You, the petitioner

Updates

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

2017-07-01

Meepraten over 'Uithoornlijn'

2015-07-06 | Petition Geen Uithoornlijn

Winq: Petitie: minder streng asielbeleid Russische homo’s

De IND heeft de afgelopen tijd zeker drie asielverzoeken afgewezen van LHBT’s die in Rusland met geweld te maken hebben gehad. Nadat het COC al een brief naar de Tweede Kamer had gestuurd, is er nu een petitie. Het asielverzoek van de Russen is afgewezen terwijl toenmalig staatssecretaris Teeven vorig jaar zomer nog schreef dat deze voortaan makkelijker asiel zouden krijgen in Nederland. Sinds de anti-homowetgeving hebben Russische LHBT’s het steeds moeilijker in eigen land.

+Read more...

Het geweld tegen homo’s is schrikbarend toegenomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt deze maand met een nieuw landenrapport over Rusland. Hierin staat ook of Russen inderdaad makkelijker asiel kunnen krijgen. Activist Sandro Kortekaas loopt hierop vooruit en is een online petitie gestart met de naam ‘Enkeltje Rusland? No Way!’ Klik hier om de petitie te tekenen. Eerder deze week stuurde het COC een brief naar staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Hierin verwijst de organisatie naar het rapport License to Harm van Human Rights Watch. Daarin wordt geconcludeerd dat er in de hele Russische Federatie een toename is van anti-LHBT geweld en dat de antihomowet discriminatie van deze groep in feite legaliseert. Geplaatst op 03/07/15 door Stijn Geplaatst in Maatschappij, Politiek | Tags Asielzoekers, Homohaat, Rusland, Wetgeving

2015-07-03 | Petition Enkeltje Rusland? No way

COC wil ruimhartiger asielbeleid voor Russische LHBT’s

1 juli 2015 - Het COC wil dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) een ruimhartiger asielbeleid gaat voeren voor Russische LHBT’s. Dat schrijft de belangenorganisatie woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

+Read more...

Het COC wil dat Russische LHBT-asielzoekers voorlopig niet meer terug naar Rusland gestuurd worden, dat zij eenvoudiger asiel in Nederland kunnen krijgen en dat ze worden beschouwd als een kwetsbare minderheidsgroep. Zoals onder meer blijkt uit NRC Handelsblad van 1 juli 2015, wees de IND de afgelopen tijd zeker drie asielverzoeken af van LHBT’s die in Rusland met geweld geconfronteerd zijn wegens hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Deze drie asielzoekers dreigen te worden teruggestuurd naar Rusland. Volgens het COC is de situatie voor LHBT’s in Rusland ernstig verslechterd sinds daar in 2013 een antihomowet van kracht werd. Het COC verwijst daarbij onder meer naar het rapport License to Harm van Human Rights Watch (HWR). Daarin wordt geconcludeerd dat er in de hele Russische Federatie een toename is van anti-LHBT geweld en dat de antihomowet discriminatie van deze groep in feite legaliseert. In het rapport bericht HRW onder meer hoe LHBT’s in Rusland door radicaal-nationalistische groepen op afschuwelijke wijze worden vernederd en mishandeld. Honderden filmpjes met beelden hiervan worden online geplaatst. Slachtoffers werden bijvoorbeeld ontkleed, overgoten met urine en hun genitaliën worden bespoten met isolatieschuim. De Russische autoriteiten ondernemen vrijwel niets om discriminatie en geweld tegen LHBT’s te stoppen. Het COC besprak deze kwestie op 29 juni ook met staatssecretaris Dijkhoff (Asiel). Die liet het COC weten dat hij in juli besluit of LHBT-asielzoekers uit Rusland eenvoudiger asiel in Nederland zullen krijgen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken komt dan met een nieuw landenrapport over Rusland. Ook SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen stelde tijdens een debat in de Tweede Kamer onlangs voor om het asielbeleid voor Russische LHBT’s te versoepelen. Naar verwachting stemt de Kamer donderdag 2 juli over de voorstellen van Gesthuizen. UPDATE: Sharon Gesthuizen heeft op 2 juli besloten om het besluit van staatssecretaris Dijkhoff over Russische LHBT’s in juli af te wachten en haar voorstellen daarna indien nodig alsnog in stemming te brengen. Activist Sandro Kortekaas startte op 30 juni jl. een online petitie om Russische LHBT-asielzoekers te steunen. Hoewel COC Nederland, Amnesty International en Vluchtelingenwerk in deze petitie genoemd worden, betreft het geen actie van deze organisaties.

