U, de petitionaris

Updates

Discussie op Skyscrapercity-webforum over meerwaarde verlenging

Op het webforum Skyscrapercity werd het leggen van een verlengde Noordzuidlijn ten zuiden van de A4 afgeserveerd omdat het groen kost. Maar:   Het groen kan toch juist passagiers opleveren? Binnenstadbewoners die even de stad willen ontsnappen.

+Lees meer...

In de binnenstad en de Pijp is weinig groen, het Vondelpark is al vol. Als het dan ook mogelijk wordt om een rondje Nieuwe Meer te lopen/rennen is het een aantrekkelijke bestemming voor veel recreanten. Tegelijk kan dezelfde halte wel de kantoren in de Riekerpolder bedienen. Eventueel met een volautomatische 'people mover' die op werkdagen een rondje maakt langs de grote kantoren. Even door dat tunneltje en je bent er al. Verder moet de metro op dit stuk niet te vaak stoppen om de vaart erin te houden. Maak nog wel een halte van de parkeerplaats bij Schiphol. Dat moet dan een grootschalige P+R worden voor Amsterdam, met meerdere parkeerlagen. Toeristen voor Amsterdam worden dan met borden op de snelweg en extra publiciteit naar 'de parkeerplaats van Amsterdam' geloodst waar ze hun auto of touringcar achterlaten. Dat zal veel luchtvervuiling en overlast schelen! Tegelijk wordt deze parkeerplaats voor de parkeerders op Schiphol zelf ook beter ontsloten dan met die bussen nu. Op deze manier hebben die twee tussenhaltes van een verlengde Noordzuidlijn unieke, onderscheidende meerwaarden die het stukje NS-spoor ernaast niet heeft. Daar is Den Haag misschien wel enthousiast voor te krijgen.

Lees verder
09-02-2015 | Petitie Metro naar Schiphol

550+ Handtekeningen & Afspraak met de gemeente gepland

Bij de COOP, Jumbo en Zus&Zo hebben al ruim 450 mensen de petitie getekend.Met de 99 ondertekeningen op petities.nl zitten we dus over de 550 ondertekeningen! Ook hebben zich al 10 vrijwilligers gemeld naar aanleding van de flyer actie. Er is inmiddels een afspraak gemaakt, met de wethouder en het aanspreekpunt voor realisatie & beheer van de gemeente. De agenda is goedgekeurd: Doelstelling Inventariseren van de dingen die we willen/kunnen bereiken en aanzet geven voor eenPlan van Aanpak voor het onderhoud van het Kennedybos. Agenda Voorstellen Schouw in het Kennedybos  Uitkomst petitie Uitkomst wijk inventarisatie en de betrokkenheid van het wijkteam Bepalen van eerste acties/maatregelen m.b.t. de drie speerpunten ; Inplannen vervolg afspraak Drie speerpunten: Bomen kappen die geen toekomst hebben of een potentieel gevaar zijn voor auto's of wandelaars; Het herplanten van reeds eerder en recent gekapte bomen en bijplanten van bomen op kale stukken.

+Lees meer...

De voorkeur gaat hierbij uit naar Es, Esdoorn, Els, Vlier en Wilg. Eventueel kunnen we Wilgen plaatsen door staken te planten die we afhalen van de wilgen aan de Kennedysingel en deze te planten; Dit is 'bijvoorbeeld iets wat de bewoners goed zelf kunnen doen onder begeleiding van een hovenier; Van de onder punt 1 gekapte bomen, houtsnippers maken en hiermee de paden weer in ere herstellen. Wij zijn vertegenwoordigd met  drie man, waaronder een boomveiligheids deskundige en een hovenier. Tot nu toe is het dus hoopvol. Nogmaals bedankt voor alle positieve reacties. Met vriedenlijke groeten, Paul Hesp    

06-02-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

Woonbond: corporaties moeten meer doen om huren betaalbaar te houden

De Woonbond vindt het goed dat er normen komen voor het passend toewijzen van huurwoningen, waardoor minder mensen in een te duur huurhuis terecht komen. Vandaag stuurde minister Blok dit voorstel naar de Eerste en Tweede Kamer.

+Lees meer...

Wel is de Woonbond van mening dat de norm direct in moet gaan, omdat veel te veel mensen nu in een te dure huurwoning wonen. Nu is er een overgangstermijn van drie jaar om aan de norm voor passend toewijzen te voldoen. Dat betekent dat huurders met een laag inkomen nog 3 jaar een veel te dure woning krijgen toegewezen, met armoede tot gevolg. De norm wordt dat corporaties aan minstens 95 procent van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een huis moeten toewijzen met een huur tot aan de 'aftoppingsgrens'. Boven die grens wordt geen of maar weinig huurtoeslag verstrekt. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar 575,87 euro, voor grotere gezinnen 618,24 euro. In 2008 verviel de plicht voor corporaties om passend toe te wijzen. Corporaties spraken de intentie uit om lage inkomens betaalbaar te blijven huisvesten, maar dit bleek niet voldoende om het aantal dure toewijzingen in te perken. Nu krijgen corporaties tot 2018 om hun achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen. Het aantal te dure toewijzingen is de afgelopen jaren verdrievoudigd van 11 procent in 2009 tot 31 procent in 2013. 400.000 hurende huishoudens zitten in een te dure woning. Corporaties die nu nog niet aan de norm voldoen krijgen tot 2018 de tijd om de achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen. Daarna kan de toezichthouder corporaties bij achterblijvende resultaten een boete opleggen. ‘Maar er moet meer gebeuren om huren betaalbaar te houden. De jaarlijkse huurverhoging is  veel te hoog.’ Stelt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. De huren zijn de afgelopen twee jaren gemiddeld bijna tien procent gestegen. Het is opvallend dat corporaties in de sociale sector de huren harder hebben verhoogd dan particulieren. (4,7% tegenover 3,8% in 2014). ‘Verhuurders en het kabinet hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor betaalbare huren. Passend toewijzen is daarbij erg belangrijk. Maar tegelijkertijd de huren jaarlijks enorm laten stijgen, dat is dweilen met de kraan open.’ Voor het derde jaar op rij kunnen de huren vér boven inflatie stijgen. De Woonbond is een campagne begonnen tegen de enorme huurstijging. Binnen twee weken tekenden meer dan 10.000 mensen de petitie op stophuurverhoging.nl.

