You, the petitioner
Img 20210320 wa0000

Geen zonnepark aan de Eltenseweg in Lobith

345 signatures

Gemeente Zevenaar is voornemens een vergunning te verstrekken voor een drijvend en met de zon meedraaiend zonnepark van vier eilanden op de plas aan de Eltenseweg te Lobith. Dit druist volledig in tegen afspraken die eerder met burgers zijn gemaakt, namelijk een open landschap en recreatie!

Petition

We

Alle belanghebbenden die een open gebied met recreatieve bestemming beloofd is.

 

observe

  • Dat er veel ruimtelijke bezwaren zijn, zoals dat van een groot oppervlak aan modules op het water die het vrije zicht ontnemen, de verkeersveiligheid nadeling be├»nvloedt door schittering en het woongenot van omwonenden.
  • Dat de ecologische impact van aanpassingen in het gebied ook een grote zorg is.
  • Daarnaast heeft het er alle schijn van dat het plan voor een drijvend en draaiend zonnepark slechts een selecte groep belanghebbenden dient.

 

and request

geen vergunning te verlenen voor het realiseren van een drijvend zonnepark in het plangebied 'Carvium Novum', omdat het indruist tegen het huidige bestemmingsplan uit 2010.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zevenaar 
Petition desk:
Closing date:
2021-06-20 
Lead petitioner:
Emiel Stuyt 
Organisation:
anti-zonnepark.blogspot.com 
Website:

History

Signatures

Updates

4 drijvende eilanden in plaats van 5

Wiek-II heeft naar buiten gebracht dat nu 4 drijvende eilanden van 155m doorsnee worden overwogen, in plaats van 5 en suggereert dat aanpassingen in samenspraak met omwonenden zijn gedaan. Een schets daarvan is te bekijken in het blog..

2021-04-09

Aanvraag omgevingsvergunning drijvend zonnepark

Gemeente Zevenaar heeft op 31 maart 2021 bekendgemaakt dat een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het drijvende zonnepark. In mei ligt het ontwerp vergunningsaanvraag ter inzage en hebben belanghebbenden zes weken de tijd om hun zienswijze bij de gemeente in te dienen.

Ten aanzien van de aanvraag voor een omgezingsvergunning wordt een uitgebreide procedure doorlopen.

+Read more...

Nadat de conceptvergunning wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd, kan daar een zienswijze op worden gegeven. Na het verlenen van de definitieve vergunning is nog mogelijkheid tot beroep.

Zodra de conceptvergunning ter inzage ligt, zal dit artikel weer worden bijgewerkt.

17-03-2021: Eltenseweg (nabij), 6915 Lobith ; het realiseren van een drijvend zonnepark (HZ_WABO-2021-0453)

2021-03-31

Artikel met links over ANTI-ZONNEPARK

Er is een artikel geschreven over het geplande zonnepark aan de Eltenseweg te Lobith. Het is een tegengeluid met ondersteunende links, waarbij u uw op- of aanmerkingen kunt delen.

+Read more...

Navigeert u naar: anti-zonnepark.blogspot.com

2021-03-22