avonds intensief wordt gebruikt voor sporten, muziekverenigingen, de bibliotheek, Welzijn in Noordenveld, optredens, bridge, koersbal, seniorenlunches, vergaderingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten, etc. etc. Ook is het uitvaartcentrum en zijn er bedrijven in de Brinkhof gevestigd.
  • de Brinkhof van ons, de Norgers, is en dat moet zo blijven.
  • onlangs een enquete uitgezet over de toekomst van de Brinkhof en de plannen van de gemeente Noordenveld doorkruisen dit proces over de toekomstvisie van het gebouw volledig.

 

en verzoeken

de raad en het college van de gemeente Noordenveld geen school onder te brengen in de Brinkhof.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Noordenveld 
Petitieloket:
Petitionaris:
Hart voor de Brinkhof 
Organisatie:
Hart voor de Brinkhof 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Raadsvoorstel ingetrokken

Op dinsdag 23 april heeft het college het raadsvoorstel ingetrokken. Dank aan alle ondertekenaars van de petitie en speciale dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze zaak.

Omdat het Nassaucollege in een brief d.d.

+Lees meer...

22 april heeft aangegeven alleen naar de Brinkhof te willen als het permanente huisvesting betreft, is de verwachting dat er op termijn een nieuw voorstel komt dat hieraan voldoet. Wat ons betreft is het van het grootste belang dat dit in overleg met gebruikers, bedrijven en omwonenden gebeurt, dat er een goed participatieproces vooraf is en dat er goed onderzoek gedaan wordt naar alternatieven, voor zowel de Hekakker en het Dr. Nassaucollege.

We gaan er vanuit dat we nu weer gezamenlijk verder kunnen met de toekomstvisie voor de Brinkhof en het integrale dorpsplan Norg.

Hierbij het bericht: Geachte leden van de gemeenteraad en geachte plaatsvervangende commissieleden,

Op 4 april 2024 heeft het college uw raad het raadsvoorstel “Besluit tijdelijke huisvesting Dr. Nassau College in en nabij MFA De Brinkhof” aangeboden. Dit raadsvoorstel staat voor woensdag 24 april aanstaande op de agenda voor de oordeelsvormende raadsvergadering.

Wij stellen u voor raadsvoorstel aanstaande woensdag niet te behandelen.

Aanleiding hiervoor zijn de volgende ontwikkelingen: Gisteren heeft NassauVincent, het schoolbestuur van het Dr. Nassau College Norg, aan het college laten weten op dit moment geen beslissing te kunnen nemen over tijdelijke huisvesting in De Brinkhof. De verhuizing van het Dr. Nassaucollege naar een tijdelijke locatie in en nabij De Brinkhof is onlosmakelijk onderdeel van het voorliggend raadsvoorstel De toekomstvisie voor Brinkhof en Brinkhofweide vertraagt; hierover bent u afgelopen vrijdag geïnformeerd De voorgestelde inhuizing leidt tot maatschappelijke onrust. Het niet behandelen van het voorstel geeft ons de tijd en ruimte om met de belanghebbenden verder in gesprek te gaan en mogelijk tot een aangepast besluit te komen.

Vervolg In de komende weken gaan we het gesprek aan met belanghebbenden. Wij streven ernaar u over de uitkomsten voor de zomer te informeren.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen ook de belanghebbenden informeren over ons voorstel om het raadsvoorstel niet te behandelen.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Kirsten Ipema Wethouder

23-04-2024

Bijeenkomst de Brinkhof dinsdag 2 april

Op dinsdag 2 april is er van 17.00 tot 18.00 uur een bijeenkomst in de Dorpshuiszaal van De Brinkhof. Daar kunnen alle gebruikers van De Brinkhof in gesprek met het college.

+Lees meer...

Komt allen!

02-04-2024