You, the petitioner
Foto petitie kleinere letter 1

Niet nog meer asfalt op de Haagse Mient zonder goed onderzoek!

2,582 signatures

Aan de Haagse Mient verdwijnen in totaal 156 bomen en komen 70 extra parkeerplekken, terwijl er nu dagelijks al tientallen parkeerplekken leegstaan. Dit is een verkwisting van belastinggeld. Nog nooit is goed onderzocht welke behoefte er eigenlijk is aan extra plekken op deze groene locatie .

Petition

We

Wij zijn 'n groep buurtbewoners die willen dat eerst goed onderzoek plaatsvindt voor er gekapt wordt

 

observe

De gemeente heeft nog nooit echt onderzocht of er wel behoefte is aan 70 extra parkeerplekken op de Mient tussen de Laan van Eik en Duinen en de Appelstraat. Zolang dit niet is gebeurd zouden zeker geen bomen moeten verdwijnen. Nu al staan dagelijks tientallen parkeerplekken leeg ter hoogte van het kerkhof. Is het niet voldoende die te moderniseren? Dat moet onderzocht voor er ook maar een cent extra belastinggeld wordt besteed aan kap van bomen.

 

and request

Wij verzoeken de gemeente om eerst een goed onderzoek te doen naar de parkeerbehoefte aan de Mient. Wij hebben namelijk zelf een ronde gemaakt langs de deuren en hieruit komt duidelijk naar voren dat de huidige leegstaande plekken ruim voldoende zijn om eventuele extra vraag te dekken als de plekken gemoderniseerd zijn. Kortom staak de kap van al die bomen als het niet nodig is.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Closing date:
2021-04-01 
Lead petitioner:
L. Vennik 
Organisation:
Een groep bezorgde buurtbewoners 
Website:

History

Signatures

Updates

Laatste kans: maak bezwaar! Nieuwe bezwaar site live!

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad de plannen voor de Mient goedgekeurd. Het zijn mooie plannen waar een hoop verbeteringen voor de straat in zitten.

+Read more...

Alleen gaat de gemeente 158 (!) bomen kappen. Wij hebben de gemeente laten zien dat er een beter plan mogelijk is. Maar de kapvergunning is 31 maart toegekend. Dit geeft ons allemaal 6 weken om bezwaar te maken. Hoe meer mensen bezwaar maken hoe beter! Dit is de laatste kans om ervoor te zorgen dat onze Mient mooi groen blijft. Maak bezwaar via https://bezwaar.denhaag.nl. Het besluitnummer is 202020445/7893135 en de datum van het besluit is 31-03-2021. Let op, je hebt je DigiD hiervoor nodig. Deadline is 11 mei. Wij bereiden momenteel een ‘model’ bezwaar voor. Dit kan omwonenden helpen snel en eenvoudig bezwaar te maken. Wil jij het model bezwaar in je mailbox ontvangen zodra het af is? Laat dan hier je mailadres achter: http://eerlijkplanmient.nl/bezwaar/

2021-04-09

Maak bezwaar tegen kap 158 bomen op de Mient voor het te laat is !

Er is inmiddels een kapvergunning verleend door de gemeente Den Haag voor 158 bomen op de Mient. Dit voor 70 extra parkeerplekken waarvan we uit onderzoek weten dat ze grotendeels leeg zullen blijven staan.

+Read more...

Wij gaan met zoveel mogelijk omwonenden een bezwaar indienen om te zorgen dat dit dwaze plan niet doorgaat. Ons model bezwaar komt de komende weken beschikbaar via [https://eerlijkplanmient.nl/bezwaar] zodat jij het ook kan gebruiken, als je net als wij wilt dat er een beter plan komt. Heb je in de tussentijd vragen of wil je je gegevens delen dan kan dat eenvoudig via dit contactformulier [https://eerlijkplanmient.nl/over-ons/] Als je daar je gegevens achterlaat, dat zullen wij je ook nog wat simpele instructies mailen zodra het model bezwaar er is en je het kan gebruiken.

Maandag as (12/4) is er trouwens een informatieavond over de herinrichting van de gemeente (van 18.30 tot 19.30 uur). Laat je daar al zoveel mogelijk horen als je je zorgen maakt over deze kaalslag. Volgen kan via www.denhaag.nl/herinrichtingmient

Vriendelijke groet, Actiegroep Eerlijk Plan Mient

2021-04-07

Petitie aanbieden aan Wethouder Van Asten en de Gemeenteraad

Al meer dan 2.200 mensen uit de Haagse Vruchtenbuurt en andere geïnteresseerden ondertekenden onze petitie. Ook werken we ondertussen aan betere alternatieven (we willen niet alleen tegen iets zijn, maar ook laten zien dat het anders kan) en onderzoeken we de juridische mogelijkheden om te zorgen dat er echt een beter plan komt.

+Read more...

Deze week overhandigen we jullie handtekeningen aan zowel de gemeenteraad als de wethouder. Dank voor al jullie steunbetuigingen en hulp om te zorgen voor een beter plan!

Groet van de actiegroep eerlijkplanmient.nl
Bram, Christien, Yvonne, Rob, Boes, Edwin en alle anderen die ons helpen en steunen!

2020-10-10