U, de petitionaris

Nieuws

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

06-12-2017

Bijna 23.000 Likes op onze FB pagina

12-12-2015 | Petitie Vuurwerktraditie moet blijven

Bekende Nederlanders tekenden

Wieteke van Dort, Nederlandse actrice, cabaretière en zangeres, onder meer bekend door vele kinderprogramma's en het Nederlands-Indische personage Tante Lien, tekende ook!.

De kostendelersnorm blijft ter discussie staan

Persbericht 24-11-2015 Op 8 oktober heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam zich in verschillende rechtszaken bezig houden met de manier, waarop de kostendelersnorm door de gemeente Amsterdam op bijstandsgerechtigden wordt toegepast. De voorzieningenrechter had al geoordeeld, dat de gemeente hier niet goed mee omgaat.

+Lees meer...

Zie het item 'voorgeschiedenis' hieronder. De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft op 19 november haar oordeel gepubliceerd. Het ging over een zaak, waarbij de kostendelersnorm van toepassing werd verklaard omdat de betrokkene geen commerciele huurprijs zou betalen. (Als er sprake is van commerciele onderhuur is de kostendelersnorm niet van toepassing). Betrokkene betaalde 210 euro per maand. Bovendien vond er geen periodieke indexering van de huurprijs plaats en er konden geen bankafschriften worden overlegd waaruit bleek dat de huur per bank werd overgemaakt. Door betrokkene verstrekte kwitanties beschouwt de gemeente als onvoldoende bewijs. De rechter heeft nu geoordeeld dat de eisen van de gemeente in het geval van betrokkene niet juist zijn. De gemeente moet de omstandigheden van betrokkene in ogenschouw nemen bij de beoordeling of sprake is van een commerciele huurprijs. Dat is niet gebeurt. Bovendien hoeft de indexering niet in een huurovereenkomst te worden vastgelegd en tenslotte kunnen kwitanties als bewijs dienen om aan te tonen dat er huur betaald wordt. De rechter verklaart de kostendelersnorm niet op betrokkene van toepassing. Zie voor de uitspraak van de rechter  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:8074&keyword=kostendelersnorm Voorgeschiedenis Op 26-08-2015 heeft de Bijstandsbond een persbericht gepubliceerd, waarin gesteld werd dat de gemeente Amsterdam te streng is bij de beoordeling of er sprake is van een kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden. Hierover verschenen berichten in de pers. http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/4129591/2015/08/26/Gemeente-benadeelt-onderhuurders-sterk-met-nieuwe-kostendelersnorm.dhtml De wethouder werk en inkomen ontkende vervolgens dat de gemeente Amsterdam te streng is, strenger dan de wet voorschrijft. 'Wat de Bijstandsbond zegt is helemaal niet waar'. http://www.at5.nl/artikelen/146624/wethoudervliegenthartregelsvoorminimanietstrengerinamsterdam De voorzieningenrechter had al op 13 augustus een uitspraak gedaan, die ook op 26 augustus is gepubliceerd en waaruit blijkt dat de Bijstandsbond gelijk heeft. De wethouder had daarvan op de hoogte kunnen zijn. Wanneer er sprake is van een commerciele onderhuurrelatie is de kostendelersnorm niet van toepassing. De gemeente Amsterdam verbindt veel te strenge eisen aan de huurovereenkomst. Wordt niet aan die eisen voldaan, dan is volgens de gemeente de kostendelersnorm van toepassing. Wij zeggen: die strenge eisen zijn niet in overeenstemming met de wet. En de rechter zegt het nu ook. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2015%3A5503 Citaat: De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de bovenstaande passage uit de wetsgeschiedenis naar voren komt dat betrokkene een door hem gestelde zakelijke huurovereenkomst kan onderbouwen met bijvoorbeeld het overleggen van een individueel contract dan wel een commerciële overeenkomst. Het overleggen van bewijs heeft tot doel om vast te stellen of sprake is van een zakelijke huurrelatie en van een zakelijke (huur)relatie onderling. Gelet daarop brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter een redelijke wetsuitleg van 'schriftelijke overeenkomst' als bedoeld in artikel 22a, vierde lid, aanhef en onder c, van de Participatiewet met zich dat deze voorwaarde ruim moet worden uitgelegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het licht van deze bepaling voldoende is dat de overeenkomst en de commerciële prijs aan de hand van schriftelijke stukken, waaronder onder meer betalingsbewijzen, aannemelijk wordt gemaakt. Gelet op het voorgaande kan verzoeker ook met andere schriftelijke stukken dan een schriftelijk huurovereenkomst aannemelijk maken dat hij een huurovereenkomst heeft gesloten. De voorzieningenrechter is in de onderhavige zaak van oordeel dat verzoeker door overlegging van het onder 3.2 genoemde vonnis, de verklaringen en betalingsoverzichten, genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zakelijke huurovereenkomst en van een commerciële prijs. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat de kantonrechter in het vonnis heeft vastgesteld dat verzoeker op grond van de overeenkomst gebruik maakt van een woonkamer, een keuken en een slaapkamer en dat hij met andere bewoners een toilet en badkamer moet delen. Verder bestaat er geen grond voor het oordeel dat de maandelijkse huursom van € 640,- voor het gebruik van een dergelijke woonruimte in het commerciële verkeer niet gebruikelijk is. Verder blijkt uit de overgelegde verklaringen dat de huurprijs na aanvang van de huur in december 2007 in elk geval drie maal substantieel is verhoogd, waardoor ook is voldaan aan het vereiste van periodieke aanpassingen. Wethouder Vliegenthart heeft aangekondigd, dat hij de kostendelersnorm wil repareren. Daarvoor heeft hij de volgende maatregelen genomen: 1. Alleenstaanden in de bijstand die samenwonen met een niet-rechthebbende zonder inkomen krijgen voortaan weer 70% ipv 50% van het Wettelijk Minimumloon. 2. Een-ouder gezinnen in de bijstand die inwonen is de kostendelersnorm niet van toepassing. Zij ondervinden moeilijkheden met de kindertoeslag. 3. Onderzocht gaat worden of mantelzorgers sterk getroffen worden door de kostendelersnorm en er wordt nagedacht over maatregelen in dit verband. 4. De wethouder zegt dat Amsterdam geen extra strenge criteria hanteert voor de bepaling of er sprake is van commerciele onderhuur. (De kostendelersnorm is dan niet van toepassing.). Als wij gevallen hebben waarbij dat wel het geval is, kunnen wij dat melden. Bijstandsbond Amsterdam info@bijstandsbond.org

