U, de petitionaris
Hoogte windmolen tekening groep engelen

NEE tegen windmolens De Rietvelden 's-Hertogenbosch

161 ondertekeningen

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een initiatief ontvangen voor de ontwikkeling van een windpark: 3 windmolens op De Rietvelden en 1 windmolen langs de A59, op Treurenburg. Deze molens zullen 186 m hoog worden, 4 bewegende Euromasten! Wij willen dit niet.

Petitie

Wij

direct aanwonenden (Kruiskamp, Schutskamp, West, Veemarkt, Engelen, Noord, Maaspoort, Orthen)

 

constateren dat:

 • dat er 4 windmolens gepland zijn langs de A59 en op bedrijventerrein De Rietvelden.

 • Doordat de geplande windmolens op korte afstand staan van een woongebied wordt de leefbaarheid van tienduizenden bewoners in dit gebied aangetast.

 • Wij zijn bezorgd om overlast van knipperende verlichting, geluid, infrageluid, slagschaduw, waardevermindering van woningen en horizonvervuiling.

 

en verzoeken

 • B&W van ’s-Hertogenbosch om alternatieven te zoeken buiten dit gebied, waar de bewoners worden gespaard.

 • Tevens verzoeken wij B&W van ’s-Hertogenbosch te zoeken naar alternatieve methoden voor het opwekken van duurzame energie.

Het antwoord

De gemeente plaatst de vier windturbines met kleine aanpassingen

Tijdens de inspraak voor het ‘Windpark De Rietvelden zijn tientallen reacties gegeven, waarvan diverse zijn voorzien van vele handtekeningen. In totaal hebben zich circa 1.300 mensen uitgesproken. De reacties richten zich voornamelijk op het woon-, werk- en leefklimaat. Een aantal maatregelen op deze punten zijn aan de raad voorgelegd. Ook vraagt men om alternatieve mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie of alternatieve locaties. Andere locaties voor de windmolens zijn zeer schaars omdat er veel beperkingen zijn aan dergelijke locaties. Als zich andere locaties aanbieden dan zullen die ook gebruikt worden omdat de gemeente maximaal wil bijdragen aan de energietransitie.

Bron: Raadsvoorstel Ruimtelijke onderbouwing ‘Windpark De Rietvelden’ (nummer 6817665) en Eindverslag inspraak initiatief Windpark De Rietvelden op https://www.s-hertogenbosch.nl/windparkderietvelden/

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Donderdag 30 maart jl. was een dag met een grote teleurstelling.

Wij ontvingen een brief van de gemeente met hoe het plan is aangepast naar aanleiding van onze inspraak. Hierdoor stelt de gemeente dat ze het beoogde draagvlak hebben geborgd.

De bottom-line is echter dat ze de vier industriële turbines plaatsen op de plek waar ze al gepland waren.

Highlights van de toezeggingen:

 • De turbines gaan 2 decibel minder geluid maken!

 • De turbines worden vaker stilgezet om mens en natuur te beschermen.

Helaas weten we van andere voorbeelden zoals in Houten dat het naleven en -meten van die beloftes niet altijd even goed lukt.

Wij laten het hier niet bij zitten. Hopelijk u ook niet!

Heeft u kennis, connecties, goede ideeën om dit plan tegen te houden? Of wilt u actief meewerken ? Laat het ons weten.

Zullen we met zijn allen minder bier gaan drinken van onze stadsbrouwer? Dan gaan de energiekosten daar vanzelf omlaag en het is nog gezond ook. Heineken-groen, geweldig. Maar niet ten koste van onze gezondheid en leefgenot. Dat is allerminst duurzaam.

In onze buurlanden Denemarken en Duitsland worden onshore windprojecten uitgesteld of gestopt op grond van verdenking van negatieve gezondheidseffecten op direct omwonenden. In Denemarken en Australië lopen grootschalige onderzoeken naar deze effecten. Maar in Den Bosch is bier belangrijker dan bevolking.

De online petitie is door 161 mensen ondertekend. Daarnaast is ook door meer dan 1.200 mensen in de wijk De Kruiskamp en in Engelen een handtekening gezet onder flyers.

De inspraakprocedure is nu geheel afgesloten. Op 9 mei 2017 wordt in de raadsvergadering het voorstel van B&W behandeld om 'groen licht' te geven voor een aanvraag omgevingsvergunning. Dit voorstel wordt eerst nog behandeld in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) op 18 april. Daaraan voorafgaand is er de mogelijkheid om op 10 april in te spreken voor deze vergadering, bij 'Informeren en Ontmoeten'.