2015-07-01 | Petition Enkeltje Rusland? No way

gemeenteraad beslist om toch gewoon eigen plan uit te voeren

Op donderdag 2 juli jl heeft de gemeenteraad toch gewoon zijn zin doorgedreven en de eigen plannen vrijwel onveranderd in stemming gebracht. Ondanks een groot signaal uit de samenleving in de vorm van acties en een petitie met 460 handtekeningen, waar geen enkele reactie op gegeven is.

+Read more...

Ook een goed plan van OKW gunt men geen blik waardig. Wel wil de vrantwoordelijk  wethouder voor de toekomst graag participatie van de inwoners en de ondernemers bij volgende projecten. Een schoolvoorbeeld van deze participatie, in meest optimale vorm zelfs,  heeft de wethouder samen met de coalitie in dit geval  echter dusdanig gefrustreerd, dat het voor de toekomst een groot probleem lijkt te gaan worden om nog een beroep op deze groepen te kunnen doen. Een ernstiger verstoring van de relatie met de ondernememers als ook met de burgers van Woerden is immers moelijk denkbaar. Helaas voor Woerden gaat een mooie gelegenheid om een einde te maken aan de overvolle Rembrandlaan, J Israelslaan, Boerendijk, Hoge Rijndijk, en Hollandbaan verloren. De verkoop van een perceel op Rietveld 25 zorgt ervoor dat het OkW plan niet meer ten uitvoer gebracht kan worden op de manier zoals men dit had aangegeven. Een toezegging aan  de ondernemers en  de burgerij van 30 jaar geleden komt men nu wederom NIET na.  WOERDEN West blijft zitten met veel verkeer, geluidsoverlast, fijnstof en roet. Geluidsarm asfalt helpt hier echt niet bij. Immers een optrekkende en remmende vrachtwagen krijg je hier niet stiller mee. De coalitie denkt van wel............  Alle ondertekenaars van deze petitie hartelijk dank voor de steun. Het heeft helaas niet mogen baten.

2015-07-04 | Petition Verkeer Woerden West

Politieke partijen zoeken een oplossing

De actiegroep heeft op donderdag 2 juli de petitie "Red de bibliotheek Merenwijk" namens 2670 ondertekenaars aangeboden aan wethouder Strijk en daara aan de voorzitter van de commissie Werk en Middelen Moniek van Sandick. Luister hier naar de opsteller van de petitie, Marieke Holzapfel: https://soundcloud.com/sleutelstad/2015-07-02-merenwijkbewoner-marieke-holzapfel-over-het-redden-van-de-bieb Tijdens de vergadering van de gemeenteraad bleken verschillende politieke partijen de bibliotheek open te willen houden.

+Read more...

Het CDA, GroenLinks, CU, en collegepartijen PvdA, D66 en SP. Het wachten is nu op het besluit van de gemeenteraad over de manier waarop de bibliotheek de komende jaren open kan blijven. Dat besluit zal op donderdag 9 juli worden genomen in de gemeenteraad. Lees hier de reactie van het CDA: http://joostbl.weebly.com/kort-leidsch/red-de-bieb-in-de-merenwijk D66, de grootste collegepartij, wil de bibliotheek in ieder geval nog een jaar openhouden: http://sleutelstad.nl/2015/06/30/d66-wil-bibliotheek-merenwijk-voorlopig-openhouden/ Raadslid Erica de Leeuw van de PvdA is bezig met een voorstel om de bibliotheek de komende paar jaar open te houden, luister https://soundcloud.com/sleutelstad/2015-07-02-pvda-duoraadslid-erica-de-leeuw-over-het-redden-van-de-biep Tijdens de raadsvergadering sprak onder andere ook de directeur van BplusC, Willem van Moort. Lees hier zijn reactie op de petitie: http://sleutelstad.nl/2015/07/02/bplusc-wil-wijkbibliotheek-merenwijk-onder-waarwaarden-wel-openhouden/        

2015-07-03 | Petition Red de Bibliotheek Merenwijk

Roetmonster biedt handtekeningen 80 km max aan

Een roetmonster overhandigde samen met een vertegenwoordiging van Milieudefensie Drechtsteden donderdag 2 juli  honderden handtekeningen voor maximaal 80 km op de Drechtse ring aan wethouder Mirck. Hij kreeg deze handtekeningen als portefeuillehouder milieu van het Drechtsteden bestuur.  De ondertekenaars vragen aan het Drechtsteden bestuur en de colleges van B en W van de Drechtsteden om bij provincie en rijk een verlaging van de maximale snelheid tot 80 km te bepleiten bij rijk en provincie.