06-02-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging

NOS: Petitie van Amsterdamse taxichauffeurs tegen Uber

NOS: Amsterdamse taxichauffeurs hebben bij de gemeente een petitie ingediend. Ze vinden dat ook chauffeurs van de taxidienst Uber gecontroleerd moeten worden door de politie..

06-02-2015 | Petitie Stop Uberpop TTO Amsterdam

Raad Asten stemt vóór mestfabriek; petitie gaat door naar provincie

Een meerderheid van de gemeenteraad van Asten heeft dinsdagavond 3 februari besloten om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven aan de provincie Brabant voor de bouw van een grote mestfabriek van 80.000 ton aan de Dijkstraat in Asten. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ voelt zich gesteund door de ruim 300 handtekeningen die binnen een week onder de petitie zijn gezet en gaat daarom door met petitie.

+Lees meer...

Het is de bedoeling de petitie op 6 maart aan te bieden aan Provinciale Staten van Brabant. Tijdens behandeling in de gemeenteraad bleek dat de drie coalitiepartijen CDA, Algemeen Belang en Leefbaar Asten het voorstel van het college steunden om geen bedenkingen kenbaar te maken bij de provincie. De oppositiepartijen D66 - Hart voor Asten, PGA/PvdA en VVD dachten daar anders over en stemden tegen. Deze fracties hadden als enige oog en oor voor de bezwaren en onrust die er onder de inwoners bestaat tegen deze mestfabriek. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ roept alle inwoners van Asten, Lierop en omgeving op om actief mee te werken aan het behoud van een leefbare, gezonde leefomgeving door vrienden en kennissen op te roepen om de petitie te ondertekenen en tot een succes te maken.  

Teken de petitie 'Geen mestfabriek in Asten'
04-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Astense raad oordeelt over uitbreiding mestverwerker

De Astense gemeenteraad oordeelt dinsdag 3 februari over de uitbreidingsplannen van mestverwerker Kovemi aan de Dijkstraat in Asten, zo meldt het ED. De gemeenteraad moet volgens een voorstel van het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de volgende beslispunten: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verlenen betreffende de door Kovemi B.V. ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding van de mestbewerking aan Dijkstraat 72 in Asten; In het geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanmerken als definitieve verklaring van geen bedenkingen. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ vindt dat de gemeenteraad - gelet op het grote aantal handtekeningen dat inmiddels onder deze petitie is gezet - géén verklaring van geen bedenkingen mag verlenen. Voorts beschouwt de initiatiefgroep het grote aantal adhesie betuigingen onder deze petitie als een 'voorlopige zienswijze' die de gemeenteraad, het college én de provincie niet zomaar kan en mag negeren. De ondertkenenaars zijn het duidelijk oneens met het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de mestbewerking aan Dijkstraat 72 in Asten.  .

03-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Bericht aan raadsleden gemeente Asten

Geachte raadsleden, zoals U inmiddels gehoord, dan wel zelf gezien hebt, hebben wij als verontruste inwoners van Asten, Lierop en directe omgeving, 5 dagen geleden een petitie opgestart waarin wij onze zorg uiten over de komst van een mestfabriek aan de Dijkstraat in Asten. Tot op heden (maandag 2 februari) is de petitie 280 keer ondertekend. Circa 50% van de ondertekenaars wonen in Asten, 25% in Lierop en de overige 25% zijn woonachtig in de directe omgeving van deze plaatsen.

+Lees meer...

(Voor de goede orde hebben wij de tekst van de petitie als bijlage meegestuurd.) De aangehaalde cijfers in de tekst komen rechtstreeks uit de MER-rapportage en/of ruimtelijke onderbouwing en zijn, zoals U zelf kunt constateren, een veelvoud van de cijfers zoals vermeld in het ED-artikel van vrijdag 30 januari j.l. waarin de te verwachten overlast gemakshalve wordt teruggeschroefd tot ‘promotionele proporties’. Wij laten de petitie overigens voorlopig doorlopen, zodat U ook op een wat langere termijn kennis kunt nemen van het ongenoegen dat onder de bevolking leeft over deze onverteerbare besluitvorming, waarbij een overheid opnieuw voorrang geeft aan een niet duurzame economie boven het welzijn van haar burgers. Wij vertrouwen er echter op, dat U als raad deze verkeerde ontwikkeling in de Peel alsnog wilt en kunt keren. Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ (Dit bericht is maandag 2 februari naar alle raadsleden in Asten gezonden)        

02-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Megamestfabriek op Radio 1

  Donderdag 29 januari is op Radio 1 aandacht geschonken aan de plannen voor de megamestfabriek in Landhorst. Aan het woord kamen Giel Dekkers, woordvoerder van actiegroep ‘Stop mestfabriek Landhorst en Johan van Duijnhoven uit Venhorst.

+Lees meer...

Aan bod kwamen ook Frans Meulenmeesters (MACE), het Boekelse raadslid Jeanne van Eert (DOP) en Henk van Gerven (Tweede Kamerlid SP).

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/2463/2015-01-29