Zodra de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage ligt zullen wij een nieuwe petitie starten. De werkzaamheden van onze groep zijn nog lang niet klaar. Er zal bij elke gelegenheid aandacht worden gevraagd voor onze weerstand tegen de molens. Wij hebben daarvoor uw hulp nodig. Hebt u een bepaalde expertise (juridisch, PR, communicatie, technisch), neemt u dan contact met ons op.

Blijf ons volgen op Facebook en Twitter.

https://www.facebook.com/NEEWindmolensDeRietvelden https://www.facebook.com/Tegen-windmolens-bij-Engelen

Wij danken u voor het ondersteunen van het protest tegen de plaatsing van 4 enorme windmolens op het terrein De Rietvelden.

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
's-Hertogenbosch 
Petitieloket:
Einddatum:
24-01-2017 
Antwoord verwacht:
29-03-2017 
Status:
Beantwoord 
Organisatie:
Protestgroep NEE tegen windmolens De Rietvelden 's-Hertogenbosch 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De gemeente plaatst de vier windturbines met kleine aanpassingen

Tijdens de inspraak voor het ‘Windpark De Rietvelden zijn tientallen reacties gegeven, waarvan diverse zijn voorzien van vele handtekeningen. In totaal hebben zich circa 1.300 mensen uitgesproken.

+Lees meer...

De reacties richten zich voornamelijk op het woon-, werk- en leefklimaat. Een aantal maatregelen op deze punten zijn aan de raad voorgelegd. Ook vraagt men om alternatieve mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie of alternatieve locaties. Andere locaties voor de windmolens zijn zeer schaars omdat er veel beperkingen zijn aan dergelijke locaties. Als zich andere locaties aanbieden dan zullen die ook gebruikt worden omdat de gemeente maximaal wil bijdragen aan de energietransitie.

Bron: Raadsvoorstel Ruimtelijke onderbouwing ‘Windpark De Rietvelden’ (nummer 6817665) en Eindverslag inspraak initiatief Windpark De Rietvelden op https://www.s-hertogenbosch.nl/windparkderietvelden/

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Donderdag 30 maart jl. was een dag met een grote teleurstelling.

Wij ontvingen een brief van de gemeente met hoe het plan is aangepast naar aanleiding van onze inspraak. Hierdoor stelt de gemeente dat ze het beoogde draagvlak hebben geborgd.

De bottom-line is echter dat ze de vier industriële turbines plaatsen op de plek waar ze al gepland waren.

Highlights van de toezeggingen:

 • De turbines gaan 2 decibel minder geluid maken!

 • De turbines worden vaker stilgezet om mens en natuur te beschermen.

Helaas weten we van andere voorbeelden zoals in Houten dat het naleven en -meten van die beloftes niet altijd even goed lukt.

Wij laten het hier niet bij zitten. Hopelijk u ook niet!

Heeft u kennis, connecties, goede ideeën om dit plan tegen te houden? Of wilt u actief meewerken ? Laat het ons weten.

Zullen we met zijn allen minder bier gaan drinken van onze stadsbrouwer? Dan gaan de energiekosten daar vanzelf omlaag en het is nog gezond ook. Heineken-groen, geweldig. Maar niet ten koste van onze gezondheid en leefgenot. Dat is allerminst duurzaam.

In onze buurlanden Denemarken en Duitsland worden onshore windprojecten uitgesteld of gestopt op grond van verdenking van negatieve gezondheidseffecten op direct omwonenden. In Denemarken en Australië lopen grootschalige onderzoeken naar deze effecten. Maar in Den Bosch is bier belangrijker dan bevolking.

De online petitie is door 161 mensen ondertekend. Daarnaast is ook door meer dan 1.200 mensen in de wijk De Kruiskamp en in Engelen een handtekening gezet onder flyers.

De inspraakprocedure is nu geheel afgesloten. Op 9 mei 2017 wordt in de raadsvergadering het voorstel van B&W behandeld om 'groen licht' te geven voor een aanvraag omgevingsvergunning. Dit voorstel wordt eerst nog behandeld in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) op 18 april. Daaraan voorafgaand is er de mogelijkheid om op 10 april in te spreken voor deze vergadering, bij 'Informeren en Ontmoeten'.

Zodra de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage ligt zullen wij een nieuwe petitie starten. De werkzaamheden van onze groep zijn nog lang niet klaar. Er zal bij elke gelegenheid aandacht worden gevraagd voor onze weerstand tegen de molens. Wij hebben daarvoor uw hulp nodig. Hebt u een bepaalde expertise (juridisch, PR, communicatie, technisch), neemt u dan contact met ons op.

Blijf ons volgen op Facebook en Twitter.

https://www.facebook.com/NEEWindmolensDeRietvelden https://www.facebook.com/Tegen-windmolens-bij-Engelen

Wij danken u voor het ondersteunen van het protest tegen de plaatsing van 4 enorme windmolens op het terrein De Rietvelden.