+Read more...

Deze verlaging  vinden de ondertekenaars van belang, omdat volgens hen de vermindering van de maximumsnelheid de vervuiling flink zal verminderen en evenals de geluidsoverlast. Dichtbij  de Drechtse Ring ligt veel woonbebouwing.  Er is langs de N3, A15, A16 een hoge concentratie van luchtvervuiling waaronder fijnstof. Van fijnstof is recent bekend geworden, dat het samen met roet kan leiden tot nog meer gezondheidsschade dan eerder gedacht. Een gemiddelde levensvermindering van 1 tot 3 jaar.  Na de overhandiging had een vertegenwoordiging van Milieudefensie een overleg met wethouder Mirck over de voortgangsrapportage luchtkwaliteit. Zij bepleiten in het gesprek verdergaande maatregelen om te zorgen voor gezonde lucht in de Drechtsteden. Er wordt volgens hen net aan voldaan  aan de Europese normen. Maar o.a. volgens het RIVM is ook bij de Europese normen nog een belangrijk gezondheidsrisico. De voortgangsrapportage luchtkwaliteit is naar de aangesloten gemeenten gestuurd. Wethouder Mirck heeft toegezegd dat de regio de effecten van maximaal 80 km op de Drechtse Ring gaat onderzoeken.   In het najaar zal Milieudefensie Drechtsteden bij de verschillende gemeenteraden aandacht vragen voor gezonde lucht. Wanneer u in uw eigen gemeente of voor Drechtsteden bij de verdere acties wil worden betrokken laat dat weten via drechtsteden@milieudefensie.nl . Wij kunnen steeds hand- en denkkracht gebruiken. Wij danken iedereen voor de steun tot nu toe.

voor actueel nieuws like onze facebookpagina

Heemtuin Groningen

  Naar aanleiding van een gesprek tussen de gemeente en de vrijwilligers is het volgende communiqué op News-Groningen verschenen: Gemeente Groningen oriënteert zich op beheer ecologische tuin Stadspark Groningen, 24 juni 2015 Het onderhoud van de ecologische tuin in het Stadspark wordt gedaan door een groep vrijwilligers. Omdat de samenwerking met één van de vrijwilligers niet goed verliep heeft de gemeente vanaf 1 juli de vrijwilligersovereenkomst met hem opgezegd.

+Read more...

De gemeente gaat zich nu oriënteren op de toekomst van de tuin. De vrijwilligers hebben aangegeven dat ze graag het vrijwilligerswerk in het gebied voortzetten. Dat strookt ook met het beleid van de gemeente Groningen om burgers actief te laten participeren. De gemeente gaat zich oriënteren hoe de tuin in de toekomst beheerd moet gaan worden. De vrijwilligers zullen bij dit proces worden betrokken.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- Hierbij willen wij, de vrijwilligers van de heemtuin, iedereen bedanken voor alle steun. Niet alleen wij maar ook de gemeente zijn diep onder de indruk van het aantal handtekeningen en het aantal brieven dat naar de gemeente gestuurd is.

The Post Online: Weddenschap: Arno Visser wordt de nieuwe president van de Rekenkamer

Weddenschap: Arno Visser wordt de nieuwe president van de Rekenkamer Weg met de politieke banencarrousel   Een dezer dagen zal het Kabinet bekend maken wie de nieuwe president van de Algemene Rekenkamer wordt. De Rekenkamer is een zogeheten Hoge College van Staat en is daarmee een van de belangrijkste bestuurlijke organen van Nederland.

+Read more...

Het bestuur wordt partijpolitiek samengesteld. Officieel wordt er een vacature gepubliceerd waarop iedereen mag reageren. Je zou verwachten dat de belangrijkste randvoorwaarden zijn dat zo iemand goed moet kunnen rekenen en controleren, ongeacht zijn of haar partijlidmaatschap. ...

Lees verder