05-12-2015 | Petitie Stop de kostendelersnorm

Omroep Gelderland: Opa René Hoose terug naar Malden; rechtszaak Cyprus geseponeerd

De Maldenaar (73) die vastzat op Cyprus omdat hij betaalde met vals geld, mag naar huis. De zaak tegen hem is geseponeerd..

RTV Amstelveen youtube

Gesprek met RTV Amstelveen over de Uithoornlijn

Youtube.

30-11-2015 | Petitie Geen Uithoornlijn

De Gelderlander: Minister Koenders wil snel oplossing voor René Hoose op Cyprus

Jilly Hoose heeft woensdagochtend in Den Haag een petitie met 18.833 handtekeningen overhandigd aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. (...) "We doen alles om deze zaak verder te brengen", zei Koenders bij het aannemen van de handtekeningen..

OSVO herziet besluit en kiest voor verbeterde matching

Gisteren heeft OSVO (de vereniging van middelbare scholen in Amsterdam) bekend gemaakt dat er volgend jaar in de plaatsingsprocedure gebruik wordt gemaakt van matching. De initiatiefnemers van de Petitie voor Matching hebben enthousiast gereageerd op de keuze voor verbeterde matching voor de plaatsingsprocedure van Amsterdamse middelbare scholen voor 2016.

+Lees meer...

Deze methode, ook wel bekend als “Matching 2.0”, verdeelt de beschikbare plaatsen eerlijker dan bij loting het geval zou zijn. Ook zorgt de nu gekozen methode ervoor dat ruilen niet nodig is, omdat kinderen niet op elkaars voorkeur kunnen worden geplaatst. Ondersteund door meer dan 1850 handtekeningen heeft de Petitie voor Matching een brede maatschappelijke en politieke dialoog op gang gebracht. Een bijeenkomst zoals de expertmeeting op 16 november, waarbij ouders, wetenschappers, politici en OSVO aan één tafel zaten, had nog nooit eerder plaatsgevonden. Wat deze partijen samen bereikt hebben, mag een toonbeeld van democratie genoemd worden. Realistische verwachtingen zijn heel belangrijk om van de matching in 2016 een succes te maken. Zolang er scholen zijn met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, zullen die plaatsen verdeeld moeten worden. Niet alle kinderen kunnen op hun eerste voorkeur geplaatst worden. Er is nog veel te doen voordat de huidige lichting achtste­groepers kan doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Duidelijke communicatie en voorlichting zijn daarbij essentieel. Daarom hebben de initiatiefnemers van de petitie hun ondersteuning aangeboden aan de gemeente en OSVO bij het uitvoeren van de procedure. Vanaf deze plek willen we alle ondertekenaars van de petitie bedanken voor hun steun: samen hebben we een duidelijke stem laten horen aan de politiek, de Amsterdamse scholen en aan OSVO. Tevens spreken we onze waardering uit aan OSVO: zij zijn het gesprek aangegaan en waren bereid hun besluit serieus te heroverwegen.  Petitie voor Matching

Meer informatie op facebook

Bij L1: Petitie voor bredere A2 Weert-Eindhoven 10.000 keer ondertekend

Petitie overhandigd op 23 november 2015.

28-11-2015 | Petitie Verbreding A2