EINDE REACTIE

04-04-2017

Windpark De Rietvelden: plan wordt aangepast!

Donderdag 30 maart jl. was een dag met een grote teleurstelling.

+Lees meer...

Wij ontvingen een brief van de gemeente. In deze brief staat veel geschreven over hoe het plan is aangepast n.a.v. onze inspraak. Hierdoor stelt de gemeente dat ze het beoogde draagvlak hebben geborgd. De bottom-line is echter: ze gaan de 4 industriële turbines plaatsen op de plek waar ze al gepland waren. Highlights van de toezeggingen:

 • De turbines gaan 2 decibel minder geluid maken!

 • De turbines worden vaker stilgezet om mens en natuur te beschermen.

Helaas weten we van andere voorbeelden zoals in Houten dat het naleven en -meten van die beloftes niet altijd even goed lukt. Wij laten het hier niet bij zitten. Hopelijk u ook niet! Heeft u kennis, connecties, goede ideeën om dit plan tegen te houden? Of wilt u actief meewerken? Laat het ons weten. Heineken groen, geweldig. Maar niet ten koste van onze gezondheid en leefgenot. Dat is allerminst duurzaam. Zullen we met zijn allen minder bier gaan drinken van onze stadsbrouwer? Dan gaan de energiekosten daar vanzelf omlaag en het is nog gezond ook. In onze buurlanden Denemarken en Duitsland worden onshore windprojecten uitgesteld of gestopt a.g.v. verdenking van negatieve gezondheidseffecten op direct omwonenden. In Denemarken en Australië lopen grootschalige onderzoeken naar deze effecten. Maar in Den Bosch is bier belangrijker dan bevolking.

Meer informatie omtrent het windpark kunt u vinden via onderstaande link. https://www.s-hertogenbosch.nl/windparkderietvelden/

01-04-2017

Behandeling windmolens in raadsvergadering 31 januari 2017

Op 26 januari 2017 is onderstaande tekst als eerste voortgangsbericht verzonden naar alle ondertekenaars van deze petitie die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden.

Beste bewoners van Kruiskamp, Engelen en Maaspoort,

Meer dan 200 adressen in de Kruiskamp en ruim 1.000 in Engelen spraken zich uit tegen de plaatsing van 4 zéér grote windturbines op en rond de Rietvelden.

+Lees meer...

Inmiddels weten we, dat als we nu niet handelen er nog veel meer komen dan die 4. Er staan er 20 gepland voor de hele omgeving Den Bosch.

DINSDAG 31 JANUARI 19.00u beslist de gemeenteraad over het energietransitie-programma 2017 – 2020 waarin ook deze 4 windturbines staan.
De geplande turbines van Heineken, BCTN, Barten en fam. Pennings zijn hier onderdeel van. Dus wanneer het voorstel wordt aangenomen zijn de windturbines op deze plek ook aangenomen. Als bewonersplatform zijn we volop in gesprek met raadsleden en politieke partijen. Er komt een motie om Windpark De Rietvelden eruit te knippen en apart te behandelen. Daar is steun van de meerderheid van de raad voor nodig, op deze avond stemmen zij! En daar is uw hulp voor nodig: we moeten massaal aanwezig zijn en laten weten dat er géén draagvlak is bij de direct omwonenden (dit is namelijk een voorwaarde voor plaatsing, zo schrijft de gemeente in haar stukken). De vergadering is openbaar.

Dr. van Manen, huisarts te Engelen, zal inspreken over het onderwerp laagfrequent geluid en gezondheid.

Als de motie wordt ondersteund, dan kunnen we in gesprek met betrokken partijen voor alternatieve vormen van duurzame energie waaronder misschien ook windturbines maar dan op een andere plaats of eventueel op zee. Bedrijven hebben nu de lusten en de omwonenden de lasten. We willen onze verantwoordelijkheid voor klimaatneutraal Den Bosch niet ontlopen en laten onze betrokkenheid zien. We willen een oplossing die past bij een gezonde leefomgeving. Er zíjn alternatieven, daarover zijn we al in gesprek met de politiek en later het bedrijfsleven onder het motto: “Energieneutraal is een gezamenlijk verhaal “.

KOMT ALLEN NAAR HET BESTUURSCENTRUM Achter het Stadhuis 5-7 dinsdag a.s. om 19:00 uur.

Deel dit bericht! Samen staan we sterk! Namens de bewonersgroep NEE tegen Windpark de Rietvelden

Voor meer informatie op Facebook: https://www.facebook.com/Tegen-windmolens-bij-Engelen https://www.facebook.com/NEEWindmolensDeRietvelden

26-01-2017